Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

Villa Edelfelt flyttning sommarvillor ateljeet itävaltalaiset järjestöt kalusteet kansallispäivät kirjeet koti mallit (ammatti) matkat musiikki naapurit naiset näyttelyt oppilaat palvelusväki taidekauppa taideyhdistykset taiteilijuus talous tanssi taulut tilaukset vaatteet vuokra-asunnot

Paris d. 29 juni 1880.
Älskade Mamma,
Mammas bref från Haiko kom
som en frisk sommarflägt, direkt
från Edert nya hem. Jag hoppas,
ja är öfvertygad att detta nog
kommer att få ett europeiskt tycke
men att detta kommer att dröja
några år. Det skall bli fint, det
får Mamma se – Jag har redan fun-
derat på invändig dekoration och
maklement. Jag har numera
blott en tanke: den att kommar
härifrån, notabine sedan jag flyttad,
betalt mina skulder, fått mina
taflor färdiga o.s.v. Den stora
nationalfesten kommer för mig
mycket målapropos – Jag skulle
näml vilja resa d. 15 på aftonen,
och kan sålunda ej få packa in
och göra mina uppkap i fred. Men-
niskorna äro naturligtvis som galna
den 12, 13, 14, och att de ännu den 15

litet efterdyningar efter festen
är att antaga. Om jag kan,
skall jag derföre flytta omkring
d. 10, men jag kan ej begripa
hur jag skall få min tafla
åt Tooth i London färdigt till
dess. Ramen till Cerises, totalt
sönderlagen på vägen från Petersbu
har ännu ej kommit och jag ej
derför ej kunnat vidtaga några
åtgärder för taflans försäljning
Likfärden är ännu osåld. Jag
vet ej om jag skall skicka den
till Finland nu genast eller bry
jag skall varit tills jag derhemm
Jår göra upp min konstföreningen
(Jag tro
angående fransporten.
jag ställer till en enskild exposition
och tar inkomsten sjelf – jag har
nu får hunga ut tillräckligt
för Jamar, transportes och dylikt
börjar allt mer och mer
finna mig, i att ha. Hurubert
har hela dagar. Han spelar mycket
bra piano: isynnerhet såsom man
han sluta till af hans litet prosantiska
århivarre natur känner håll musik
mycket
och 1
från
steg
(enar
lte
öfver
(ehur
och
är en
saklig
tak
verkl
vis

nn
i p
lof s
Alat
också
Att
bra
att
Ina
icke
utom
peng

esten
kan
kring
itta
till
totalt
Petersburg
18
någon
gning
d. Jag
lef Atte
e. Atte
derhemma
eningen
tror
exposition
har
ckligt
och dylikt
och mer
ambert
lär mycket
man
sedantiska
musik
mycket väl, tar ut mycket fort
och känner Musikens historier på sina
fer fingrar. Några särdeles stora fram-
steg i teckning gör han ej, men jag
flar dock ej säga att han saknar
alla anlag. Han är mycket nöjd
öfver den nya ateliern. Avarterer
ehuru aflägset är mycket chic
och bekos af sist folk, hvilket
är en fördel för en artist som hufvud
rakligast lefvar på dem. Det enda
jag kommer att sakna här är
sakhuset och conciergens hustru som
verkligen är utmärkt på alla sätt och
vis. – Om jag får les Cerises såld
så köper jag genast sång, toilen
m.m, för att ej ha denna depens
i höst omkr. 1000 francs får jag
lof att beräkna på den första in-
stallationen. Men Mamma skall
också få se då Mamma kommer
att jag får det både beqvämt och
bra. t.o.m. modellerna tycka
att jag har gjort rätt i att flytta.
I nästa år kommer jag troligen
icke att göra någon stor maschin för
Salongen, utan skall försöka förtjen
pengar med porträtt och mindre

taflor – det bar sig ovilkorligen
bäst. Jag har lyckligtvis Dagnan
och Courtois i huset och han af den
får icke allenast de bästa råd, utan
äfven anvisning på köpare. Beer
en äkta wienare fallen för tillställ
ningar, pomp och ståt ropade förtjust
C'est magnifique, nous allons faire
des bals l'hiver prochain dans
i atelier Dagnan. Huruvida Dagnan
är lifvad för detta vet jag ej. Om
några dagar skall jag gå ut med
Beer och söka få tag i draperier
sådana som han har i sin atelier
(alldeles liknande) i 1sta våningen,
kommer
min i andra. Jag är helt nära
Reuterskiölds, ej långt från Koechlins
Runebergs m.m. en plien pays de
connaissance. Berndtson har hyrt
en atelier här i qvarteret och vi
komma således långt från
svarandra. – Handskar m.m
skall jag köpa – ack den som hade
allt undanstökadt och sedan vore
på väg. En torsdag måste jag resa
antingen den 15 eller veckan derpå

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edefelts brev från Haiko kom som en frisk sommarfläkt; Edelfelt är övertygad om att villan kommer att ge ett europeiskt intryck, även om det dröjer några år; han har funderat på inredning och möblemang.

  Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tänker bara på att komma hem; nota bene [notera dock] att han först måste flytta, betala sina skulder och få sina tavlor färdiga.

 • Nationalfesten kommer olämpligt för Edelfelt; han vill resa den 15 på kvällen; människorna kommer att vara som galna den 12, 13, 14 och säkert ännu den 15; om det är möjligt flyttar han därför omkring den 10.

 • Edelfelt begriper inte hur han ska få tavlan åt Arthur Tooth färdig före flytten.

  Arthur Tooth
 • Ramen till Cerises blev totalt sönderslagen på vägen från Petersburg; ny ram har ännu inte kommit och Edelfelt har inte kunnat vidta åtgärder för att få tavlan såld.

  Pietari
 • Likfärden är ännu osåld; Edelfelt vet inte om han genast ska skicka den till Finland eller vänta tills han där hemma gör upp med Konstföreningen om transporten.

  Suomi
 • Edelfelt tror att han ställer till enskild exposition och tar inkomsten själv; han har fått punga ut [betala] tillräckligt för ramar och transporter.

 • Edelfelt börjar vänja sig vid att ha Humbert hos sig hela dagen; han spelar mycket bra piano och känner till musik och musikens historia; han gör inga stora framgångar i teckning, men saknar inte helt anlag; Humbert är nöjd över den nya ateljén; kvarteret är avlägset men mycket "chic" och bebos av fint folk, vilket är en fördel för en konstnär som i huvudsak lever på dem.

  Humbert
 • Det enda Edelfelt kommer att sakna är takljuset och conciergens [portvaktens] hustru.

 • Om Edelfelt lyckas sälja les Cerises köper han säng och toalett för att inte ha denna utgift på hösten; han beräknar att den första installationen kommer att kosta honom omkring 1 000 francs; men Alexandra Edelfelt ska se då hon kommer att han får det både bekvämt och bra.

  Alexandra Edelfelt
 • Pascal Dagnan och Gustave Courtois, som bor i huset, kan ge råd, samt anvisning på köpare.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Beer, som är äkta wienare och har smak för tillställningar, pompa och ståt, ropade förtjust att de under vintern ska hålla baler i Pascal Dagnangs ateljé.

  Pascal Dagnan-Bouveret Beer
 • Om några dagar ska Edelfelt gå med Beer och försöka få tag i liknande draperier som denne har i sin ateljé på första våningen; Edelfelts ateljé är på andra våningen.

  Beer
 • Edelfelt kommer nu nära Reuterskiölds, och inte långt från Runebergs och Koechlins.

  Lina Runeberg Lovisa Reuterskiöld Alfred Koechlin Lennart Reuterskiöld Walter Runeberg Emma Koechlin-Schwartz
 • Gunnar Berndtson har hyrt en ateljé i Edelfelts gamla kvarter; de kommer således långt ifrån varandra.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt ska köpa handskar och annat; han önskar att han redan vore på väg; han måste resa på en torsdag, antingen den 15 eller veckan därpå; *han hälsar alla.