Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Huvud av en liten flicka. Pastell, målad i Ospedaletti februari 1891 på beställning av Lady Barrington. (Enligt Middagshöjd, sid. 29—33, målade Edelfelt tvenne porträtt av Lady B:s barn, men enligt Edelfelts brev till René Vallery-Radot, Ospedaletti 7 april 1891 samt till B. O. Schauman, Cannes 25 april 1891 målade han endast ett porträtt av den ena flickan).

Toimituksen kommentit

Enligt Edelfelts brev 1.3.1891 är verket en pastell.

Esiintymiset kirjeissä

Ospedaletti 1sta Mars 1891 1. maaliskuuta 1891
Lady Barringtons lilla Leila är nu färdig – på 3 seancer har jag gjort skizzen. Kanske kommer denna lilla pastell oläsligt att ha tur med sig, ty Sir Barrington är mycket lierad med Akademins president Sir Frederick Leighton, och Ladyn tycker att jag skulle exponera denna skizz på Royal Academy, Hon bjuden mig alltjemnt till London – och jag funderar 'derpå, mera än förr. London och England är ändå en guldgrufva, och hufvudsaken är ju det att vara patronerad af någon engelsman eller engelska.

Ospedaletti 10 mars 10. maaliskuuta 1891
Så skall jag svara Lady Barrington – så flere korrespondenter i Paris. Lady B. skrifver att hon skickar den lilla pastellen till London och till den ändan skrifvit till Marcus Stone. A. R. A. – d.v.s. medlem af Royal Academy. Hon skickar mig hans bref också, för att som hon säger visa hvad engelska artister tänka om mig – och det är ju ytterst smickrande.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.