Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

En ung, rådhårig judinna med mörka ögon och regelbundna fylliga drag; över axlarna ett gult draperi, som glidit ned från vänstra axeln och övre delen av barmen. Bröstbild i fas åt höger. Varmt aftonljus från höger. I bakgrunden träd. 55 x 46. Signerad: A. Edelfelt. Påbörjad i Paris omkring januari 1901 samt fullbordad i Finland senast hösten samma år.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 1 maj 1901 1. toukokuuta 1901
Epävarma yhteys Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.