Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Stående knäfigur i fas åt vänster. Ovalt ansikte, blå ögon, blont, lockigt hår med en lock i pannan. Vit, djupt urringad, guldmönstrad hovdräkt med Sankta Katarinaordens band och stjärna, en medalj i blått och ett brett kommendörsband i rött och vitt. Över högra axeln bär hon en ljus, i blågrönt skiftande kappa med blårävskrage och laxfärgat foder. På den vänstra handen en lång, gul handske. I bakgrunden ett ljust, blågrönt draperi utan ornament. Olja på duk. 145 x 85 cm. Målad i Köpenhamn april — maj 1894 och kvarlämnad såsom ofullbordad hos Pietro Krohn.

Esiintymiset kirjeissä

Kjøbenhavn 4 maj 1894 4. toukokuuta 1894
Under dessa sista dagar har prinsessan icke suttit för mig ehuru jag ändå målat der efter de skizzer jag gjort och efter mannequin Jag gör henne nu ändå i stor stass med ordnar och hofdrägt och en från skuldrorna nedfallande grå pels med blå räf som hon fått af Kejsarn. Hon är mycket nöjd med utkastet och jag tror också sjelf att det blir både likt och bra. Jag skall om några dagar skicka en utförd teckning af porträttet. Här medföljer en croquis som dock icke är definitif, hvad handens ställning beträffar. Hennes hals sitter så alldeles briljant kungligt på axlarna, och utan att vara vacker är det här hon en sådan ståtlig charme, – att jag tror mig kunna återgifva henne rigtigt bra. –

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.