Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

gratulationer ateljeet kirjailijat mallit (ammatti) musiikki muusikot naiset osoitteet piano pohjoismaalaiset presidentit sanomalehdet seuraelämä syntymäpäivät taulut vaatteet virkamiehet vuokra-asunnot

rum ehuru man lätt skulle kunna
inrätta en alkod der. – Bourgain
har snokat upp en atelier vid
Rue Rougemont (Bd Montmartre,
så entralt som man kan begära
1400 frcs med 2 rum och kök. Älskar
är dock ej särdeles god. Huset är
mycket snyggt – bara affärsmän
från regelechaussen till taket. Jag
säker allt fortfarande. Min efter
trädare här blir Charle moran-
Vanthier, hvilken får det mycket
bra, eftersom han bor i sin familj.
Hos Morean Vauthiers är jag alla
måndagsaftnar. Cela n'est pas d'une
gaité foille – men de äro mycket vän-
sliga, och så träffar jag känsens
Paritai m. fl. der. Laurens är just
rolig, dyster och ironisk. Mme
Dukamel med dotter äro stundom der
Hon är systerdotter till Balzac och
här, jemte sin mor redigerat hans efter
lemnade arbeten – gäller för att ha
mycket esprit, och verkligen rolig
Mlle Theres. Dukamel är kokett och
bortskämd. – Fadren innekar en mycket
nog ställning, secretaire de la presi-
dence – och de reaktionära tidningarne
gå förfärligt åt honom. Pers, Figaro
fursumma aldrig att ge honom nå-

gon släng.
Min tafla tyckes fortfarande an-
slå. Skada att ämnet ej var gla-
dare, då skulle jag säkert nu varit
några tusen mark rikare. – Skan-
isynnerhet Nehermann,
denaverna,
här på senaste tiden begynt finna
många fel i taflan, – men det finnes
i allmänhet ej menniskor som äro
mera afvundsjuka och mera gå åt
hvarandra än skandinaverna.
grefve Lepic gör mycken redlam för
taflan, som han finner ypperlig.
för folk framför den, håller långa
tal o.s.v..
Vi ha nu piano här i ateliern. –
sedan några dagar. I dag ha vi haft mycket
musik. En modell, Madame Bailly, som
är "prix de piano au conservatoire" har spelat
en massa saker. – Hon har nu ett år varit
hianolärarinna och fransk guvernant.
England, men återkommit och poserar
nu igen. Hon sitter för amman i min
reproduktion af Haikotaflan – är
blond och välmående. Jag har alla
dessa taflor under arbete, men de äro
mycket långt från att vara färdiga.
Helsa Anni och gratulera hen
ne hjertligt till hennes födelsedag
den 25 maj. Hennes strumpor komma
Mammas
jemte möbeltyget
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Gustave Bourgain har snokat upp en ateljé vid Rue Rougemont (Boulevard Montmartre), 1 400 francs med 2 rum och kök; huset är snyggt och fyllt med affärsmän men ateljén är inte särdeles bra; Edelfelt forstätter att leta.

  Gustave Bourgain
 • Charles Moreau Vauthier tar över Edelfelts gamla ateljé.

  Charles Moreau-Vauthier
 • Alla måndagkväller är Edelfelt hos Moreau Vauthiers; där träffar han Jean Paul Laurens och Paul Sautai; Laurens är dyster och ironisk; Madame Valentine Duhamel med dotter är stundom där.

  Jean Paul Laurens Augustin Moreau-Vauthier Paul Sautai Suzanne Moreau-Vauthier Valentine Duhamel Thérèse Duhamel
 • Madame Duhamel är systerdotter till Honoré de Balzac och har med sin mor redigerat hans efterlämnade arbeten; hon lär ha esprit och vara rolig; Mademoiselle Therèse Duhamel är kokett och bortskämd; fadern har en hög ställning som sécrétaire de la présidence [presidentens sekreterare]; reaktionära tidningar som Pays, Figaro går åt honom förfärligt.

  Valentine Duhamel Thérèse Duhamel Louis Duhamel Honoré de Balzac Laure Surville
 • Tavlan tycks fortfarande slå an; det är skada att ämnet inte är gladare, då skulle den ha blivit såld.

 • Skandinaverna, i synnerhet Karl Uchermann, har börjat hitta fel i tavlan; det finns inte människor som är mera avundsjuka och går åt varandra mera än skandinaverna.

  Karl Uchermann
 • Greve Ludovic-Napoléon Lepic gör mycket reklam för tavlan.

  Ludovic-Napoléon Lepic
 • Sedan några dagar har de piano i ateljén; modellen Madame Bailey, som har fått pianopris på konservatoriet, har spelat massor av saker; hon har varit pianolärarinna och fransk guvernant i England; hon sitter för amman i Edelfelts reproduktion av Haikotavlan; han har alla dessa tavlor under arbete men är långt ifrån att vara färdig.

  Englanti Haikko Bailey [?]
 • Edelfelt sänder gratulationer till Anni Edelfelt på födelsedagen den 25 maj; hennes strumpor kommer med möbeltyget.

  Alexandra Edelfelt