Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

amerikkalaiset ateljeet englannin kieli juhannus kielet kirjeenvaihtajat kirjeet kukat lahjakkuus laulaminen marjat matkailijat matkat opinnot opiskelijaelämä osoitteet ranskalaiset ranskan kieli rautatiet ravintolat sanomalehdet sodat taiteilijat talous tietokirjallisuus tilaukset vuotuisjuhlat ystävät

Paris d. 24 Juni 1874.
Älskade Mamma!
Efter jag engång sitter med penna i hand, (jag
håller näml. på med en korr. till Lagerborg,
som dock alls ej vill gå, den blir dum och
tråkig) så svarar jag nu genast på Mammas
kära bref, som postraktens fru för 10 minu-
ter sedan gaf mig, och som jag dock redan
hunnit genomläsa 2ne gånger. Jag måste
verkligen säga att jag är så dem, att jag
ej vet om det är midsommardag i dag
eller morgon, d. 24 eller 25, ty jag har tappat
min almanach, och ej träffat Becker och
sinda under de senaste dagarna, samt ej fått
upplysningar derom hvarken på ateliern
eller af conciergen emedan Johann
öfverhufvudtaget ej firas här i Frankrik
Var det midsommarafton i går, så finar
är jag den på ett rätt stilla vis. Kom kl.
6 hem från Louvren, der jag nu har tillåter
se att teckna eller måla, gick sedan till
Fucks, för att träffa B. o. L. och få underrätter
ser i förevarande fall, men förgäfves ty der
voro ej der, åt dock min middag kom
hem, läste i en bok som jag köpt om det

utmärkte unga målaren Henry Regnault
som redan vid 26 års ålder ansågs som
en af Frankrikes mest framstående konst
nauer, poetisk, stack och kraftig, öfrig
vän af musik, skulptör, svärmare för
arkitektur, och som vid 27 år, just då
han förlofvat sig, stupade med evärd i
hand i studen mot Preussarne, nu sörjd
bittert af sin gamla far, den utmärkte
kemisten, och hela det franska folket.
Emellertid kände jag, för att återkomma
till mig sjelf, snart symptomer till hufvud
värk, och beslöt derföre kl. ½ 10 att gå till
kojs, hvilket ju också gjorde, hvarefter
jag i dag morgse åter kl. 1/2 öfver 5
var på benen. I ateliern går allt sin
jamna gång. En ung amerikanare Weis
har farat en viss högaktning och vän-
skap för mig sedan han såg en liten aqua
rellskizz af min komp. Wilhe van Schweri
och han vill nu prompt att jag skall göra
mig engelska, att vi i nästa sommar
skola bo med Bowin i Meudon tillsam-
mans, att jag skall komma till Ame-
rika och bo hos honom under hundra
deårsfesten o.s.v. Han är en ovanligt
A
i
och
vid
lik
os
är
i
a
var
rap
et

callt
som
kont
ärkte
folket
um
hufvu
Atte
te
en
el
e
jag
leverna
a
mar
tillsam
Ame
hundra
vanligt
vacker och rask pojke 21 år, lång och
rak, blå ögd och glad med fina drag och
ett brunt, lockigt här. Denna vecka
sitter jag åter bredvid en marseljare, och
har ibland rätt svårt att förstå hvad han
sager, och då han talar med andra proven-
caler är det rent af omöjligt att förstå
ett ord. Han talar om mitt "hays" d. v.
s. Province med en ofantlig förtjusning
och menar att Norden med Paris och alla sina
andra herrligheter är bara stunnt mot söde
vackra himmel och medelhafvets glittran
de väg. Talte jag om att här f.n. finnes
en norrmant. Isaksen, gammal vän till Becken
som kommit hit från Düsseldorf för att helsa
på sin förra kumpan o. bolagist B. Han är
mycket rolig och glad, och är fullkomligt
pojkaktig fastän han är enkling och har
en 10 års pojke redan. Man får skratta sig
förderfvad åt hans norska historier och
de aftnar vi varit tillsammans ha derföre
varit mycket roligt. Lindholm är såsom
M. i sitt bref anmärkte en ovanligt hygglig
och vänlig menniska. Pecielt har hans
visat sig alldeles utmärkt vänlig motning
likasom han tyckes ha en stor, kanske

allt för stor tanke om min begåfning
och framtid. Mamma skulle ha hört de
loftal han höll öfver mig då Isaksan drack
brorskål på Asnières, det Lindholms bju-
dit mig på midslag. Två gånger har
han redan vis åt mig vänligheten att bju
då mig på diner. Måtte jag kunna resk
sera alla de förhoppningar man ställe
på mig. Ofta då jag skärskådar mina
studier, tycker i det ser så mörkt ut,
och jag får då trösta mig med den kling
ynkliga reflexionen, att andra också
varit lika dåliga i början. I ateliern
ser man det bäst. Der finnes många
som måla så dåligt som jag aldrig gjort
icke ens första gången jag tag i pinseln,
och dessa tänka dock bli målare.
Det voro verkligen bra roligt att vara
med om indigningen af Borgå jern
väg och se Borgå boernnas glade ansiger
på denna högtidsdag. Att C. Holm
vågar sig till Sverige förefaller mig
rätt underligt, ty resan är dock
ganska lång – 2 dygn. Emellertid
är jag glad öfver att han ännu
börjat fordra sin tafla, utan
Fenkelt. Jag skall bjuda till. Och hvad konsten är svara

ger mig tid. Fri och ro måste
man nu, annars är det fullkomligt
omöjligt att göra något. Det är dessa
ton ej så godt att få ihop något, då
man ej är herre öfver sin tid. 3 tim-
mars arbete (fr. 7 till 12, såsom nu, frukost,
färd hem, allt detta gör att det är
ganska trött på eftermiddagen, och visser
ligen kan arbete, men ej gör det med
samma öfver som på morgonen. har
jag nu får den Lagerborgska korr. färdig
(som nu legat som ett sten på min
Samvete) så blir jag en hela annan
menniska. Lyckligtvis tror jag att jag
i dag eller morgon kan lyckliggöras
Dagbl med detta snilleforter. Så kom-
mer öfver målningar att gå med helt
annan fart. – Det förefaller mig
rätt eget, då Mammas omtalar att sig-
renen ännu ej äro fullt utslagna der
hemma. Här blommade de och äppelt
redan i April, och man har nu
jordgubbar, stickelbar och körsbär mer
än man vill ha, de sistnämnda för
30 cent. 2 kild. – Ettermer är odräglig
men jag har, af en viss uraktlåten

het dock ej kommit mig att bada i Seinen
Så uppfriskande det än kunde vara
Det vore bra roligt att höra något om
den nyländska tolfvan eller attan.
Huru sjöng den. De måtte ha haft en
alldeles utmärkt rolig resa. Af tidn
garne ser jag att vår Öthman är
i Sverige för idkande af fornnordiska står
dier. – A propos resa, så tänker jag
ofta med glädje på den stund jag får
se den hederliga Mille här. Jag skall
någongång sticka in ett bref till ho-
nom i Mammas, (en jag ej vet hvar
han håller hus) för att be honom under
rätta mig när han kommer, på det
åt jag må kunna vara honom till
mötes vid bangården och vara hans guide, så
födt jag det förstår. – Wænerberg och Lind-
holm äro ej rigtigt goda vänner fastän
W. arbetar i de atelier. Jag kan dock
så väl förstå att L. ej svärmar för den
loja, sömnige, tröge och envise W. –
ty jag gör det ej heller. Så t.ex. kan
R. ej tåla att N. brukar sofva midt
på ljusa dan 4 timmar på hans
soffa, att han ej tal några kritiker,
att n
tak
afun
Som
nöjd
gor,
artist
har
vore
Linde
och fra
att
alls
täck
oss,
edan
At
den se
än No
öfver
på Er
teres
sinka
skrika
Comm

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt håller på med en korrespondens till Robert Lagerborg, då portvaktens fru kommer med Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Edelfelt har tappat sin almanacka och vet inte om det är midsommardag idag eller i morgon; i ateljén eller av conciergen [portvakten] går det inte att fråga eftersom man i Frankrike inte firar Johanni [Johannes döparens dag som infaller på midsommar]; han har inte heller träffat Adolf von Becker eller Berndt Lindholm de senaste dagarna.

  Ranska Adolf von Becker Berndt Lindholm Johannes
 • Föregående dag var Edelfelt på Louvren, där han fått tillstånd att teckna och måla.

  Louvren
 • Han hade gått till Fuchs för att äta middag och träffa Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han ville fråga om datumen för midsommar men de var inte där.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Fuchs
 • Föregående kväll ägnade han åt boken om Henry Regnault, som han köpt; Ragnault ansågs om en av Frankrikes mest framstående konstnärer, men han dog vid 27 års ålder i tysk-franska kriget, sörjd av sin far, kemisten, och hela det franska folket; Edelfelt kände därefter huvudvärk och gick tidigt och lade sig.

  Ranska Henri Regnault Henri Victor Regnault
 • I ateljén går allt sin gilla gång; en unga amerikan, Julian Alden Weir, har fattat en vis högaktning och vänskap för Edelfelt efter att ha sett hans kompositionsutkast till Wilhelm von Schwerin.

  Julian Alden Weir Wilhelm von Schwerin
 • Julian Alden Weir vill att Edelfelt ska lära sig engelska, bo tillsammans med Weir och Bowin i Meudon nästa sommar, och besöka honom i samband med 100-årsfesten i Amerika.

  Amerikka Meudon Julian Alden Weir Bowin
 • Edelfelt sitter åter bredvid en marseljare [från Marseille], som han har svårt att förstå, i synnerhet då denne talar med andra provençaler [från Provence]; marseljaren är mycket förtjust över sitt "pays" [land] Provence, och menar att Norden med Paris inte kan mäta sig med Söderns vackra himmel och Medelhavets glittrande våg.

  Pariisi Provence Välimeri Jean-Baptiste Duffaud (epävarma yhteys) Istres Contencin (epävarma yhteys)
 • Norske målaren Olaf Isaksen har kommit från Düsseldorff för att hälsa på Adolf von Becker, "sin förra kumpan och bolagist" [de har delat bostad]; de har haft roligt tillsammans, Isaksen är "fullkomligt pojkaktig" fastän han är änkling och har en pojke på 10 år.

  Düsseldorf Adolf von Becker Olaf Isaachsen
 • Alexandra Edelfelt har anmärkt att Berndt Lindholm är ovanligt hygglig och vänlig och Edelfelt är av samma åsikt; Lindholm verkar ha stora tankar om Edelfelts begåvning och framtid; han hade hållit ett lovtal över Edelfelt då denna drack brorsskål med Olaf Isaksen i Asnières, dit Lindholm bjudit Edelfelt på diner, middag.

  Asnières Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Olaf Isaachsen
 • Edelfelt tycker ofta då han skärskådar sina studier att det ser mörkt ut med hans begåvning; han tröstar sig med att andra varit lika dåliga i början, i ateljén finns många som målar sämre och ändå tänker bli målare.

 • Edelfelt skulle gärna vara med vid invigningen av Borgå järnväg.

  Porvoo
 • Calle Holm ska till Sverige; Edelfelt är glad att han inte fordrar tavlan ännu; det är svårt att få ihop någonting när man inte är herre över sin tid, efter studierna på förmiddagarna är han ganska trött på eftermiddagen när han har tid för egen målning.

  Ruotsi Carl Holm
 • *Jean-Léon Gérôme sade idag att Edelfelt var på god väg, och att han borde försöka fortsätta att måla enkelt; Edelfelt ska bjuda till; "Oh hvad konsten är svår!”

  Jean-Léon Gérôme
 • Den Lagerborgska korrespondensen har legat som en tung sten på Edelfelts samvete; inom de närmaste dagarna tror han sig vara klar att sända sitt "snillefoster" till Helsingfors Dagblad.

  Robert Lagerborg
 • Alexandra Edelfelt har skrivit att syrenerna inte är fullt utslagna ännu därhemma, medan de hos honom blommade redan i april; för tillfället finns jordgubbar, stickelbär och körsbär att få; värmen är odräglig, men han har inte kommit sig för att bada i Seinen.

  Seine Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle vilja höra något om den nyländska tolvan eller åttan, hur sjöng de?

 • Ivar Othman är i Sverige för att idka fornnordiska studier.

  Ivar Othman
 • Mille (Emil) Cedercreutz är på väg till Paris; Edelfelt sänder ett brev till honom i brevet till Alexandra Edelfelt; Edelfelt vill veta när hans tåg är framme.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Thorsten Waenerberg och Berndt Lindholm är inte riktigt goda vänner, fastän Waenerberg arbetar i Lindholms ateljé; Edelfelt kan inte heller riktigt tåla den lata och självgoda Waenerberg (detta sagt i förtroende, han vill inte att Waenerberg skall kunna anklaga honom för att sprida rykten om denne i Finland); Wilhelm von Gegerfelt har sagt till Waenerberg att han är bättre än Lindholm.

  Suomi Berndt Lindholm Thorsten Waenerberg Wilhelm von Gegerfelt
 • Magister Gustaf Sohlström och Herr Karl Snellman är ännu i staden; Snellman har bara lärt sig några ord franska; Sahlström pratar överallt sin rotvälska och drar uppmärksamheten till sig, i synnerhet som nordbor har en tendens att skrika; ett pinsamt uppträdande hände t.ex. på Duvals stora restaurang på Rue Lafayette; fransmännen är ytterst noggranna med att man talar deras språk grammatikaliskt riktigt; Morbor Gustaf Brandt har rätt i att det är rätt tråkigt att träffa landsmän utomlands.

  Établissement Duval Gustaf Brandt Gustaf Sohlström Karl Snellman
 • Edelfelt ska skriva till B.O.Schauman och tacka för allt besvär han gjort sig med Edelfelts målningar.

  Berndt Otto Schauman
 • Hälsa småsyskonen, framför gratulationer på Johannedagen till Morbror Gustaf Brandt och Morbror August Streng; kommer tante Adèle Gadd till Kiala i sommar; var är Leonard Serlachius?

  Kiala Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Leonard Serlachius August Streng
 • Edelfelt har köpt skor.