Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet kaffe förälskelse tyg aamiaiset ateljeet avioliitto diplomaatit espanjan kieli historia isänmaallisuus juomat kalusteet koulut maskuliinisuus matkat matot miehet naiset päivälliset palvelusväki politiikka Ranskan suuri vallankumous ruoka ruotsalaiset seuraelämä suomalaisuus taiteilijuus talous tavaratalot tulevaisuus ulkonäkö venäläisyys vierailut viinit viuhkat ystävät

Söndag d. 7 nov. 1800.
Älskade Mamma
Jag har litet hufvudvärk till följd af
en alldeles ogenomtränglig rök som con-
ciergen ställt till i morgse då hon eldade.
Mina tjensteande, conciergen, hans hustru
och deras nièce, äro mycket villiga och
beskedliga, men, vana som de äro att
tjena i ett stilla gammalt hus, tappa
de lätt hufvudet då det gäller att passa upp
20 ungherrar, som dertill alla skola ha
frukost kaffe o.s.v. frukosten äter jag
alla dagar hos Feron, en svenska mycket
hygglig ung målare, som bor stras ofvanför.
Den består vanligen af fisk eller något kallt
kött och derefter en beffisk min en kostret,
dessert, vin och kaffa, allt för 250 hvilket
ej är dyrt då man besinnar huru mycket
tid man vinner. – Häromdagen var jag
hos Chevaliers på middag. Unge Standertskjöld
Nordenstam har hyrt rest af dem, och bor
der med barn och blomma. Han var här hos
mig i går, åt frukost här och resonnerade
vidt och bredt. Han och isynnerhet hans
fru tyckas vara fullkomligt utan bekant-
skaper. De båda mig presentera dem för Ru-
nedbergs, hvilket jag också skall göra i denna
vecka. Han förefaller mycket liflig och

intresserad, talar svenska med liten rysk
brytning, går åt kyssarne alldeles ohyggligt
samt är ifrig finsk patriot. Frun sitter
tyst, tänker upp jutit just. Hon har
förlorat sig betydligt, har visserligen
rifver ögonen och näran en fleux air af
Mlle Titiche, men har några dumma mina
då hon skratta. Stundertskjöld förefaller vara
mycket nöjd att ha förmat bekantskapen med
mig (vi äro skolkamrater från Normallyceum
och lofvade ofta komma igen. På tal
om Petersburg kom han att tala om bro
derna Wolkoff, och gjorde en allt annat än
fördelaktig beskrifning af M. W. utan att
veta att detta ämne specielt intresserade
nig. Han talade om honom såsom en komma
à vonnes fortunes" ytterst oförskämd med frun
timmer, egenhär, arragant o.s.v. Han sade
att hans sätt med det tacka könet skulle väcka
anstöt öfverallt, men att det går än i Ryss-
land. Dessutom sade han att M. var okun-
nig i högsta grad, aldrig har gjort några stu
dier, var en äkta ryss o.s.v.v. Standersdags
studerare här i Ecola politique och ämnar
i nästa år gå in vid ambassaden. Han
talade om anbassad herrarnes okunnighet,
deras skamliga obekantskap med ryska
och franska lagar, talte om Hartmannska
affärer, såsm den grymmaste politiska
bevue o. s. v. Det är eget att det finska bli
det ändå ej förnekar sig – man skulle annars
tycka att S. hade bordt bli fullkomligt rus
fierad
kan le
A ha
Så ro
till
ateli
för
Janu
bra
lig
er
och
r
för
l
p
n
Om
förla
fina

fierad. – Hos Koechlin har jag varit
kan hade mycket brådtom, men lofva-
de komma upp till mig endera dagen.
så roligt att numera kunna be folk
till sig utan att vara generad för sin
ateliern. Talte jag om att jag möjligen
får resa till Spanien i vår med Ben-
jamin Constant, och göra städer i Alhan
bra med honom. Det vore utmärkt ro
igt. Först och främst känner han spanie
och spanskan, så är det en stor talent
h sist en ovanligt hygglig karle det är
– konsthandlare som tålat om saken
å honom, och han skall ha visat sig
lifvad för projektet.
dag skall jag skrifva till Manzeys
vart restante Denise. Om hon gifter sig
ed mitt så blir det ett svårt slag för
mig, jag tror att jag då mister allt
förtroende till fruntimren. – Det finnes
förskämda karlar som imponera på
qvinnorna quand même, trots deras bättre
hetande. Avinnan som står närmare
englarne och längre från djuren har ofta
en egendomlig respekt för styrkan, "la
brute" hos Mannen, och det måtte ligga
något af detta i hans eleganta elefant
latur. Å andra sidan frågar jag mig ofta
in jag kunde erbjuda henne ersättning
ör allt det hon mister, sitt hem, sitt land,
sina bekanta och sina vanor. Till Peters

burg får jag ej för att slå mig med der,
Det vore min död som artist, derom är
jag saker, och ett helt lifs ånger öfver
ett bortkastadt pund och är en bortmiddag
talent som kanske i god jordman skulle ha
blifvit något af, äro junga börda att släpa
på, och den hurliga lyckan han ej öfver
skola en sådan sorg, tvärtom skulle just
trefnad, kärlek allt lida af ett sådant
medvetande.
till Bon Marché och
Om några dagar går jag
köper mattan. Af tyget för ej de tre meter
– det är sorgligt men kan ej hjelpas, ty
tyget i svart och gult är slut. Vi få hitta
på något annat för fönstren,
Jag skall börja på bara solfjäderna af fröken
Sophie en af dessa dagar. Jag har beslutat
mig för ett än från 1790 talet en ung
dam skrattande på en trädgårdssoffa och ett in
rogable" som ger henne bukett, under till skrifva
Quand vous riez
jag
från en gamma
Que d'éclat sur votre visage,
visa.
Quand vous riez.
Jenne Sris, si vous m'en croyez
N'affectez point un air Sanvage
vous plaisez cent fois d'avantoge
Quand vous riez. –" Solfjädern skall
manteras med elfenber – Och nu farväl för den
na gång. Jag väntar Berndtson alla dagar
cidigt Mammas bref reste han nu redan i sista
veckan från Helsingfors. – Tusen helsningar
till smaryskar från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har huvudvärk tillföljd av den rök conciergen [gårdskarlen] ställde till med då hon eldade; hans tjänsteandar består av conciergen, hans hustru och deras nièce; de är villiga men vana med ett stilla gammalt hus och tappar lätt huvudet då de ska passa upp 20 ungherrar.

 • Edelfelt äter alla dagar frukost hos William Féron, en svensk hygglig konstnär som bor strax ovanför; frukosten består av fisk eller kallt kött, följt av biffstek eller kotlett, dessert, vin och kaffe, allt för 2,50 francs.

  William Féron
 • Häromdagen var Edelfelt på middag hos Chevaliers; unge Herman Standertskjöld Nordenstam hyr rum av dem och bor där med barn och blomma [fru]; han var på frukost hos Edelfelt föregående dag; han och frun tycks vara utan bekantskaper och Edelfelt ska representera dem för Runebergs.

  Lina Runeberg Johanna Standertskjöld-Nordenstam Walter Runeberg Mauritz Standertskjöld-Nordenstam Gustaf Standertskjöld-Nordenstam Dagmar Standertskjöld-Nordenstam Herman Standertskjöld-Nordenstam Chevalier
 • Herman Standertskjöld Nordenstam förefaller livlig och intresserad, talar svenska med rysk brytning och är ivrig finsk patriot; frun sitter tyst; hon har förlorat sig betydligt, även om hon över ögonen och näsan har något som påminner om Mademoiselle Titiche, men har dumma miner då hon skrattar; Standertskjöld verkade nöjd med att återknyta bekantskapen med Edelfelt, de är skolkamrater från normallyceum.

  Svenska normallyceum Johanna Standertskjöld-Nordenstam Herman Standertskjöld-Nordenstam Titiche
 • Herman Standertskjöld råkade på tal om Petersburg nämna bröderna Wolkoff; Standertskjöld sade att Mischa Wolkoffs sätt med det täcka könet skulle väcka anstöt överallt, men att det går an i Ryssland; dessutom var M.W. okunnig, har aldrig gjort några studier och var en äkta ryss.

  Pietari Venäjä Herman Standertskjöld-Nordenstam Michail Sergejevitj Volkov Alexander Sergejevitj Volkov
 • Herman Standertskjöld studerar på Ecole politique och tänker gå in vid ambassaden nästa år; han talade om ambassadherrarnas okunnighet och obekantskap med ryska och franska lagar; han kallade den Hartmannska affären den grymmaste politiska bévue [misstag]; det finska blodet förnekar sig inte, man skulle annars tycka att Standertskjöld borde ha blivit fullkomligt russifierad [förryskad].

  École libre des sciences politiques Herman Standertskjöld-Nordenstam Leo Hartmann
 • Edelfelt har varit hos Alfred Koechlin.

  Alfred Koechlin
 • Det är roligt att kunna bjuda folk till sig utan att vara generad för sin ateljé.

 • Möjligen får Edelfelt resa till Spanien i vår med Jean-Joseph Benjamin Constant för att göra studier i Alhambra; denne känner Spanien och spanskan, är en stor talang och hygglig karl.

  Alhambra Espanja Jean-Joseph Benjamin-Constant
 • Edelfelt ska skriva till Manzeys poste restante Venise; om hon gifter sig med Mischa Wolkoff blir det ett svårt slag för Edelfelt, som då mister allt förtroende för "fruntimren"; det finns karlar som imponerar på kvinnor trots deras bättre vetande; kvinnan står närmare änglarna och längre från djuren och har ofta en egendomlig respekt för styrkan, "la brute", hos mannen; Edelfelt frågar sig å andra sidan om han kunde bjuda henne en ersättning för allt det hon mister, sitt hem, land, sina bekanta och sina vanor; Edelfelt kan inte slå sig ner i Petersburg, det vore hans död som artist och ett helt livs ånger över att inte ha förvaltat sitt pund, vilket skulle smitta av sig på den äktenskapliga lyckan.

  Pietari Venetsia Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Edelfelt går till Bon Marché och köper mattan; tyget i svart och gult är slut så de får hitta på något annat för fönstren.

  Bon Marché
 • Edelfelt ska börja på med solfjädern åt fröken Sophie Manzey; det blir ett ämne från 1790-talet, en ung dam skrattande på en trädgårdssoffa och en "incroyable" [extravagant ung rojalist från direktoriets tid] som ger henne en bukett; undertill skriver han från en gammal visa: "Quand vous riez / Que d'éclat sur votre visage, / Quand vous riez! / Jeune Iris, si vous m'en croyez / N'affectez point un air sauvage / Vous plaisez cent fois d'avantage / Quand vous riez." [Då Ni skrattar / vilket sken i ert ansikte / Då Ni skrattar! / Unga Iris, om Ni tror på vad jag säger / Sätt inte upp en blyg min / Ni behagar hundra gånger mer / Då Ni skrattar]; solfjädern ska monteras med elfenben.

  Sophie Manzey
 • Enligt Alexandra Edelfelts brev reste Gunnar Berndtson senaste vecka från Helsingfors; Edelfelt väntar honom när som helst; han hälsar till småsyskonen.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Alexandra Edelfelt