Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hattar kyrka ateljeet joulu joululahjat Jumala juomat kirjallisuus kirjat kirjeet koti ravintolat seuraelämä vaatteet viinit

julafton
Rue de la Frande-tyarnière. I.
Älskade Mamma,
Jag skrifver några ord här hos Berndts
son innan jag går upp på den middag
som vi, några bekanta, (Carper
Wrede Leron, Tegerström, en doktor
Zetterman fr. Åbo, Bson och jag ännu
äta tillsammans. Vi ha, som
Mamma ser, ej blifvit bjudna till
Runebergs, hvilket förvånar mig så
mycket mera som Wetterhoff och
r bjuda
Wallgren – Jag har ledsamt
efter Eder och hemmet. Det
kommer på mig så der skoftals
och i afton saknar jag Eder

grens läst. Det hade varit så
godt att få tukta litet bränd
julgran, få se ljusen brinna,
betrakta barnens glädje och sjelf
för ett ögonblick, för en afton
inbilla sig vara god och ren
och glömma all denna verldens
uselhet och afsan. Jag kan ej
få i mitt hufvud att det är
jul, och jag måste anstränga
mig för att tro det.
De älskade sina systrarna. Jag
skäms öfver att de der gamla
hattarne, som de nu sedan gått
med i verkotal äro den enda
julklapp de rätt af mig. Hvad
jag känner att jag håller af dem.
t

gamla
gått
ida
Hvad
af den
Jag ser Helsingfors med upp-
lysta fönster för mig, jag ser
Er gå i kyrkan på e.m., jag
just nu kl 1/2 6 åren 1 ännu
der. Gud gifve mig den frid
som nu uppfyller Edra hjertan
likasåvisst som jag ber honom
värm, beskydda och välsigne Eder
Regnet plaskar, fiacrarna
rulla tungt på stengatorna och
reverbererna flämta sorgligt.
Ack hvad gåfve jag ej för snö
och bjeller klang. Jag skall
tänka på Eder ofta, ofta.
afton, det är säkert – tills
jag sommar in och får hoppas
att drömma om Er. En middag

på någon restauration med
Boulevarden, litet finare viner
än annars, musik och gluntar
och dumheter – ack, jag tror
jag hade varit lyckligare om
jag suttit ensam på min atelier
Rolig jul, mina käraste, det
skulle göra mig godt att andag
hemmets rena, friska och dock
varma luft!
– Gud välsigne Eder!
Helsa hjertligt Tante Gadd, med
bror med familj, Tajta och Mars
min framförallt Anni och Bertha
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver hos Gunnar Berndtson innan de går till middagen de ska äta tillsammans med Casper Wrede, William Feron, Robert Tegerström och en doktor Zetterman från Åbo.

  Turku Gunnar Berndtson Robert Thegerström Casper Wrede af Elimä William Féron Arthur Johan Zetterman
 • Som Alexandra Edelfelt ser har de inte blivit bjudna till Runebergs, vilket förvånar Edelfelt då Karl Wetterhoff och Ville Wallgren är bjudna.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg Ville Vallgren Karl Wetterhoff
 • Edelfelts längtan efter dem där hemma kommer i skov och i kväll saknar han dem gränslöst; det hade varit gott att få lukta lite bränd julgran, se ljusen och barnens glädje, samt själv för ett ögonblick tro sig vara ren och god och glömma denna världens uselhet; han kan inte få i sitt huvud att det är jul.

 • Edelfelt skäms övar att de gamla hattarna är den enda julklapp småsystrarna får av honom.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ser för sig Helsingfors med upplysta fönster; han ser dem gå i kyrkan på eftermiddagen; han önskar Gud gav honom den frid som uppfyller deras hjärtan och Honom beskydda och välsigna dem; hos honom plaskar regnet, fiacrarna [droskorna] rullar på stengatorna och reverbererna flämtar sorgligt; han skulle hellre ha snö och bjälleklang; han ska tänka på dem där hemma ofta under kvällen.

  Helsinki
 • En middag på en restaurang vid Boulevarden, lite finare vin, musik, gluntar och dumheter – Edelfelt tror sig ha varit lyckligare om han varit ensam i sin ateljé.

 • Rolig jul och Guds välsignelse önskar Edelfelt; han hälsar till Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika) Snygg och Marie, samt Anni och Bertha Edelfelt.

  Berta Edelfelt Fanny Brandt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Waldemar Brandt Mari / Marie Adelaide Brandt Max Brandt Thyra Brandt Helmina Brandt Karin Brandt Ada Brandt
 • *Föregående dag skrev Edelfelt ett långt brev till Petersburg.

  Pietari
 • *Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts julklapp, för böckerna, i synnerhet den om Johan Ludvig Runeberg av Johan Elias Strömborg.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Johan Elias Strömborg