Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Det är oklart om detta någonsin blev av. Utifrån anspelningen på "Todtenmaler" i brevet från 26.4.1875 är det troligt att beställningen gällde ett porträtt av Carl Victor de la Chapelles mor Anna Charlotta (f. Sacklén som hade avlidit den 29 december 1874. Edelfelt skulle måla porträttet med hjälp av fotografier.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 26 april 1875 26. huhtikuuta 1875
Edelfel ställer sig tveksamt till friherre Victor de la Chapelles projekt, eftersom Bernhard Reinhold som "Todtenmaler ex professo" [~ den mest kompetente dödsmålaren] kunde måla porträttet bättre då han har vana; Edelfelt antar anbudet, men tycker det är ledsamt om konterfejet [porträttet] inte blir lyckat i och med att han känner familjen så bra.

Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 9. elokuuta 1875
Det förargar att Edelfelt måste måla porträtt efter fotografi hemma; roligt skulle det vara om Nyländska avdelningen hade beställt någon av Estlandrarnas porträtt.

Paris, onsdag d. 18 Augusti 1875. 18. elokuuta 1875
Edelfelt räknar med att kunna betala tillbaka pengarna han behöver; Gustaf Wilhelm Edlund måste väl betala någonting för hans illustrationer och så har han ju några porträttbeställningar i sikte där hemma; Albin Meyssat som tecknar för modejournaler får 70 francs för en plansch; Edelfelt håller fast vid Majoren och fröken Augustas omfamningsscen; Majoren och gamle Pistol tänker han ändra så att Pistol ställs vid dörren betraktande sin tidigare chef med vördnad.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.