Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Det först av de två postuma porträtt som Edelfelt målade efter fotografi. Det senare har nummer 889 i Bertel Hintzes katalog.

Esiintymiset kirjeissä

Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31. maaliskuuta 1891
I morgon skall jag föra Manzeys porträtt dit. Jag har näml. på ensliga stunder börjat det, ehuru fotografin som jag har är så dålig. fru Manzey gör sig inga illusioner om porträttet – de nästan decouragera mig med den der hopplösheten angående likheten. Jag tycker ändå att mitt porträtt är likare än fotografin, ty det ser gladare och vänligare på åskådaren.

Cannes 1sta april 91 1. huhtikuuta 1891
På e.m. förde jag Manzeys påbörjade porträtt till Santa Maria – fru M. och fru S.V. greto och funno det mycket likt, endast litet för rödt – alla sade att de ej väntat sig något så bra Olyckligtvis är det bara en undermålning med terpentin – måtte jag ej förstöra likheten vid utförandet.

Paris 6 Maj 1891 6. toukokuuta 1891
Jag ville skynda hit för att fortsätta Manzeys porträtt oläsligt Etters och Manzeys komma (om fredag tror jag) för att se om mina saker kommit rigtigt upp på Salongen o.s.v.

Paris 12 maj 91 12. toukokuuta 1891
Jag har ej skrifvit och tackat för Mammas bref och brefkort, emedan jag under denna sista vecka varit så trött och utfaren som jag ännu alldrig varit förr. Allt för Manzeys porträtt – Jag började måla det sista torsdags, steg upp kl. 6 de följande dagarne och gnodde på – Så kommo Etters-Manzeys – men i stället för att stanna har öfver d. 15 som jag hade trott resa de redan i afton – bortkörda af Mischa som narrat dem bort från Cannes och nu stannar här längre än de. Jag tror jag blir galen af all deras underlighet. Mischa vill bli af med dem – alltnog porträttet är nu färdigt, och det är, skall jag säga Er, resultatet af en oerhörd ansträngning – och ändå är det alldeles "omsonst" som jag bråkat så ty fru Etter sade i går att fru Manzey ej har några pengar mera, ty Mischas luxuösa installation har tagit med deras fyrkar. – De ha just så mycket att de komma hem. Och nu bo de (Mischas arrangement) på hôtel Bristol, Place Vendôme, der endast kungliga personer brukar bo, och der en kopp kaffe med doppa kostar 6 frcs. – Jag har gjort 2 porträtter af gubben Manzey, som Mamma vet, – och skall nu föra dem i vagn (de äro encadrerade redan) till Place Vendôme. jag är halfgalen af trötthet nu – Tänk jag har haft salongen dessa dagar, målat färdig och utstält en ny tafla skaffat ram o. d. från Valescure i morgon kl. 9 f.m. kommer Carnot dit, och till dess skall Ellan ha en hatt. Hon har nu Lily på frukost – Gud det om jag hinner köpa några minnen åt flickorna och Mamma nu på e.m. Jag skall göra följande: fara till Place Vendôme med 2 taflor, föra dessas ramar rue Bonaparte, fara till Marchand för att beställa en ecriteau till min tafla, besöka Vallery Radot, sedan igen fru Etter och Manzey. Allt deras rysliga kuschande för Mischa, deras gråtande på kammare och vänlighet i salongen mot denne lurk, gör mig mismodig.

Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20. toukokuuta 1891
I all denna vefva frågade fru Etter hvad jag ville ha för porträttet och jag hade, tack vare Ellans allvarliga förmaningar, mod att säga 1000 rubel (de få 2 porträtt derför) – och fru Etter kom en stund efter, till min glädje och öfverraskning med 10 hundrarubelssedlar som fru M. försäkrade sig kunna undvara. Måtte de nu inte anse mig vara en klåbracka! – Emellertid ber jag Mamma vara god och så snart Mamma träffar fru Etter betala de 500 markerna till baka – de återstånde hackorna ber jag Mamma använda till sommar flyttningen, efter godtfinnande, jag behöfver dem Gudskelof ej. –

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.