Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Titelblad till den av Finlands ständer vid kröningen 1896 till kejsarparet överlämnade adressen. I förgrunden representanter för det finska folket, allmoge, studenter med fanor, borgare, präster och adelsmän hyllande kejsarparet, som står på en blomstersmyckad trappa under en röd tronhimmel. Under valvbågar på sidorna bronsstatyer av Alexander I, Alexander III, Alexander II och Nikolaj I. I bakgrunden ett blånande insjölandskap från Finland. Akvarell och täckfärg. 40 x 30. Signerad: XIV MAJ MDCCCXCVI. A. Edelfelt. Målad i Sankt Petersburg april 1896.

Esiintymiset kirjeissä

Måndag 23. 23. maaliskuuta 1896
Men hur går det med Paris. Den montgomeryska aqvarellen och sedan kröningen! – Emellertid vore det ju tokigt att ej profitera af allt detta ovanliga nu – Paris står ju alltid qvar.

Petersburg, onsdag 22 april 96. 22. huhtikuuta 1896
På aftnarna har jag på akademins bibliotek arbetet på festkröningsbladet. Jag har uttänkt en massa fiffigheter, stulit pelare och mosaiker från San Marco i Venedig, och jag tror att det hela blir mycket "anslående" – Resor till bokbindaren (han heter Ahlström, från Borgå) första man hos Rau, fransman och tokig för tillfället. – Det blir nog också bra, fastän jag haft ett fasligt språng.

Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26. toukokuuta 1896
*Min aqvarell kommer att framlemnas af Dæhn – deputationen måste ge salt och bröd. – många intriger. – *men Dæhn är ledsen på Tudeer och Heiden och vill lemna fram den.

Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1. kesäkuuta 1896
Jo Dæhn hade i dag varit uppe med aqvarellen, kejsarn hade förklarat sig mycket nöjd och genast bifallit till Dæhns ordensproposition. Montgomery var särdeles nöjd, likaså biskopen som tackade mig skildt för idén.