Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Detta porträtt blev aldrig av.

Esiintymiset kirjeissä

Kjøbenhavn 9 april 94 9. huhtikuuta 1894
vidare för de två skönheterna vid hofvet grefvinnan Fries (Krag-Juel-Vind-Friis) född Danneskjöld, och för grefvinnan Raben, en född amerikanska. – den senare skall jag måla – hennes man pinade och bad mig att börja nu strax. Hon är mycket vacker, mycket amerikanska – Grefvinnan Friis är deremot den elegantaste mest aristokratiska skandinaviska typ jag kan tänka mig lång smärt, med fina drag – och blondt lockigt hår. Så hennes hals sitter på skuldrorna! Grefvinnan Ahlefeldt som jag först skall måla (när?) behagade mig mycket. Hon har en fullvuxen dotter redan, men ser bra ut stora mörkblå snälla ögon – något ovanligt godt i dem. – Jag maae endelig komme". Ja får nu se hvar när och huru.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.