Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjekokoelma

Albert Edelfeltin kirjeet -verkkojulkaisussa julkaistaan ensimmäistä kertaa Edelfeltin kirjeet hänen äidilleen Alexandra Edelfeltille. Kokoelma käsittää 1310 kirjettä ja yhteensä noin 7000 sivua. Kokoelma on digitoitu vuosina 2010–2011 ja se on julkaistu tässä.

Kaikki Albert Edelfeltin kirjeet sisarilleen ja äidilleen eivät ole säilyneet. Berta Edelfelt tuhosi ilmeisesti osan kirjeistä kootessaan julkaisemaansa viisiosaista kirjekokoelmaa vuosina 1917–1930. Tämän kirjekokoelman tarkoituksena oli valaista Edelfeltin taiteilijapersoonaa ja -työtä sisaren parhaaksi katsomalla tavalla. Osa kirjeissä mainituista henkilöistä oli vielä elossa, kun kokoelman osat julkaistiin. Kirjekokoelma julkaistaan kokonaisuudessaan koska nykyään yksityistä arkielämää kuvaavia historiallisia lähteitä kohtaan tunnetaan suurta kiinnostusta. Ajallinen etäisyys kirjeissä kuvattujen asioiden tapahtumahetkeen on myös suurempi, kuin Berta Edelfeltin toimittaessa kirjeitä julkaistavaksi.

1800–luvun suuret kysymykset – moderni tiede ja tekniikka, naisasia, kaupunkielämä ja kuluttaminen, kansa ja ”kansantyypit”, ajan poliittiset ideat, konfliktit ja käsitteet – ovat kaikki läsnä Edelfeltin teksteissä.

Edelfelt kirjoitti äidilleen ja sisarilleen osoittamissaan kirjeissä työstään ja arjestaan. Hän kertoi tilauksista ja tilaajista sekä suunnitelmista, jotka eivät koskaan toteutuneet ja taideteoksista, jotka valmistuivat. Verkkojulkaisua lukemalla ja Kansallisgallerian (Ateneum) kokoelmia tarkastelemalla on mahdollista tutustua Edelfeltin työtapaan ja -prosessiin. Edelfelt ei ottanut juurikaan kantaa ajan taidevirtauksiin, eikä keskustellut eri ”-ismeistä” äitinsä kanssa. Sen sijaan kirjeet valaisevat taidekoulutusta, työtapoja, ateljéiden toimintaa, urasuunnittelua ja taiteilijan toimeentuloa 1800–luvun lopulla.

Edelfelt kirjoitti paljon myös ihmisistä – tilaajista, taiteilijakollegoista, kulttuurielämästä ja seurapiireistä niillä paikkakunnilla, joilla hän vieraili. Edelfeltillä oli suuret verkostot ja hän kuvaili usein tilanteita ja henkilöitä kirjeissään. Niissä vilisevät niin suomalaiset, pohjoismaiset kuin ranskalaiset taiteilijat, kirjailijat ja kulttuurihenkilöt. Venäjän keisariperhe ja venäläiset ruhtinaat ja ruhtinattaret esiintyvät kirjeissä ranskalaisten aristokraattien ja poliitikkojen, ruotsalaisten luutnanttien, vapaaherrojen ja tukkukauppiaiden, amerikkalaisten seurapiirikaunottarien ja suomalaisten tuttavien tapaan. Taidekauppiaat, kaivertajat, taidekriitikot ja muut Edelfeltin taidetta eri tavoin välittäneet henkilöt ovat hyvin edustettuina Edelfeltin kirjeissä. He olivat tärkeitä henkilöitä taiteilijalle, joka halusi taiteensa tulevan tunnetuksi. Edelfelt kirjoitti myös niin uusmaalaisen saariston, kuin seurapiirimaailman malleistaan.

Kirjeet ovat eloisia, rikkaita ja useimmiten viihdyttäviä. Niitä lukiessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kirjeet on kirjoittanut poika äidilleen ja veli sisarilleen. Edelfelt ei siten käsittele tiettyjä aiheita lainkaan kirjeissään, mutta toisaalta ne ovat tyyliltään hetkellisiä ja suoria perheelle osoitettuja viestejä.