Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

flyttning amerikkalaiset kirjeet taidekauppa taiteilijuus talous

Paris d. 11 Juli 1880
Älskade Mamma,
Tack för korrespondenskortet.
Nog vet Mamma huru innerligt
jag önskar att så fort som möjligt
komma till Eder. Alla dessa
Marthas bekymmer, försvarade
genom oväntad otur med les
Cerises" som icke tyckes kunna
säljas för ögonblicket åtminsto-
ne, göra mig alldeles vimmelkan-
lig. – I öfvermorgon, måndag,
som sagdt, les
flyttar jag.
Cerises här, trots mina bemödan
den ej blifvit såld – 3000 frcs
på hvilka jag räknade, får jag
således ej – jag är så arg som
en spendel när jag tänker på

att det var för att hjelpa
Mannerheim som jag satte
mig i det här klistret, med
en sorts aning om att det
skulle gå på tok. Goupil,
som säger sig ha osålda tafla
för 600000 frcs vill ej nu
under "la morte saisons
säljer något, men åtar sig
taflan i kommission
lor bille avance. Jag blir icke
mera hjelpt för det. Ameri-
kanaren vill heller ej ha den,
Hetsel ej heller allt allt
har gått emot! Men jag
tappar ej kuraget för det
i personer ha frågat på Salongen
taflan, men ingen har gjort all-
var af saken. – Den der histo-
rien med Cerises" har dugtigt
tagit på mig, och jag har ofta
Knut
de
ni
dess
hos
som
för
i skri
tiden

ha
n
icke
Ameri-
den,
allt
lit
i Salonge
ort all-
ler hitta
tigt
er att
kuintet näfven i byxfickan
vid tanken på Mhein roten
och upphofvet till allt ondt.
Emellertid tar jag få i förskott
af Amerikanarne på Dop,
färden 1500 frcs, och han
sålunda komma hem. Lita
på att jag om jag bara på
något rimligt satt blir färdig
reser om torsdag d. 15. Det
ser nästan ut som om Mam
ma skulle tvifla på min go-
då vilja. Tror Mamma att
det är roligt här, eller att
icke miljoner gånger
hellre skulle sitta långt från
dessa förargelser, på Haiko
så mycket
hos Eder. –
som jag tänkt köpa åt Eder
för de 3000 frcs, får nu krypa
i skrinet tills jag engång i fram
tiden får dem – om jag får dem,

Men jag skall förtjena dem
igen på ett eller annat sätt.
Får se om ej taflan ändå sist
och slutligen kammer i Finland,
fastän jag der naturligtvis
får sälja den med förlust.
Det oförutsedda i vårt
yrke är ändå rätt tråkigt.
Nu farväl – det brådskar ty
jag skall gå till Amerikana
rens kassor M. Bulla och be
om pengar – Min lilla Kotschu-
beyska tafla tar jag med mig.
Farväl, älskade Mamma,
var nu intet ledsen på mig.
utan vår öfvertygad om att
vill vara någon annorstäder
jag ej
på jorden än hos Eder, – helsa
alla från Atte.
förlåt att jag sist ej frankerade brefve
det var just då jag fick afslaget från Gouper
och jag förlorade resundigten ett ögonblick

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts korrespondenskort; Edelfelt önskar komma till familjen så snabbt som möjligt; Marthas bekymmer gör honom alldeles vimmelkantig: "les Cerises" tycks inte kunna säljas för tillfället och om två dagar flyttar Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Marta
 • Les Cerises har inte blivit såld och Edelfelt får inte de 3 000 francs som han räknade med; han är arg för att han är i klistret bara för att han ville hjälpa Carl Mannerheim; Adolphe Goupil vill inte köpa något under lågsäsongen, men åtar sig tavlan i kommission.

  Adolphe Goupil Carl Mannerheim
 • Amerikanen eller Hetzel vill inte heller ha tavlan.

  N.N. Pierre-Jules Hetzel
 • Tre personer har frågat på Salongstavlan, men ingen har gjort allvar av saken.

 • Historien med "Cerises" har tagit på Edelfelt, som ofta knutit näven i byxfickan vid tanken på Carl Mannerheim, som är roten till allt ont; han lär få av amerikanen 1 500 francs i förskott för Dopfärden och kan således komma hem.

  Carl Mannerheim N.N.
 • Alexandra Edelfelt verkar tvivla på Edelfelts vilja att komma hem; han skulle hellre sitta på Haiko än ha dessa förargelser.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Allt Edelfelt tänkt köpa åt Alexandra Edelfelt och flickorna får vänta tills han får de 3 000 francsen; får se om tavlan hamnar i Finland, fastän han där får sälja den med förlust.

  Suomi Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det oförutsedda i konstnärsyrket är rätt tråkigt.

 • Edelfelt ska gå till amerikanens kassör Jospeh Bulla för att be om pengar.

  Joseph Bulla N.N.
 • Edelfelt tar med sig den Kotschubeyska tavlan.

  Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Alexandra Edelfelt ska inte vara ledsen på Edelfelt; han vill inte vara någon annanstans än hos familjen; han ber om förlåtelse att han inte frankerade det senaste brev; han hade just fått avslaget från Adolphe Goupil och förlorade jämvikten för ett ögonblick.

  Alexandra Edelfelt Adolphe Goupil