Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ateljeet englannin kieli kielet kirjeet kuvataideoppilaitokset kuvitus näyttelyt opinnot osoitteet puutarhanäyttelyt sodat sotilaat tilaukset

Paris – d. 21 Juli 1874.
Min egen, älskade Mamma!
sig hade just nämnt hunnit skrifva med
det betydelsefulla datum då portvakten
fru kom och lemnade mig Mammas kära
kära bref. Jag kan ej beskrifva huru äfven
det gladde mig! Redan i dag morgse var
jag i tankarne hos Eder alla på Kiala
jag var med om namnsdagsbord, uppsjunga
Fiokaffe med saffranskringla, min rätt
i verkligheten hos Gérôme och målade
af en italienska i kostym, som alls ej
ville gå. Gérôme kom och kasserade studen
men sade något som mycket gladde mig.
Det här är dåligt, men jag vet att Ni
kan göra mycket bättre saker". – Min sista
studie (en naken qvinnofigur) som jag sjelf
ansåg mycket dålig, beundras mycket af
Becker, som påstår att den mycket bra
såsom ljust och klart måleri och enkel
uppfattning. Jag har redan varit hos
kostymerna för att hyra en drägt à la
Louis XVI till C. Holms tafla. Han hade stort
arväl, men jag valde en mattgulsidenklädning med
blommor (äkta) som kostar 10 francs i veckan. – Två
modeller har jag på förslags en mera mager 17
års flicka med utmärkt fina drag som poserat
på Ecole des Beaux Arts, och en ung fru, mycket

elegant, med fin röd och kort färg, ett rigtigt målare
och en massa goda
väl
ansigte à la Watteau, som sitt modell för Becker.
till
Jag tror jag tar den senare, isynnerhet som hon
b
har alldeles makalöst vackra händer. Lika
dyra äro de tyvärr alla (5 francs séancen 4 à 5

timmar) Dock har jag som vanligt haft tur i

det att en bekant från Gi atelier, en parisa

Bassan, bett att få halfvera med mig blott
han får teckna henne då jag målar, och jag
korrigerar frans teckning, ty han är ännu men
commanzant". Med 3 seancer tror jag man kan
stå sig ut. Accessoirerna kopierar jag på Leon
möbler, väggar, värer o.d. Mamma ser att jag
vill vara samvetsgrann, och det behöfs minsan
nog då man begynner. – Kan Mamma tänka
sig min förvåning då jag i dag vid hemkomsten från
ateliern, just då jag kilade mellan vagnar och
omnibusar på boulev. des Italiens, känna ett
slag på Axeln, jag vänder mig om och ser till
min häpnad vännen C. A. Levin lifslefvan
de, och hans fru och dotter Bertha i en vagn
strax bredvid. Det är verkligen rätt eget att
de kände igen mig i det stora folkhvimlet.
Jag sättaren fick – tillbaka till vagn, för ett styra
med dem och tog sedan afsked och fortsätter mig
väg hem. De tycktes vara mycket glada att
se mig och fru Levin ville prompt att jag
skulle skrifva ett bref till Mamma som jag
egenhändigt skulle få framföra, hvilket jag


är
att
väl också kommer att göra, ty jag skall gå
till dem förrän de resa. – Gubben L. är en
bra fiffig karl, att höra hans anmärkningar
i konst t. ex. är ett rigtigt nöje så träffar
och sanna äro de. Gubben Becker tycks
ha rätt ledsamt här alldeles ensam sedan
Lindholm rest bort, Salmson de, Wahlberg de
Isaksonde och alla hans franska bekantskaper att
på landet. I går afton kl. 1/2 10, flott då jag satt
och skref bref till Axel A. blef jag öfverraskade
af ett bekök af B., som påstår såg ha så ledsamt
att han rakt behöfde komma till mig på en stunna
De flesta från Ecole des Beaux Arts ha redan
dragit sig bort från staden. I sista lördags
ställdes det till en matinée dansante i
Pils atelier såsom en afskedsfest. Att det
var ett rysligt skoj behöfver väl knappa
sägas då det ej fanns musik och inga damer
Marseillarne Dufaure och Contensen ha redan
dragit han till le midi, Ramin till England
och Wier till Bretagnes Apropos, Marseille
tade
A
så har jag frågat båda två om audibert. De säga
att Audibert är ett "nom du pays" som de
båda hört men någon M. Aristide kände de
ej. B. Allan Swan, den hederliga själen, har
fått i sitt hufvud att jag förstår man Gare
engelska, hvarföre han kommer till mig och
berättar långa historier, deklamerar ur old

Will" samt gör reflexioner om konst och passe,
och jag begriper, sanningen att säga ej hvartanna
ord, men förstår dock andemeningen. Jag tycker
dock mera om att han talar engelska än franska, för
detta gör han så roddigt att icke Mezzofauti skulle
få reda derpå. Ingen Philje Forstin har ännu hörts
af. Till Mille skrifver jag nu som Mamma ser, och
ber Mamma vara så utmärkt god och sticka sjust
i ett kuvert och skrifva adressen. Om Mamma träffar sig
Serlachierna, så kan det ej skada att litet väcka på
deras samvete hvad korrespondensen med mig beträffa
Icki var just min tarfliga beskrifning af le Sphinx
egnad för publicitet, men jag hoppas att Cajus nog
skrufvat upp de fattiga röderna så att de kunna
försvara sin plats i Borgå bladet utan att alltför mycket
kriticeras af den litterär kliken Rappa & Snabelins
Schauman, Borgås "Svenska akademi" – Jag skall någon
dag ta och skrifva bättre till Capris. Er misslyckas
utfärd gjorde mig mycket ondt. Efter så mycket bråk
et så dåligt resultat och det är resligt. Helsa
nu rigtigt ordentligt alla sokannar på Kiala
och sedan alla andra stora och små, uue och
nere. Huru långa stannar Tante Gadd det? Jag
skulle vilja att Morbror Grislaf fått se den utmärkt
trädgårdsexposition som nyligen ej rum i Palais
d'Industrie, likaså den alvanligt fängslande
exp. för Elsass Lothergen: mästerliga taflor, som
möbler! Det är bland det mest intressanta
man gerna kan se. Paris är ändå en stad.

ännu några typer från ateliern.
Bd Geonte de
Nous
ot för kommer mycket

rättan på atelierna
f är sedan att
målare och ställe
ut på salongen stora
o
en liten mycket rik
rasiliensk markis,
Madis, från Madrid
f
tagt med Kejsarhuset
mången finns som
Brasilist en af
ampag
sig tycker etc.
de stilla i landena.
ett restenralent
men jag är rådde att tråka ut Mamma med alla
dessa hufvuden och gubbar och slutar derföre.
Jag har sålunda låtit Eder derhemma se största
delen af de menniskor som jag dagligen skådar,
och det är väl endast på så satt som dessa
mycket hastiga croquis kunna intressera.
En sak måste jag ännu rita. Det är den franska
liniesoldaten, troupièren. Jag kom hit med
Chams eleganta soldat, med illustrerade tidning
pittoreska franska soldater i hufvudet och fel
se.
Döm om min förvåning. Nej nog si

preussarne tiotusen gånger slåtligare
ut. Detta lär dock vara ett öfver-
gångstadisen efter kriget, de ha ej kläder
de stackrarne, och allraminst kan man
tänka på lyx som under Kejsartiden.
Ofta ser man regimenten taga fram der
soldaterna ej ha samma sorts byxor, någon
ha bluser, några kejsas andra läder.
Artilleri och ko
hivrar o.s.v. –

Jag lofvade i mitt senaste bref med skicka några
uppfylla mig löfte
steckningar och jag går nu att
ser på restauranten
och börjar med det jag dagligen
der jag dejeunerar
till köket
sätta sin bråkar man är lassilla
ester
tet

a

Michel
knoddag, s
f
en gammal
calicots"
poccellins man
lare stor skräflan
en at

nad tusent
jag fin
politiken kons-
han förstår
sälla
kännare efter
erivat
usentende skall var
terst stor mathemåte

bavrier
ti, egen Reyrat.
o

töner att här
de skrike e. m.
ta merser. för resa
typer från syster
cisirer,
te finne n'est pas missieurs, Charles, ser-
ti på
ces messieus
tet satten
l
nållad målning
M. Melon
har 8 år stu-
derat orier
aliska på
läst
talar utmär
egatten.
Eaptiska paschan
gammal och en grekiska
Démirgien, bror till
tyska engelska italien
en politiske skojaren.
crabiska. Har varit
ine är i Bonnads
i Grekland, Tyskland
atelier, talar franska
Italen, England, Sverige
om en parisare, mycket
torga Ryssland och
bra svenska har varit i
i Helsingfors och Ale
Stockholm ett år stilla gosse
Brunnsparken etc.
tål ej sin bror, äfven
nu har han slagit i tu
risarna som gjort af med
deerna är hågen för mig
familjens pengar
leriet, elev af Bonnat.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Portvaktens fru kom med Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt har i tankarna varit med om namnsdagsbord, uppsjungning, tiokaffe med saffranskringla på Kiala; egentligen satt han hos Jean-Léon Gérôme och målade av en italienska i kostym; Gérôme kasserade studien men sade ord som gladde Edelfelt: "Det är dåligt, men jag vet att Ni kan göra bättre saker".

  Kiala Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelts förra kvinnostudie, som han själv tyckte var dålig, beundrades av Adolf von Becker; Becker tyckte den var bra beträffande ljust och klart måleri och enkel uppfattning.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt har redan varit hos kostymieren för att hyra dräkt i Louis XIV-stil för Calle Holms tavla, han valde en mattgul sidenklänning med blommor; han har två modeller på förslag; den ena är en mager flicka med fina drag som poserat på École des Beaux Arts; den andra en elegant ung fru, med ett ansikte à la Antoine Vatteau, som stått modell för Adolf von Becker; han tror han tar den andra; båda kostar lika mycket att hyra; han kan halvera utgiften genom att dela modellen med en bekant från Jean-Léon Gérômes ateljé, parisaren Bassan; accessoirerna kopierar han från Louvren; Alexandra Edelfelt ser att han vill vara samvetsgrann som nybörjare.

  Louvren École des Beaux-Arts Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme Carl Holm Antoine Watteau Bassan Ludvig XIV
 • Alexandra Edelfelt kan föreställa sig Edelfelts förvåning när han på hemvägen kände en klapp på axeln då han kilade mellan vagnar och omnibussar på boulevard des Italiens; det var vännen C. A. Levin med fru och dotter Bertha; han åkte med dem i vagn till Notre Dame och tillbaka.

  Notre Dame Alexandra Edelfelt Carl Axel Levin Johanna Levin Bertha Levin
 • Adolf von Becker har det tråkigt sedan Berndt Lindholm, Hugo Salmson, Alfred Wahlberg och Olaf Isaksen rest.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Hugo Salmson Olaf Isaachsen Alfred Wahlberg
 • Föregående kväll då Edelfelt satt och skrev brev till Axel Antell kom Adolf von Becker på besök, denne hade så tråkigt så han måste hälsa på en stund.

  Axel Antell Adolf von Becker
 • De flesta från Ecole des Beaux Arts har rest bort; förra lördagen ställdes det till avskedsfest med matinée dansante i Isidore Pils ateljé; marseillarne [från Marseille] Jean-Baptiste Dufaure och Istres Contensin har redan åkt till le Midi [södra Frankrike], Bowin till England och Julian Alden Weir till Bretagne.

  Englanti Bretagne École des Beaux-Arts le Midi Jean-Baptiste Duffaud Julian Alden Weir Bowin Istres Contencin Isidore Pils
 • Edelfelt har frågat Jean-Baptiste Dufaure och Istres Contencin från Marseille om de känner Aristide Audibert, men någon sådan kände de inte.

  Marseille Jean-Baptiste Duffaud Istres Contencin Aristide Audibert
 • John McAllan Swan tror att Edelfelt förstår engelska "very good" [mycket bra]; Edelfelt tycker bättre om att McAllan Swan talar engelska än franska, för det senare talar han så råddigt att inte ens Giuseppe Mezzofanti skulle få någon reda av det.

  John Macallan Swan Giuseppe Gasparo Mezzofanti
 • Philip Forstén har ännu inte synts till.

  Filip Forstén
 • Edelfelt hinner inte skriva till Ellen Edelfelt; han sänder med ett brev till Mille (Emil) Cedercreutz i brevet till Alexandra Edelfelt; hon får gärna väcka någon av Serlachiusarnas samvete vad beträffar korrespondensen med Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Ellen Edelfelt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Cajus Cajander publicerade Edelfelts beskrivningen av le Sphinx i Borgåbladet; han hoppas att Cajus redigerat "de fattiga raderna" så att de inte får alltför mycket kritik av den litterära klicken med Rappe och Snabeling, Schauman, ”Borgås Svenska akademi”.

  Porvoo Berndt Otto Schauman Viktor Leonhard Cajander Rappe Snabeling
 • Edelfelt hälsar till alla Johannor på Kiala, samt till alla andra stora och små; hur länge är tante Adèle Gadd på Kiala?

  Kiala Adelaide Gadd
 • Morbror Gustaf Brandt borde ha sett den utmärkta trädgårdsexpositionen på Palais d’Industrie.

  Industripalatset i Paris Gustaf Brandt
 • Morbror Gustaf Brandt borde också ha sett expositionen för Elsass-Lothringen, mästerliga tavlor och snygga möbler; Paris är ändå en stad.

  Pariisi Elsass-Lothringen Gustaf Brandt
 • Bihang med illustrationer från restaurangen där han dagligen déjeunerar, äter; bl.a. kyparen Michel, elsassaren och restaurangägaren Monsieur Fuchs, ryske kaptenen Kursknoff som är anställd vid ambassaden, den egyptiske paschan Demirgian som är vid Léon Bonnats ateljé och talar svenska efter ett år i Stockholm, mångspråkige Monsieur Melon som är elev till Bonnat och har varit i Grekland, Tyskland, Italien, England, Sverige, Norge, Ryssland och i Helsingfors och Åbo, bl.a. i Brunnsparken; några typer från ateljén: Madès från Madrid, en rik brasiliansk markis som är släkt med kejsarhuset i Brasilien; le comte de Nouij, och den store pratmakaren Campagnol; slutligen en skiss av den franska linjesoldaten, troupieren, som efter fransk-tyska kriget är dåligt klädd, preussarna ser tiotusen gånger ståtligare ut; Edelfelt hade tidigare haft en bild av den franska eleganta soldaten, som Cham framställde dem.

  Helsinki Ruotsi Italia Turku Englanti Tukholma Brunnsparken Venäjä Saksa Madrid Norja Kreikka Brasilia Léon Bonnat Fuchs Melon Demirgian Michel Madès Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ Campagnol Kursknoff Amédée de Noé