Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet skandaler soaréer förälskelse hattar aamiaiset fennomania henkilökuvat joululahjat kalusteet liikemiehet matot naiset näyttelyt päivälliset ranskalaiset ruotsin kieli sää seuraelämä suomen kieli talous tanssiaiset tilaukset vaatteet valokuvat venäläiset viuhkat

Paris tisdag d. 14 dec 1880.
Älskade Mamma,
Jag har haft rätt roligt åt Mammas kritik
öfver Mattan. Jag vågar nästan tro att
bordduken och gångmattorna ha mera fel
än mattan, ty ful är den egentligen ej.
Den måste tillska ha varit betydligt dan
och smutsig. Piska den dugtigt, ta ut fläcken,
och tro mig att det är en fin matta i alla
fall. Skulle jag nu verkligen sjelf trycka, då
jag kommer hem, att kontrasten mellan de
nya möblerna och den gamla mattan är alltför
skrikande, så skall jag skaffa en annan, modern
rysselmatta – jag tycker dock att dessa äro förfär
liga, det är mitt hjertas innersta mening. De
moderna orientaliska kunna ej heller jemföras
med de gamla, de göra mera maskinnersigt och
smaken i östern har genom den öfverdrifna
produktionen blifvit förfäad likasom öfverallt.
Bra roligt är det att flickornas hattar klär dem
väl. Ja nu och skicka mått till vårpaletåer
åt dem. De kunna ju äfven ha dem i sommar
ty våra sommarnetter äro unisan ej så gladhete
och jag skall då bestyra om sådana till Mars eller
sprit. Jag kan knappt föreställa mig er Sibiris
vinter med snö och is. Vi ha sedan 14 dagar haft
12 à 15 grader och jag har gått ut i sommarpaletå
eller bara rocken. Det har varit en betydlig ekonom
af kol, som jag under de sista tiderna endast
undantagsvis behöft bränna
Lyckligt är det att Paul Etter ändtligen
fått mitt bref. Jag trodde redan att posten hade

ett hörn i sidan till mig eftersom jag aldrig
fick något svar. Nyligen har jag låtit fotograferat
mig, men har ännu ej sett profkortet samt än
i bild göra min visit såväl hos Mamma
när
som i Petersburg.
dag blir det en förlorad dag. Om en stund
skall jag på frukost till Runebergs, sedan är
jag bjuden på middag af Payen med baron
de Portalis och några herrar, och på aftonen på
soirée dansante hos en advokat Napiat, hvilken
alls ej är lifvad för. Jag ser
sistnämnde nöje jag
mig dömd att göra mig grön för Mlle Claire och
några andra skönheter som redan för längesedan
har gjort ett par hufvudet
passerat Lillian. – Jag
som icke äro så illa för aqvarellen har jag ännu
fått betalt. En konsthanden från London medler
har beställt af mig en liten tafla – en modell
berättar en historie för en målare – jag
som
hade gjort en teckning efter naturen af en modell
som har han ej derier som rökte sin cigarett och
hörde på till denna croquis vill. Mr Lean ha
i olja i samma lilla format som teckningen. På
resten arbetar jag då och då på Sophies solfjäder.
som jag tagit mycket allvarligt. Jag behandlar
den alldeles som en tafla, har haft modell
till figurerna och de kostymer från direktoriet.
tid. Alla tycka att den blir bra, och jag sjelf
är nöjd. Jag tycker nästan det är synd att
låta montera sidnat, ty målningen förstörs all-
tid mer eller mindre då den blir viken, isynnerhet
som jag fått af att använde gouache, emedan
tyget ej är hvitt utan af detta pappers färg
Hennes chiffer i silfver brons och guld
anses vara mycket lyckad, ett stort M och
hela namnet Sophie inflatade i rarnen och
palmer, martyrens lön – jag undrar om de
komma att sentera andemeningen!
Coll
fa
ende
barn
göra ha
unde
goda
kons
till
Jag
på p
kan
mängd
en må
Freeder
amb
Desca
att
ville
eller po
i Hel
est
ni
Jag
ända
städe
100 ma
och
till jul
en ha
lick
derom
en brilja
att ja

ola
ehr
aldrig
ograferat
samt äm-
Mamma
stund
den är
barvä
nen på
hvilken
åt
jag ser
rère och
eredan
hufvudet
ännu
on, Mille
odell
ja
möden
arett och
hall ha
f

ef.
äska
elf.
.
Collin är rest. Han är raka motsatser
af det man i allmänhet föreställer sig
under begreppet Parisare, så pariser-
barn han än är. Blyg, såfalt, modest,
gör han i sällskap en ganska slåt figur,
under det kan bland kamrater låter sitt
goda omdöme, sin dyrkan för den gamla
konsten, och sin stora bildning komma
till tals. Han har tänkt och läst mycket
han alls ej föreställa mig honom
Jag
på främmande botten – t.ex. snobbe och
han tillsammans – de komma ej att ha
många föreningspunkter. Han har emellerti
en massa rekommendationer af baron
Fredericks, som är militärartacke här i
ambassaden, af flere ryska malar o.s.v.
Dessa rader komma fram då ni redan
äro midt in i julstöket. Ack hvad jag gerna
ville flytta mig till Helsingfors på en vecka
eller här. Så främmande jag än tyckte mig
i Helsingfors med ryssar, affärsmän, unga
luster och fennomaner, så innerligt hänga
ända fast vid mitt hem. Jag känner
Jag
ändå att jag der har min söt och mitt
stad. Mamma kommer väl ihog att ta
100 mk minst af de Hackmansla pengarna
och använde dem som Mamma för godt finner
Berthas porträtt slår
till julklappar o.d. –
en här. Courtois säger att jag är ett nöt som
ej gjort det stort i stället för Sommarlif,
som han anser lemna åtskilligt att önska
Deremot menar han att Butti skulle ha gjort
en briljant figur på Salongen, och jag ångrar och
att jag ej gjorde så – men det får bli till nästan

är. Nu får jag lof att skynda mig
som
för att hinna till Runebergs. – Berndts
går på med, mest för att reta mig att
jag får sju fredagar i veckan om sju
gifter mig med Sophie, som han tror vara
ha bra reda på hvad hon vill och ej låter
huttra med sig. Att jag varit på tapeten
i Petersburg såsom pretendant, framgån
tydligt af allt hvad han säger. Han
sjelf tyckes ha förgåpat sig i Anna E. och
har öfverrag af Hanna Born. Ännu
har jag ej klart för mig hvad grefvinnan
Mimmi asuftade med sin scen, och
aclusion på
hvilka skandaler hon gjorde
Farväl för denna gång och Gud väl-
signe Eder alla under den helige
lyckliga juletid. Ack, så dålig jag än
ofta tycker mig sjelf var, så tror jag
dock jag har tillräckligt af goda och
vackra känslor för att kunna egen den
bättre diler af min menniska, med min
värmaste önskningar för Er lycka, med mina
innerligaste bör för en är detta älskade
hem som jag tänker på och dit jag långt
vare jag är i Caplandet eller i Soppland.
Och nu farväl! Tusen helsa
Alle

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har haft roligt åt Alexandra Edelfelts kritik över mattan; om han själv då han kommer hem kan konstatera att kontrasten mellan de nya möblerna och mattan är för skrikande ska han skaffa en annan, modern brysselmatta, även om han tycker att de är förfärliga; de nya orientaliska mattorna är heller inte lika bra som den gamla som han skaffat.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är roligt att flickornas hattar klär dem; bara Edelfelt får deras mått ska han låta göra vårpaletåer åt dem; dessa kan de även ha på sommaren.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte föreställa sig den sibiriska vintern där hemma; hos honom har det i två veckor varit 12 till 15 grader och han har gått i sommarpaletå; vädret har sparat in på hans kolförbrukning.

 • Paul Etter har äntligen fått Edelfelts brev; Edelfelt har nyss låtit fotografera sig och ska i bild göra sin visit såväl hos Alexandra Edelfelt som i Petersburg.

  Pietari Alexandra Edelfelt Paul von Etter
 • Edelfelt ska på frukost till Runebergs.

  Walter Runeberg
 • Ennemond Payen har bjudit Edelfelt på middag med baron Roger de Portalis och några herrar.

  Ennemond Payen Roger de Portalis
 • På kvällen ska Edelfelt på soaré dansante hos advokat Napiat; han ser sig dömd att dansa med Mademoiselle Claire Chevalier och andra gamla skönheter.

  Claire Chevalier Napiat
 • Edelfelt har ännu inte fått betalt för akvarellen.

 • Konsthandlare Mc Lean från London har beställt en tavla; en modell berättar en historia för en målare; Edelfelt har gjort en teckning av en modell som han har och William Feron som rökte sin cigarr; denna croquis vill Mc Lean ha i olja i samma lilla format som teckning.

  Lontoo Mac Lean William Féron Virginie
 • Edelfelt arbetar då och då på Sophie Manzeys solfjäder; han har haft modell och kostymer från direktoriets tid till figurerna; han är nöjd och tycker det är synd att montera sidenet; hennes chiffer i silver, brons och guld anses vara lyckat, ett stort M och hela namnet sophie inflätat i törnen och palmer, martyrens lön.

  Sophie Manzey
 • Raphaël Collin har rest; han är motsatsen till det man föreställer sig en parisare; blyg, tafatt och modest gör han i sällskap en slät figur; bland kamrater låter han sitt goda omdöme och sin dyrkan för den gamla konsten och sin stora bildning komma till tals; Edelfelt kan inte föreställa honom i främmande förhållanden; Collin och Snobbe Jacobson kommer inte att ha mycket gemensamt.

  Raphaël Collin Alexander Jacobson
 • Raphaël Collin har många rekommendationer av militärattachén på ambassaden baron Fredericks och flera ryska målare.

  Raphaël Collin Lev Alexandrovitj de Freedericksz (epävarma yhteys)
 • Där hemma är de mitt i julstöket; Edelfelt skulle gärna flytta till Helsingfors för en vecka eller två; även om han kände sig främmande för ryssar, affärsmän, unga muster [?] och fennomaner i Helsingfors hänger han ändå fast vid sitt hem.

  Helsinki
 • Alexandra Edelfelt ska ta 100 mark av de Hackmanska pengarna till julklappar.

  Alexandra Edelfelt Wilhelm Hackman
 • Bertha Edelfelts porträtt slår an; Gustave Courtois säger att Edelfelt är ett nöt som inte gjort porträttet i stort format, istället för Sommarliv, som lämnar åtskilligt att önska; Bertha skulle ha utgjort en briljant figur på Salongen.

  Berta Edelfelt Gustave Courtois
 • Edelfelt får skynda sig för att hinna till Runebergs.

  Walter Runeberg
 • Gunnar Berndtson retar Edelfelt med att denne får sju fredagar i veckan om han gifter sig med Sophie Manzey; det framgår att Edelfelt varit på tapeten i Petersburg som prétendent; Berndtson har förgapat sig i Anna Ehrnrooth och har nog av Hanna Born; ännu har inte Edelfelt klart för sig vad grevinnan Mimmi Ehrnroot avsåg med sin scen, och vilka skandaler hon antydde på.

  Pietari Wilhelmina Ehrnrooth Sophie Manzey Gunnar Berndtson Hanna von Born Anna Ehrnrooth