Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Ord och Bilds grundare och redaktör Karl Wåhlin bad Edelfelt teckna en titelvignett till tidskriften i november 1896.

Esiintymiset kirjeissä

Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Wåhlin har bedt mig teckna en ny titelvignett till Ord och Bild – han vill ha den mera spridd i Finland. Ämnar också be Söderhjelm vara redaktör för Finland och regelbundet skaffa finska bidrag.