Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

alankomaalaiset junat kielet kirkkokunnat museot näyttelyt osoitteet posti ranskan kieli sää saksalaiset sanomalehdet suomalaiset talous

Paris d. D. Maj 1874
Älskade Mamma
om Mamma ser är jag nu lyckligen an-
länd till Seinens strand. Två dagar var jag
i Brüssel der jag med Dubois åter genom såg
Såväl Palais ducal som Wiertz museum.
sista aftonen der träffade jag efter flere
fåfärliga försök Mr Langlois, till hvilken
jag lemnade det Antellska rekomna
brefvet. Han är en mycket angenäm och
vänligt man, utan frus och fasoner, och
vi gjorde ett promenad ut till Bois
de Cambre, der vi tillbringade hela
aftonen. Följande morgon rullade jag
af till Paris. – Ledsamt är det att intet
enda expresståg har 3dje klass här som
i Tyskland. Vill man åka i tredje klasser.
så får man tar ett blandade tåg som afse
ser kl. 5, 30 om morgonen, och kommit
först sent på qvällen till Paris. Detta
visiter jag ej, och då jag derföre kl. 9
kom ned till bangården, men hela men
väldiga packning var jag tvungen att
ta andra klass 26, 50) om jag ej ville det

till följande dag. Förargad satte jag med
derföre i kupén. – I Mons hade jag alls
en annan förtret. Jag hade, som Matthae
ville, skrifvit till honom när jag skulle
passera höns, för att han skulle kunna
göra mig sällskap ändå till gränser
I mitt bref hade jag enl. jernvägstariffen
skrifvit kl. 11, men jag vet ej huru vi
kommo redan kl. 1/2 11, samt tröjde endast
5 minuter, hvarföre naturligtvis Matthai
ej syntes till. I Mauberge frukost (der
Quievren tillvisitation. Till kupékar
rater hade jag ett tyskt par, som åt
korf och en holländare, som skulle
resa till Sumatra för att för alltid slå
sig ned der kl. 5 kommo vi i nästar
de regn till Paris. – Sedan man en
god stund fått vänta på sina saker i
på stationen, tog jag en fiakar och för
direkte till Lindholms atelier, der
jag upp tyckes om att Wienska borde nu
de la Rochefoucauld Ns 44. För det. N. ej
hemma, tog rum i ett litet hôtel bredvid
46., der jag ännu bor, men derifrån
jag med det snaraste skall flytta.
agg kunde ej hålla mig från att
göra en liten spatsertur, så mycket

mycket
mig
alla
katta
telle
a
till
e
mera, som ösregnet småningon
började ge med sig. Jag gick och gick
kom först till kyrkan Ste Trinete, så
till stora operan, så till Vendôme ho-
lonnen (nästan färdig) så till Tuileriera
så till Louvren, palais roijel och sist
till Notre dame, varefter jag vände hem
(utan att förvilla mig. Paris gör på
mig ett fullkomligt lika intrycke som
Stockholm. Inte ett enda monument,
en enda större gata, om man ej kännar
först genom tusende fotografier. Notre
dame förefaller liten och fultig då
man har sett kölnerdomen och Ant-
werpenerkathedralen. – Kl. ½ 8 kom jag
hem, åt några bullar som jag köpt
hos en bagare, och lade mig, trots af
dagens färder och vändningar. – I dag
på morgonen uppsökte jag W. för att
få redan på Beckers adress. Vi gingo
tillsammans till B. som tycktes vara
mycket glad att få träffa mig; jag visa
de allt hvad jag gjort i Antw. och 1.
menade hela tider all det var obegripligt
huru man kan hinna ofta så mycket
och göra så stora kramsteg på en enda
vinter, hvilket naturligtvis fogerade

mig mycket. Han skulle göra allt för att
för mig in vid en af de bästa atelier
na Gerôme eller Bonnat. Jag skulle
ha mera lust till den förra, men det lärer
vara alldeles rysligt svårt. – Hvad
här ändå är för ett lättingslif i går
förelse med Anna d.v.s. man kan arbeta
om man väll, men utländingar vilja
i allmänhet så litet. V. talte om att
han på flere veckor ej gjort just någonting
emedan en hop "Skandinaver" hade be-
gagnad honom som vägvisare. Det är
då en rigtigt förbännelse för den som
vill arbetta allt hvad handsmän heter
På lär man sig ej språk. W. har ej talat
10 ord franska sedan han kom hit sade
han, 2° tid, 3° pengar. – I allmänhet
är det ohyggligt dyrt här, och jag
begriper ej huru jag skall slå mig
ut. – Senare dejeunande jag med B.
och gick till Louvren, stannade der
till 4, skulle gå hem, förvillade mig,
och kom slutligen till Café de la Regen
der B. och Nvoro med en finne en mager
sahlström, en af dessa, som komma
vet för att lära sig franska, hvilket
gar så till, att man talar svenska
från morgon till qväll med landsnin

och skandinaver. O! hvad jag är
lycklig öfver att ha varit ensam
Belgien, för att i fred få börja
mina studier. Dessutom har jag
varit mig vid en hel massa egenhet
i det franska lifvet (genom ung. med
valloner) och känner mig ej alls från
mande här. – Lilip F. är ännu
hår, fröken Mechelin sångerska
och Mellins lära deremot ej
i stoden (usch hvad pennan är gång
Estlanders adress vet ingen, en ille
Rollin lärer ej finnas i Paris.
Forts morgonen 39.) I dag skall jag
gå till Expositionen. Det påstår var
ytterst storartad. Utom denna fin
f.n. ännu en annan magnilik
utställning: den för Elsass Sotheurger
i Palais Bourbon. Alla franska fa
miljer hafva detsändt sina bästa
taflor. – Allting kostar pengar här,
exposition, allt. – Middag är ej att
få under 2 franc; rum dyrt, – allting
kostar dubbelt mot i A. –. Huru skall
jag slå mig ut!! – Här mitt andra
bref varit synligt i dagbladet. Jag
skickade det porte, som L. ville, och

har derigenom kanske förvallat,
att det aldrig kommit fram. –
Det är dugtigt kallt och ruskigt
för närvarande Paris. Jag tror
ni ej kunna ha det otreflig
hemma. Jag kan ännu ej
någon adress, ty här, me kocka
foucauld lära jag ej komma att stora
länge, men bäst är att Mamma skrifver
allt svins de Mr A. de Bocher. 39
strettignio) Rue de Doual, så kom-
brefven bäst från. Säg att Schaun
att jag i dag eller morgon skall afsän
da mina saker till Hfors. Jag ångrar
alls ej att jag tog hit dem, dels för
att visa att B. dels för att få en bättre
adresse. Jag blir galen af att skrifva
längre på sådant papper med sådant kla
och med sådan penna. Jag slutar derföre
che lofvar att snart skicka fortsättern
samt ber Mamma hjertligt helsa
alla från
Atte.
P. S. Mamma må tro att mina
vänner Kriba Schultz m.fl. i Anbr. Voro vänlig
och hyggliga mot mig de sista dagar, och frister
när jag resta af. De parkade in nästan allt åt
e jag bara sig på. – Utmärkt hyggliga ungdomar!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Som Alexandra Edelfelt ser har Edelfelt anlänt till Seinens strand; han var två dagar med Jules Dubois i Brüssel, där de besökte Palais ducal och Wiertz museum; sista kvällen träffade han Monsieur Langlois, till vilken han lämnade det Antellska rekommendationsbrevet; de gjorde en promenad ut till Bois de Cambre; följande morgon steg han på tåget till Paris.

  Pariisi Bryssel Seine Palais Ducal Wiertz Museum Bois de la Cambre Alexandra Edelfelt Kasten Antell Antoine Wiertz Langlois Jules Dubois
 • Expresstågen har inte tredje klass som i Tyskland; Edelfelt måste åka andra klass till Paris, vilket var dyrare; i Mons skulle han träffa Matthæi, men tåget passerade tidigare än beräknat och Matthæi var inte på plats; i Maubeuge åt han en dyr frukost och i Quièvren var det tullvisitering; han delade kupé med ett tyskt par och en holländare som skulle till Sumatra.

  Pariisi Saksa Mons Maubeuge Quièvrain Sumatra Frédéric Matthæi
 • Regnet hällde ner när tåget anlände till Paris; Edelfelt åkte till Berndt Lindholms ateljé och fick veta att Thorsten Waenerberg bodde på rue de la Rockefoucauld; Waenerberg var inte hemma.

  Berndt Lindholm Thorsten Waenerberg
 • Edelfelt tog in på hotell och gick på en spatsertur; han gick till kyrkan S:te Trineté, Stora operan, Vendôme kolonnen, och Tuilerierna, sedan till Louvren, palais royal och sist till Notre dame; Paris är som Stockholm i det att alla monument och större gator känner man igen från fotografier; Notre dame verkade liten och futtig i jämförelse med Kölnerdomen och katedralen i Antwerpen.

  Pariisi Tukholma Louvren Notre Dame Tuilerieträdgården Palais-Royal Kölnin tuomiokirkko Vårfrukatedralen i Antwerpen Sainte-Trinité Parisoperan Place Vendôme
 • På morgonen gick Edelfelt till Thorsten Waenerberg, som följde med honom till Adolf von Becker; Becker ansåg att Edelfelt gjort enorma framsteg i Antwerpen; han skulle försöka få in honom hos Jean-Léon Gérôme eller Léon Bonnat; Edelfelt skulle föredra Gèrôme, men det lär vara rysligt svårt att komma in.

  Antwerpen Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat Thorsten Waenerberg
 • I jämförelse med Antwerpen för man i Paris ett "lättingsliv"; Thorsten Waenerberg har inte gjort mycket på flera veckor, eftersom så många skandinavier har anlitat honom som guide: landsmän är en förbannelse för alla som vill arbeta: 1. man lär sig inte språket, 2. det tar tid och 3. pengar; det är dyrt i Paris, Edelfelt vet inte hur han ska klara sig.

  Pariisi Antwerpen Thorsten Waenerberg
 • Edelfelt dejeunerade [åt lunch] med Adolf von Becker och gick till Louvren; på kvällen "förvillade" han sig till Café de la Regance där Becker och Thorsten Waenerberg var med en magister Sohlström, en av dessa som kom för att lära sig franska men som talade svenska från morgon till kväll med landsmän och skandinaver; Edelfelt är lycklig över att ha fått inleda sina studier ensam i Belgien; dessutom har han, tack vare umgänget med valloner, vant sig vid det franska livets egenheter.

  Belgia Louvren Café de la Régence Adolf von Becker Thorsten Waenerberg Gustaf Sohlström
 • Filip Forstén har ännu inte anlänt; fröken Emilie Mechelin och Mellins lär däremot finnas i staden.

  Filip Forstén Emilie Mechelin Wilhelmina Mellin Constance Ekelund
 • Ingen känner till Carl Gustaf Estlanders adress, det lär inte finnas någon rue Rollin i Paris.

  Pariisi Carl Gustaf Estlander
 • Fortsättning den 9.

 • Idag ska Edelfelt gå till expositionen [salongen]; det pågår också en magnifik utställning för Elsass-Lothringen i Palais Bourbon; alla franska familjer har sänt dit sina bästa tavlor; allt kostar dubbelt mot i Antwerpen, expositioner, middag, rum.

  Antwerpen Elsass-Lothringen Palais Bourbon
 • Edelfelt undrar om hans andra brev har publicerats i Helsingfors Dagbladet; på Robert Lagerborgs uppmaning sände han brevet porto, och hoppas att det inte har kommit bort på vägen.

  Robert Lagerborg
 • Vädret är kallt och ruskigt i Paris; Alexandra Edelfelt kan sända sina brev till Adolf von Beckers adress på Rue de Douai.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt meddela B.O.Schauman att tavlorna snart är på väg till Helsingfors; han ångrar inte att han tog dem med sig, i och med att Adolf von Becker fick se dem; han slutar brevet för att pappret, bläcket och pennan är så dåligt och ber Mamma hälsa alla.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Otto Schauman
 • P.S. Karel Scriba och Schultz hjälpte med inpackningen av alla saker i Antwerpen.

  Antwerpen Karel Scriba Schultz