Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

domstolar kineser flyttning militärer (personer) aikakauslehdet alankomaalaiset ansiomerkit asianajajat ateljeet avioliitto eläimet henkilökuvat Jumala juomat kalusteet koti kunniamerkit lämpötila laulut mallit (ammatti) matot mitalit musiikki muusikot naiset näyttelyt olut oppilaat patsaat pyhimykset sää sanomalehdet seuraelämä taidekritiikki taiteilijat talous tavaratalot tilaukset valamiehet venäläiset vierailut vuokra-asunnot

Paris d. 26
Älskade Mamma
28 graders värme i skuggan – Berndt-
son och
jag i skjortarmarne, med öppna
värtar – Mme Baille sitter och spelar
(under pausen Ack i arkadien äfven jag
har varit, som Berndtson gnolar.
Vi ha nämligen noter i massa: Cho-
pin, Beethoven – Gluntarne, qvartistek
o.s.v. så att hvem som kan spela
efter noter, kan ställa till konsert.
Häromaftonen spelades här till 11.
Bhedi, Wallenius, flere af våra från
ska bekanta spela, och våra behagliga
sangroster, jemte omvexlande ackompan
jemang känner Mamma till-
ack hvad det är varmt. 2 utdrucka
ölbuteljer vittna om vår först.
Jag är utfaren. Här varit på salong
gen, der jag konstaterade att min
tafla var bland de bättre, Wetter
hoff här i N. d. 4 skrifvit
en kritik öfver mig som är ytterst
sträng. Den kommer väl i sinom
tid till H. D. – Egen slagen beskyl-

ler han mig för att ej veta hvad
vill, och går mycket åt de två
na
senare taflorna gentemot i motsats
till Blanca och hertig Carl.
Jag kan så väl förstå att det ej
är roligt att flytta. Att det blir
trefligt i de nya rummen, derom
är ingen fråga. Jag tror att Mamma
ej kan ställa det annorlunda än trefligt
hemvarmt och bra. – Tyget afsändes
går från Bon Man se.
välde det gula, som Mamma tyckt
om, och som var det vackraste af
de många jag såg
I söndags var jag på middag hos Koechlins
Der var allt möjligt folk slägtingar
tjensteman från Mairiet o. s. v. måttes
25 personer. Mme Florener är ej ett
dugg vackrare än förr. Hennes herre
och man är enligt hvad på Salongen
synes, en ytterst skräl målare. Jag
stod med hopnadens finger i förvåning
gens mun då jag såg hans Daphuis
och Chloi, ytterligt skrål i alla hänseenden
(Fortsättning fredagen). Jag vet
ej hvarföre jag ej skref vidare sist.
alltnog – i går var jag på språng hela dagen
slutade med att äta middag hos Mme Chevalen
och
kel
för
Det

vi

va
två
oträtt
dessa
Mamma
ett bra
frandes
a tyckt
ste af
tveckling
Enalls
ett
hers
ngen
tinnan
pknis
anseender
vet
sist
ela dagen
ne Chevalien
gå på soirée till Viardots, der
och
hörde utmärkt musik ändå till
kl. 1/2 2. – Mamma vet ej af att jag
fört mig en elev – genom Chevaliers,
Det är en ung, mycket rik herre
M. Hambert, från Lille som gerna skulle
vilja arbeta med en konstnär. – Den vill
ej ha lektioner, utan vill komma här.
han vill, gör ej anspråk på annat än
råd då och då. Jag har begärt 100
frcs i månaden ser jag att han genera
mig för mycket, så ger jag honom på
båten. Hos Mme Chevalier vara
Montgomerys, Steulten och en kines – San
Linn. Jag tycker ändå att de äro obehaglig
ga, ser ut som gamla käringar och ha
underliga fasoner. Denna här är elev
i Ecole des Mines och har blifvit intro-
ducerad hos Mme Chevaler af hennes som
som är Marinofficer, och gjort mannens
bekantskap i Kina. Han talar bra
franska, men går i fullständig kinesiska
kostym, med en stängpiska som räcker
med sitt halarne. Han talte om att
man i Kina aldrig får se sin utkonst
innan giftermålet – På detta sätt hade
och så han blifvit gift. Det kan man

kalla att köpa grisen i sacken. Hos
Viardots var jag för första gången
Jag hade träffat Paul Viardot som
skickat mig en invitation. Mme
Viardot-Garcia är ännu helt ung
domlig. Hon är ändå den stora
Pauline Garcia som Musset skrifvit
om och till, och troligen, jemte hennes
Lind, det här seklett största sångerska.
Der spelades och sjöngs hela aftonen.
allt allvarlig musik – Wagner, Klassi-
kenna o.s.v. En trid för orgel, piano
och violin, stråkqvartetter, allt utförde
af de bästa krafter i Paris. Mme Merille
Viardot är återkommen från Sverige,
och lofvade återvända det. Gubben V.
är gammal 82 år, men var ändå med
hela aftonen. En massa vackra fruntim-
mer, och musikaliska herrar. Emest
Renan var också der. Han har något
som mycket påminner om Lampén,
lika liten och tjock med ett enormt hufvud
det
och utan spår af hals. De ha ett eget
hus vid Place Vintimille, inredt som ett
konstens tempel, med orgel i fonden
deröfver den hel. Cecilia, en massa goda
taflor Tizianer, 2 Rembrandt, i musices
en massa holländare o.d. samt herrias
och fruns porträtt af Harlamoff. Svan

Turgenieff är daglig gäst i huset.
Nu är han i Ryssland.
håller allt ännu på med mina

amerikanska taflor, som ger mig rätt
mycket besvär. Språnget efter atelier
har talat dugtigt tid af mig, men det
får man bereda sig på, har med
dessa stora distanser. – Jag skulle bra
gerna nu ta och resa hem till Eder.
men jag kan omöjligen ej. Först skall jag
ha dessa säker färdiga, och de ta nog
en månad och mera, och sedan skall jag
vänta på "les Cerises som nu ändtligen
är afsänd från Petersburg.
Om några dagar, d.v.s. om ungefär
vecka afgöras medaljerna i Salongen.
Det är bäst att ingenting hoppas, då kan
har de ramlade illusionerna ej så svåra.
I juryn komma troligen rätt heta
debatter i fråga i anledning af heders-
medaljen, som har tre kandidater.
Morot, Bastien – Lepage och Cormona
B. Lepages Jeanne d'Are uppväcker allt.
jemnt lifliga diskussioner.

I afton är jag bjuden till en advolut
vid la Cour d'appel – en bekantskap jag
fått genom Chevaliers – ack hvad
det vore skönt att slippa att gå, jag
är trött sedan i går känner mig lät
och trög tillföljd af värmen och kän-
ner så ytterst litet de menniskor till
hvilka jag skall gå.
Och nu slutar jag, önskande
Mamma af hela mitt hjerta
Tomtebolycka i det nya hemmet.
Måtte ej flyttningsbråket förefalla
alltför gement! Om jag, såsom jag
har anledning att hoppas, får goda
affärer i Juli, skall jag ändå köpa
en matta i Brintemps Eller Bon Marché.
Statyerna skola lika ledes köpas – det är
blott skada att de nästan alltid slås
sönder på vägen.
Och nu farväl – Gud välsigne
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är 28 grader varmt i skuggan; Gunnar Berndtson och Edelfelt målar i skjortärmarna; modellen Madame Bailey spelar i pausen "Ack i Arkadien äfven jag har varit", som Gunnar Berndtson gnolar.

  Arkadien Gunnar Berndtson Bailey [?]
 • Edelfelt och Gunnar Berndtson har noter i massor: Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven, gluntarna och kvartetter.

  Frédéric Chopin Ludwig van Beethoven Gunnar Berndtson
 • Caspar Wrede, Otto Wallenius och flera av deras franska bekanta spelar; Alexandra Edelfelt känner till deras sångröster och ackompanjemang.

  Alexandra Edelfelt Casper Wrede af Elimä Otto Wallenius
 • Det är varmt; två urdruckna ölbuteljer vittnar om deras törst.

 • Edelfelt har varit på Salongen; hans tavlan var bland de bättre.

 • Karl Wetterhoff har i Nya Dagligt Allehanda skrivit en sträng kritik om Edelfelt; han beskyller Edelfelt för att inte veta vad han vill och går åt de två senare tavlorna i motsats till Blanca och hertig Carl.

  Karl IX Karl Wetterhoff Blanka
 • Edelfelt förstår att det inte är roligt att flytta; Alexandra Edelfelt kan inte ordna det annat än trevligt, hemvarmt och bra; tyget avsändes föregående dag från Bon Marché; Edelfelt valde det gula tyget.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • I söndags var Edelfelt på middag hos Koechlin; där var släktingar och tjänstemän från mairiet [rådshuset]; Madame Florence är inte vackrare än förr; hennes man är en skral målare; på Salongen har Edelfelt sett hans Daphnis och Cholë.

  Alfred Koechlin Florence Koechlin Charles Mezzara Daphnis Chloe
 • Brevet fortsatt på fredagen.

 • Föregående dag var Edelfelt på språng och slutade med att äta middag hos Madame Chevalier och gå på soaré till Viardots.

  Chevalier Pauline Viardot Louis Viardot
 • Edelfelt berättar för Alexandra Edelfelt att han genom Chevaliers fått en elev; det är en ung, rik herre, Monsieur Humbert från Lille; han vill komma och gå som han vill; Edelfelt har begärt 100 francs i månaden.

  Lille Alexandra Edelfelt Chevalier Humbert
 • Hos Madame Chevalier var Montgomerys, Schultén och en kines Tann-Linn, som blivit bekant med Madame Chevaliers son, en marinofficer, i Kina; Edelfelt tycker kineser är obehagliga och ser ut som gamla kärringar och har underliga fasoner; Tann-Linn är elev i École des Mines; han talar bra franska men går i kinesisk kostym, med en stångpiska som räcker ner till hälarna.

  Kiina École des mines Robert Montgomery (epävarma yhteys) August af Schultén Constance Montgomery (epävarma yhteys) Chevalier Tann-Linn Chevalier
 • Tann Linn sade att man i Kina aldrig får se sin tillkommande före vigseln; Edelfelt tycker det är att köpa grisen i säcken.

  Kiina Tann-Linn
 • Edelfelt var hos Viardots för första gången; han hade fått en invitation [inbjudan] av Paul Viardot, som han träffat; Madame Viardot-Garcia är ungdomlig; hon är den stora Pauline Garcia som Alfred Musset skrivit om; hon är tillsammans med Jenny Lind detta sekels stora sångerska; de bästa krafterna i Paris spelade och sjöng hela kvällen Richard Wagner och klassikerna; Madame Louise Héritte-Viardot är återkommen från Sverige och lovade återvända dit; "gubben" Louis Viardot är 82 år gammal, men var med hela kvällen; Ernest Renan var också där, han påminner om Lampén.

  Pariisi Ruotsi Richard Wagner Alfred de Musset Kristian Lampén (epävarma yhteys) Paul Viardot Louise Héritte-Viardot Pauline Viardot Johanna Lind Ernest Renan Louis Viardot
 • Viardots hus vid place Vintimille är inrett som ett konstens tempel, med orgel i fonden och heliga Cecilia över den; de har tavlor av Tizian, Rembrandt, Bartolomé Murillo och holländare, samt herrns och fruns porträtt av Alexej Harlamoff.

  Place Vintimille Alexej Charlamov Rembrandt Tizian Bartolomé Murillo Cecilia Pauline Viardot Louis Viardot
 • Ivan Turgenieff är daglig gäst hos Viardots; nu är han i Ryssland.

  Venäjä Ivan Sergejevitj Turgenjev Pauline Viardot Louis Viardot
 • Edelfelt håller på med sina amerikanska tavlor.

 • Sökandet efter en ateljé tar mycket tid, distanserna är så stora.

 • Edelfelt skulle gärna resa hem, men han måste ordna saker först och vänta på "les Cerises" som äntligen har sänts iväg från Petersburg.

  Pietari
 • Om en vecka delas medaljerna för Salongen ut; i juryn förs troligen heta debatter om hedersmedaljen som har tre kandidater: Aimé Morot, Jules Bastien-Lepage och Fernand Cormon.

  Jules Bastien-Lepage Aimé Morot Fernand Cormon
 • Jules Bastien-Lepages Jeanne d’Arc väcker fortfarande livliga diskussioner.

  Jules Bastien-Lepage Jeanne d' Arc
 • I kväll är Edelfelt bjuden till en advokat vid la Cour d'appel [Appellationsdomstolen], som han blivit bekant med via Chevaliers; Edelfelt skulle helst inte gå.

  Chevalier
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt Tomtebolycka i det nya hemmet; om han gör goda affärer i juli ska han köpa en matta på Printemps eller Bon Marché; han ska också köpa statyer och hoppas att de inte går sönder på vägen; han önskar Guds välsignelse.

  Printemps Bon Marché Alexandra Edelfelt