Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

svin sommarvillor naturalism transportmedel Villa Edelfelt flyttning aikakauslehdet ansiomerkit arkkitehtuuri ateljeet eläimet gotiikka henkilökuvat huoneenvuokra huviretket Jumala kaupungit kengät kielet kirjeet korut kunniamerkit laivat matkat matot muoti ranskan kieli ravintolat sähkeet sanomalehdet satamat taidekauppa talous tilaukset vaatteet veneet

Paris d. 7 Juli 1880
Älskade Mamma,
Jag skrifver på det brefpapper som
jag beställt åt Mamma, och hvaraf
jag skall hemta med mig hundra
pappersblad med motsvarande antal
Kuvert. – Ja, säkert är det att
jag längtar hem. Måtte jag nu blott
få mina många Marthas bekymmer
undanstökade, flyttning, betalningar
af skulder, uppköp o.s.v. samt sist
och slutligen få taflan åt Tooth
London färdig. Jag reste

Rouen, blott
lördags till
för att beslutat
att denna gång
Paris utan att
icke lemna
liga excursion
ha gjort denna
Jag var förtjust ute den gamla
normandiska staden, i dett herrliga
byggnader från slutet af gothiken,
och beslöt att i höst eller nästa
vår återkomma. Jag reste derifrån
måndag eftermiddag. Flere finska
fartyg lågo i famnen, och en
utfärd i hit på Seinen mellan
fartygen påminte lifligt om Haiko
och sammarlifvet der.
Goupil har ännu ej svarat mig
angående les Cerises, som jag måste
ha såld för att komma härifrån

la
halls
mig
måste
ärifrån
n
betala hyran 1000 frcs o.s.v.. En
matta har jag köpt för min atelier
Jag fick den för 70 frcs derför an
der var 2 hål på (små som lätt
kunna stoppas) – det egentliga priset
är 150. Jag såg äfven på draperian
till dörren, och jag kan få särdeles
vackra till 250 frcs. – I l'Art
som jag skickar för Mamma se
en dålig teckning af taflan, men
några ytterst granna rader. Här
är det icke en andra. Klasiens medales
Jag borde ha fått, det är hederslegi-
onen! Hvad tycks! Alltnog, jag
har haft mera succès med hun
Haiko tafla än jag någonsin
trött. – – Roligt är det att ni allt
fortfarande komma så bra öfverens
med Etters. Jag tycker mig se Schante
än då han svår inför Gud att villan

behagade honom mera än den förra.
Hvad är en "Chambrière" – jag har al
drig hört det i annan betydelse än kan
marjungfru, och kan ej förstå hvad
Lille Etter – nej nu just berättar mig
M. Humbert hvad det är – förlåt min
dumhet! Ett mod som jag tycker är dumt,
mina som icke destomende är mycket
allmänt här är små guldsvin som
hängas öfverallt, vid armbanden.
brocher o. s. v. – att detta är en följd
af "naturalismen" är säkert, men icke desto
Jag flyttar
mindre dumt och beklagligt.
troligen om måndag och installerar
mig ej före resan. Jag får verkligen
ej mycket tid om jag skall resa den
15. hinner jag omöjligt ej så reser jag
den 223. – Tänk Weir har telegrafera
att han kommer hit d. 20 och bjude mig
och Bastien Lepage på middag hos foyot. –
reser jag nu den 15 så är jag ej har, Bastien
är i London der han målar porträtt
stackars Weir, hvilken missräkning för
Och nu farväl, älskade

honom
Mamma – flickornas skor skola ombesör-
js. – Tusen helsningar från
Atte
I jag bör resa en torsdag för att på lördagsmor
gonen ta båten i Lybeck

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver på Alexandra Edelfelts nya brevpapper med namnschiffer, som han ska ta med sig 100 stycken av då han kommer.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt längtar hem och hoppas få undanstökade sina många Marthas bekymmer, flyttning, betalning av skulder, uppköp, samt få tavlan åt Arthur Tooth i London färdig.

  Lontoo Arthur Tooth Marta
 • I lördags reste Edelfelt till Rouen, som han ville besöka innan han lämnade Paris; han var förtjust i den normandiska staden, med härliga byggnader från slutet av gotiken; på hösten eller följande vår ska han återkomma; flera finska fartyg låg i hamn; en utfärd i båt på Seinen mellan fartygen påminde om Haiko och sommarlivet där.

  Pariisi Haikko Seine Rouen
 • Adolphe Goupil har inte svarat om les Cerises; Edelfelt måste ha den såld för att kunna resa hem och betala hyran på 600 francs.

  Adolphe Goupil
 • Edelfelt har köpt en matta till ateljén; han fick den billigare för att det fanns två små hål på den; han kan få vackra draperier till dörren för 250 francs.

 • Han sänder Alexandra Edelfelt ett nummer av "L'Art" där det finns en dålig teckning av tavlan, men några granna rader; de skriver att Edelfelt borde ha fått hederslegionen; han har haft mera framgång med sin Haikotavla än han någonsin trott.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Det är roligt att Alexandra Edelfelt kommer väl överens med Etters.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • Edelfelt kan se famför sig Sebastian von Etter då han svor inför Gud att Villan behagade honom mera än den förra.

  Villa Edelfelt Sebastian von Etter
 • Edelfelt förstår inte ordet "Chambrière" [hästpiska] i anknytning till Lilli Etter; han har bara hört det i betydelse kammarjungfru; Monsieur Humbert berättade just vad det betyder.

  Emilia (Emilie) von Etter Humbert
 • Det är på mode att hänga små guldsvin överallt, i armband och broscher; Edelfelt tänker sig att det är en följd av "naturalismen", men det är inte desto mindre dumt och beklagligt.

 • Edelfelt flyttar troligen till sin nya ateljé på måndag; han hinner inte installera sig om han tänker resa den 15; om han omöjligt hinner till dess, reser han den 22; *han bör resa en torsdag för att på lördag morgon ta båten i Lybeck.

  Lyypekki
 • Stackars Julian Alden Weir, som telegraferat att han är på kommande den 20 och bjuder Edelfelt och Jules Bastien Lepage på middag hos Foyot; Edelfelt är inte där om han reser den 15; Bastien är i London och målar porträtt.

  Lontoo Restaurant Foyot Jules Bastien-Lepage Julian Alden Weir
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl; han ska ombesörja flickornas skor.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt