Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

orientaliska mattor liberalism transportmedel festligheter religion (fenomen) socialism aikakauslehdet ansiomerkit höyrylaivat ilotulitukset jesuiitat Jumala kalusteet kansallispäivät katolisuus kengät kesä kunnallispolitiikka kunniamerkit lämpötila maaseutu matot mitalit oppilaat osoitteet poliisipäälliköt politiikka ranskalaiset Ranskan suuri vallankumous sää taidekauppa talous tasavaltalaisuus tavaratalot vallankumoukset veneet

d. 2 Juli 1800
Älskade Mamma,
Om nu allt går efter beräkning, så
kan jag raknar på att om 14 dagar
vara klar att resa. Jag får i alla
fall vara med om den stora nationer
1 fresten den 14 juli i det hela tåget skulle
jag helst slippa detta nöje, med trängre
trötthet och hetta. Jag har ännu i lifligt
minne den 30 Juni 1878, och jag kan
ej komma ihog att jag någonsin i
verlden varit så trött som då. Måtte
det bara ej bli spektakel af. Alla
sinnen äro uppretade, nervösa, alla
vänta med en viss ängslan på den när
måste framtiden. Amnestien på ena
sidan – jemiternas utdrifvande å den
andra. Femiterna och ele Klirikala nu
gjort allt för att vara martyrer – Mar
ma har läst om i tidningarne, troligtvis,
huru de gingo ut från sitt hus Rue de
evns, tvingande poliserna att leda dem
för att konstatera våld välsignande
folket, tryckande, korset till sitt bröst
alldeles som i förföljelsens svåraste
dagar. Tusentalt qvinnor föllo på
knä – det hela var en komedi som var

temmeligen obehaglig. Den som icke
måtte ha det för roligt, så är det
Polisprefekten Andrieux. – Mamma
har likaledes sett huru socialisterna
här valt en ämnestierad, en skrädda
vid hamn Trinquet till municipal
råd. – Jag har lefvat mycket i poli-
tiken, ty min en Hambert, ehuru
i allmänhet liberal, har dock stora
sympathier för jemeterna, hvars rätt
att lefva och verka han försvarar
ur frihetens ståndpunkt. Han har
af de närvarande händelserna varit
så uppkakad att han ej sofvit på flere
nätter. Nu börjar det en ellertid att
bli lugnare.
"les Censes, är nu förd till Goupil, men
jag har ännu ej fått svar hurvåda han tar
den till 3000 frcs det pris som taflan
genom Mannerheims förallande kortat,
mig. – På Bon Marché har jag idag
varit och sett på mattor och portieren.
De förhängen jag behöfver till min
nya atelier komma, ifall jag vill
ha dem vackra, att stiga till ung
250 frcs. Det är allt skäl att ty
dem nu och ej i hört emedan alla
h
vro
Mo
1
och


ler
a
eil, men
an tar
taflan
itat
ag idag
ierer.
min
vill
ung
ty
ir alla
son
ra

vinter artiklar nu säljas 10 10 billigare
Man kan ju packa in dem i
kumfest så att måleri ej går idén
under sommaren. Hall jag ej vill stanna
qvar i hotellet de sista dagarne, får jag
men detta beror
köpa mig en sänga
på råd och lagenhet. Bra vackra
mentaliska mattor finnes på Boss
marché – och de andra, Bysel etc. äro
ej att gemföras med dem. Blir det
af redan nu, så skall jag bestämdt
ej
skicka en matta åt Mamma i höst.
Här börjar bli hett och qvalmigt och
jag längtar upprigtigt att få allt så
undanstökadt att jag kan ge mig
af till Eder. Haiko med sina vackra
aftnar, med Eder – ja som med
slust språkförfistring står för mig som
det förlofvade landet, det min längtar
står. Ledsamt är att trafiken med
staden är så dålig. De sina ångbåtar
ne hade ändå sina goda sidor, trots
dumma maskinistert och fåniga styr
man. Existerar den der blödsinte
styrmännen halmhatten ännu
Jag tänker mig fara på national
festen d. 14, årsdagen af bastiljens
intagande. Fransmännen eller rättare
sagdt, parisarne börja få igen alla sina
ursinniga idéer från 1790. Pomp
och ståt, pathetiskt och litet löjligt.

Så har en skräddare kommit fram med
den verkligen storartade idén, att sena
törerna och deputerade borde på utdelni
af fanorna, vara klädda i trikolorens
färger: blå byxor, hvit vårt och röd
frack samt frygisk mössa!! Fyrver
kerierna bli storartade. Hela bastiljen
sossom den förr var, kommer att stråla
eld och med ens, under kanonsalut
ramla ner för att ge rum åt en
eldstod af frihetens gådinna. Nu
redan arbetas öfverallt för illuminat
nen. Koechlin har också affischerat
ett upprop till sina trogna undersåta
förde
II arrondementet –
Mamma att Gérôme sagt åt flere personer
att jag hade bordt få 2dra klassens
medalj för Koechlins porträtt. Han
har helt om mig såsom en af sina
bästa elever. I allmänhet tror
med Guds hjelp att det nu slag
i
gå. Jag är temmeligen allmänt
bland och lär äfven vara det i Amerik
Jag skickar ett hummer af Scribuers
Montkly för att Mamma skall få se
huru utmärkt, väl de gravera
amerika – der finnes, i Peter den stors
historia, en teckning af mig makalöst
skuren. – När kommer flickornas
skomått. – Tänk nu noga på ett och
annat som Mamma kanske skulle
vilja ha med mig och skrif om det
a Th.
som möjlig
t
Tusen helsningar från Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Om allt går som planerat ger sig Edelfelt av om 14 dagar; han kommer att vara med om nationalfesten den 14 juli; han kommer ännu ihåg tröttheten efter den 30 juni 1878; han hoppas det inte blir några uppträdanden.

 • Alla sinnen är uppretade och man väntar med en viss ängslan på den närmaste framtiden; å ena sidan är det amnestierna, å andra utdrivningen av jesuiterna; jesuiterna och de klerikala har gjort allt för att vara martyrer; Alexandra Edelfelt har kanske läst hur de tvingades ut ur sitt hus på Rue de Sevres, det hela var en tämligen obehaglig komedi; polisprefekten Louis Andrieux torde inte ha det så roligt.

  Alexandra Edelfelt Louis Andrieux
 • Alexandra Edelfelt har också sett att socialisterna valt en amnestierad, en skräddare vid namn Trinquet till municipalråd.

  Alexandra Edelfelt Alexis Trinquet
 • Edelfelt har levt med i politiken; hans elev Humbert, som i allmänhet är liberal, har stora sympatier för jesuiterna; han försvarar deras rätt att leva ur frihetens ståndpunkt; han har varit så uppskakad av händelserna att han inte har sovit på flera nätter; det börjar bli lugnare nu.

  Humbert
 • "Les Cerises" är nu hos Adolphe Goupil; Edelfelt har inte fått svar på om denne tar tavlan till 3 000 francs; det är det pris som genom Carl Mannerheims förvållande tavlan kostat Edelfelt.

  Adolphe Goupil Carl Mannerheim
 • Edelfelt har varit på Bon Marché och sett på mattor och portiärer; om han vill ha vackra förhängen till sin ateljé kommer det att kosta ungefär 250 francs; det lönar sig att handla nu eftersom alla vinterartiklar säljs 40% billigare; man kan packa in dem i kamfer så att malen inte går i dem under sommaren.

  Bon Marché
 • Det finns vackra orientaliska mattor på Bon Marché; andra, t.ex. Brysselmattor, kan inte jämföras med dem; Edelfelt ska bestämt skicka en matta åt Alexandra Edelfelt senast i höst.

  Bryssel Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Det börjar bli hett och kvalmigt; Edelfelt längtar till Haiko, med vackra kvällar, familjen och till och med språkförbistringen; det är ledsamt att trafiken med staden är så dålig; de små ångbåtarna hade sina goda sidor, trots dumma maskinister och fåniga styrmän.

  Haikko
 • Edelfelt tänker med fasa på nationalfesten den 14 juli, årsdagen av bastiljens intagande; parisarna börjar få igen alla sina ursinniga idéer från 1790; en skräddare har kommit på att senatorer och deputerade borde vara klädda i trikolorens färger: blå byxor, vit väst och röd frack, samt frygisk mössa; fyrverkerierna blir storartade; Bastiljen kommer att stråla i eld och under kanonsalut ramla ner för att ge rum åt en eldstod av frihetens gudinna; Alfred Koechlin har satt upp ett upprop till sina undersåtar i VIII:e arrondissementet.

  Bastiljen Alfred Koechlin
 • Har Alexandra Edelfelt hört att Jean-Léon Gérôme sagt att Edelfelt borde ha fått 2 klassens medalj för Alfred Koechlins porträtt?

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Alfred Koechlin
 • Med Guds hjälp tror Edelfelt att det nu kommer att gå med karriären; han lär vara tämligen känd även i Amerika; han sänder Alexandra Edelfelt ett nummer av Scribners Monthly för att visa hur väl de graverar i Amerika; en teckning av Edelfelt i Peter den Stores histora är makalöst skuren.

  Amerikka Alexandra Edelfelt Peter I
 • Edelfelt undrar när flickornas skomått kommer och om det är något annat Alexandra Edelfelt vill ha med honom hem.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt