Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet ateljeet kalusteet matkat matot ministerit naiset näyttelyt päivälliset seuraelämä taidekauppa talous tanssiaiset tanssit tasavaltalaisuus tilaukset vuokra-asunnot

Paris d. 18 maj 1880.
Älskade Mamma
Tack för brefvet med profverna. Kom-
missionen skall bli uträttad snart.
Jag hesiterar mellan det gula tyget
och det röda till 8. 75, som tar sig
mycket bra ut i stycke. Det gula
är dock, tror jag både det vackraste
och varaktigaste.
För närvarande är jag rätt mycket
sysselsätt med mina två taflor.
genren och reproduktionen af salong.
taflan. Hvad jag var för ett nöt
som ej tydde Mammas råd och
gjorde ett dop-tåg, jag hade då varit
temmeligen säker på att få taflor
såld. I allmänhet tyckes ej tafvel
händeln gå med någon särdeles fått
i år. Dagnan, som ovilkorlig
gen har en af Salongens bästa
saker, har för sin tafla ej erhållit
mera än 5000 frcs. – Visserligen
nar Goupil sedan sålt den för
dubbla priset, men det är ju
alltid så, konsthandlarne ta

vanligen hundra procent.
Någon matta tar jag ej nu,
men gör det helt säkert senare
på sommarn eller i höst.
Jag har sprungit mig trött och
förderfvad för att få en atelier
Men har jag hyrt ut åt Charlen
Morian Vauthier, endera från
den 15 Juli eller 15 oktober –
det beror på när jag mig får något
tak öfver hufvudet
De flesta atelierer med rum
till kosta 1500 à 1800 frcs
hvilket jag dock anser för dyrt
för mig. Jag börjar nästan
regrettera att jag hyrt bort
denna gamla, så mycket mera
proprietairen nu håller på
att göra genomgående reparatio
ner måla upp trappan, dörra
ne o.s.v. så att jag just kom
mer att bege jag artad då
det börjar se menskligt ut-
I afton skall jag på bal till
finans
skref
han
mig
Finak
I aft
de
med
oss M.
lis sa
Nu

en n
hvad
kan
hjerfv
hil ti
Man
för mi
18 g
Ellan
Om
sill
allti
slags

är
n
he
f
ves
dast
ell
tarater
era
I dag
der
ut
el till
finans ministern. Baron Portalis
skref till mig ett artigt bref der
han ber mig att få presentera
mig för sin dusin, gift med
finansministern, Magnin.
I afton skall jag först söka upp
de Portalis och sedan valsa
med "des jeunes demoiselles plus
ou moins republicaines" som Porta.
les sitt hånande säger om damer
nu i afton. Olyckligtvis är jag
en mera skrål valsör, isynnerhet
hvad fransk vals beträffar, och
kan således högst ofullständigt
uppfylla mitt kall. – Men på
En stor bal hoppas jag det finnes
Många hundra andra som dansa
för mig!
I går af åto och af drucka vi
Ellan och fru Lepsen, följde
sim till Bangården och sade
den ett om farväl. Det är
alltid dumt att ställa sitt någon
slags festmiddag samma dag som

afresan skall ske. Detta visa
de sig äfven nu. Det blef ohyggligt
dyrt för oss (Berndtson, Landström
och jag och vara gäster voro i
sådan resteber, att de icke fullt
kunde njuta af förplagningar
na. Fröken Constance Lepren
har rest förut med fru Bremes
till Kinsinger, sedan långt för detta.
På Salongen har jag i det hela
tagit varit mycket litet. Ännu har
jag ej hunnit skrifva något till
finsk tidskrift. Jag är dessutom
rädd att falla in i ett schablon-
messigt, enahanda skrifsätt då
jag nu för tredje gången skall
skrifva om salongen. Jag frindna
derföre på saken från en Anna
synpunkt, hvilken som helst blott
cke den gamla vänliga
Berndtson har hyrt en atelier
har i närheten för 1100 frcs
den var något för liten för mig
annars skulle den ha passat
utmärkt bra, ett rum och tackad
egen trappar o.s.v. – Hvar hvar
skall jag få en hygglig och hellig
Mammas
atelier
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för brevet med proverna; han ska uträtta beställningen snart; han hesiterar [tvekar] mellan det röda och det gula tyget.

 • Edelfelt är sysselsatt med sina två tavlor, genren och reproduktionen av Salongstavlan.

 • Edelfelt var ett nöt som inte lydde Alexandra Edelfelts råd och gjorde ett doptåg; då hade han varit ganska säker på att få tavlan såld.

 • Tavelhandeln går inte med fart i år; Pascal Dagnan har en av Salongens bästa saker, men bara fått 8 000 francs; visserligen har Adolphe Goupil sålt den för det dubbla; konsthandlarna tar vanligen hundra procent.

  Pascal Dagnan-Bouveret Adolphe Goupil
 • Edelfelt köper ingen matta nu.

 • Edelfelt har sprungit sig trött och fördärvad i jakt på en ateljé; sin egen har han hyrt ut till Charles Moreau Vauthier från 15 juli eller 15 oktober, beroende på om han själv hittar tak över huvudet; de flesta ateljéer med rum kostar 1 500 à 1 800 francs, vilket är för dyrt för Edelfelt; han börjar ångra att han hyrt ut den gamla, i synnerhet som proprietairen [ägaren] håller på att göra genomgående reparationer.

  Charles Moreau-Vauthier
 • I kväll ska Edelfelt på bal till finansministern; Baron Roger Portalis bad få presentera Edelfelt för sin kusin som är gift med finansministern Pierre-Jospeh Magnin; han ska först söka upp de Portalis och sedan valsa med "des jeunes demoiselles plus ou moins républicaines" [mer eller mindre republikanska unga damar], som Portalis hånfullt uttryckte det; Edelfelt dansar dåligt fransk vals och hoppas andra kan dansa för honom.

  Angéline Magnin Roger de Portalis Joseph Magnin
 • Föregående dag hade Edelfelt, Gunnar Berndtson och Carl Lundström bjudit Ellan de la Chapelle och fru Elise Lepsen på avskedsmiddag och följt dem till bangården; det är dumt att ställa till festmiddag samma dag som avresan; det blev dyrt och gästerna hade sådan resfeber att de inte kunde njuta av maten.

  Gunnar Berndtson Ellan de la Chapelle Elisabeth Lepsen Carl Lundström
 • Fröken Constance Lepsen hade rest tidigare med fru Augusta Bremer till Kissingen.

  Bad Kissingen Constance Lepsen Augusta Brehmer (epävarma yhteys)
 • Edelfelt har inte varit mycket på Salongen; han har ännu inte skrivit om den till Finsk Tidskrift.

 • Gunnar Berndtson har hyrt en ateljé i närheten för 1 100 francs; Edelfelt skulle ha tagit den om den varit större.

  Gunnar Berndtson