Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Stående knäfigur i samma ställning som på föregående studie. Huvudsakliga avvikelser: kompositionen nedtill avskuren betydligt högre, vid handen, ovanför knäna; draperiet i fonden har upptill till vänster ett kinesiskt drakmönster, aftonkappan är mer utbredd, har kortare krage framtill och fyller en större del av bilden baktill till höger. Pastell i smalt höjdformat. Troligen signerad nedtill. Målad i Köpenhamn april—maj 1894.

Esiintymiset kirjeissä

Köpenhamn Måndag (vet ej datum, sent, alltför sent i maj redan) 1894 1. toukokuuta 1894
I morgon afgår med båten direkt till Hfors 1° flickornas gardiner (jag hoppas de behaga. 2° 2 proflappar till deras möbler (jag tyckte det var säkrare att skicka proflappar på en aln för att ni skulle få se rigtigt – af tyget skickas så mycket som behöfvas så snart flickorna bestämdt sig. 3° min vinter paletå och skinnmössa. 4° en gammal rococosoffa som jag köpt hos en "Marchanddiser" 5° en pastellskizz af prinsessan, som Ni icke får döma efter denna karrikatur, 6° några beslag till Vår en byrå. 7° något som jag skall köpa i dag ännu. *) *) 8° tyg till rococo soffan – jag ber flickorna se på detta – det är billigt bomullstyg – vilja de ha sådant? – Allt detta tar jag mig friheten skicka under Mammas adress! Marie kan ju förtulla det – soffa ser bofällig ut – jag hoppas de ej klä till för den. för tullafgiften och frakt skickar jag här – med 100 mk – det kan aldrig bli så mycket, naturligtvis.

Kjøbenhavn 4 maj 1894 4. toukokuuta 1894
Under dessa sista dagar har prinsessan icke suttit för mig ehuru jag ändå målat der efter de skizzer jag gjort och efter mannequin Jag gör henne nu ändå i stor stass med ordnar och hofdrägt och en från skuldrorna nedfallande grå pels med blå räf som hon fått af Kejsarn. Hon är mycket nöjd med utkastet och jag tror också sjelf att det blir både likt och bra. Jag skall om några dagar skicka en utförd teckning af porträttet. Här medföljer en croquis som dock icke är definitif, hvad handens ställning beträffar. Hennes hals sitter så alldeles briljant kungligt på axlarna, och utan att vara vacker är det här hon en sådan ståtlig charme, – att jag tror mig kunna återgifva henne rigtigt bra. –

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.