Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet mediciner transportmedel sjukdom (tillstånd) lättja juhlat Jumala junat kevät kirjailijat kirjeet kritiikki kuvanveistäjät kuvanveisto löytöretkeilijät luonteenpiirteet maaseutu melankolia naiset patsaat rautatiet talous tilaukset venäläisyys vuodenajat

Paris påskdag 1880
Älskade Mamma!
Åter ett bref! Jag skäms öfver min
lättja. Tack, tusen tack! Om något
gläder mig, lifvar mig gör mig ung och
stark, glad, så är det Mammas kär,
välsignade bref! – Dumt var det att
det Geromska missmodet genast
skulle få sitt uttryck i bref, och derigen
nom möjligen förekomma värre än
det var. – Nu skall jag säga hvarföre
jag skrifvit – Min mage var i saden
olag i början af veckan, att kalle
Lundström sadde mig till en ordentlig
purgation. Ingenting hjelpte. Till slut
hittade jag en flaska innocentieff,
och jag blef ögonblickligen frisk.
Muocentieff var en stor man,
och alla de infama drogner man
får på apotekerna här kunna
ej jemföras med denna lifselexir –
Jag arbetar åter dugtigt. Min teckning
till den illustrerade katalogen blef

mycket bra. Vädret är herrligt,
det doftar nyss utspruckna lof
och vår blommor, luften är lum
och solen skiner. Att tänka på
förargelser och Gérômes missnöje
vore galenskap, då vår Herre
sjelf säger till en var glad.
var ung, njut af lifvet och fröjda
dig åt våren!
I går såg jag Walter Runebergs
byst af Ellan. W. R. är icke rigtigt
god på mig – han har sagt det åt
Mannerheim, – emedan jag så skall
kriticerade hans fars Staty. Hvad
kunde jag annat. Walter saknar
kraft energi – och statyn likaså
Det är gubben Lindfors eller Walter
sjelf, ett äldre fruntimmer eller en
äldre prestman, men det är ej
den som skrifvit fänrik Stål.
Det gör mig mycket ondt att Walter
tagit den lindligt framstälda kritiska
så illa. – Jag äktade mig derföre
Ar
Hur
läs
me

fröjda
lebergs
ke rigtigt
det af
å skallt
Hvad
Walter
t Krist
erföre
också att kriticera bysten, som ej
liknade det minsta. Ja, om jag
stupade på den, så skulle jag aldrig
ana att det vore Ellan. – I går
passerade vi påskaftonen hos
herrskapet sepsen – de la Chapelle.
Ellan är ändå, trots sin lilla för
aktande pose, en fullständig Helsing
forsiska med rysk fernissa. Ibland
frågar jag mig om ej Palmroth
vore en passande man för henne.
Snäll och kall, utan eller, utan
denna "je ne sais quoi" som gör
en menniska till ett Guds belåte och
en qvinna till en qvinna. Berndtson
arbetar mycket. Vi vilja förtuna
pengar, och vi göra det äfven om
allt går väl. –
Nu måste jag sluta – det
är skamligt att åter i dag
komma fram med ett så
lakonstat och tråkigt bref –
men B. och jag ämna resa i

till landet och fira vårens an-
komst, och tåget till Mendon.
St Clom går om en stund.
Nu skall jag bereda mig på
några dagars viftande, då nor-
denskiöld kommer – Han är dagen
hjelte här. – Se der en finne
som duger till något, och som
låter tala om sig. – Ära, ära
ära, rättvist åtkommen, är
ändå något stort. Att veta
att man gjort något verkligt
dugligt, något nyttigt och stort
måtte äfven våra herrligt.
Det gläder mig hjertligt
att se Mammas bref, att
Anni nu åter är frisk, fullkom
ligt frisk.
Om nu farväl älskade Mam
ma – – à un de ces jours
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skäms över sin lättja och tackar för Alexandra Edelfelts nya brev; det var dumt av honom att genast uttrycka det Geromska missmodet i brev, och därmed framställa det värre än det var.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt har inte skrivit tidigare på grund av att hans mage varit i olag; Kalle Lundström rådde honom till en ordentlig purgation [laxering]; ingenting hjälpte förrän han fann en flaska innocentieff och blev ögonblickligen frisk; alla "infama" droguer [mediciner] på apoteken kan inte jämföras med denna livselexir.

  Carl Lundström (epävarma yhteys)
 • Teckningen till den illustrerade katalogen blev mycket bra.

 • Vädret är härligt; det vore galenskap att tänka på förargelser och Jean-Léon Gérômes missnöje då Vår Herre säger var glad, var ung, njut av livet och fröjda dig åt våren.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt har sett Walter Runebergs byst av Ellan de la Chapelle, som inte liknar det minsta; Walter Runeberg har sagt åt Carl Mannerheim att han tagit illa upp av Edelfelts kritik mot statyn av fadern; Walter saknar kraft och energi, likaså statyn; den kan föreställa "gubben" Lindfors, Walter själv, ett äldre "fruntimmer" eller en äldre präst, men inte den som skrivit fänrik Stål; Edelfelt aktade sig för att kritisera bysten av Ellan.

  Johan Ludvig Runeberg Carl Mannerheim Walter Runeberg Ellan de la Chapelle Stål August Lindfors
 • Edelfelt tillbringade påskafton hos herrskapet Lepsen-de la Chapelle; Ellan de la Chapelle är en fullständig Helsingforsiska med rysk fernissa; Palmroth vore en passande man för henne; hon är snäll och kall, utan "elan" [anda] och det som gör en människa till "Guds beläte" och en kvinna till en kvinna.

  Helsinki Ellan de la Chapelle Constance Lepsen Elisabeth Lepsen Palmroth
 • Gunnar Berndtson arbetar mycket; han och Edelfelt vill förtjäna pengar och kommer att göra det om allt går väl.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt måste avsluta brevet för han ska resa ut till landet med Gunnar Berndtson för att fira vårens ankomst; tåget till Meudon-St Cloud går om en stund.

  Saint-Cloud Meudon Gunnar Berndtson
 • Då Adolf Erik Nordenskiöld kommer får Edelfelt bereda sig på några dagars viftande [festande]; han är en finne som duger till något; rättvist åtkommen ära är något stort.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Det gläder Edelfelt att i Alexandra Edelfelts brev läsa att Anni Edelfelt åter är fullkomligt frisk.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt