Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Motiv från kriget i Finland mellan hertig Karl och Sigismund. Tidpunkt 1597, då Ebba Stenbock efter sin makes, Klas Flemings frånfälle, överlämnat Åbo slott åt hertigen, som i sitt hat mot Fleming låtit öppna dennes kista, vilken, placerad snett mot bildplanet, står på en katafalk i slottskyrkan. Med ryggen vänd mot kistan och bröstet mot betraktaren griper hertigen med en dramatisk åtbörd sin döde fiende i skägget; till höger står dennes änka och den unga, svartklädda Sigrid Stålarm, längst till höger vid ingången en gammal tjänare med nycklar. Under ett litet fönster i bakgrunden längst till vänster en grupp soldater med hillebarder. På väggen bakom mittgruppen, som står i skarp belysning framifrån, hänger till vänster Flemings i sorgflor insvepta vapensköld samt ett krucifix över en pulpet med en uppslagen bok. För den unga soldaten till vänster, som står lutad över kistlocket, har konstnären Aukusti Uotila stått modell. Kolorit i gult, blått, svart och brunt mot grå fond. 157 x 202. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris dec. 1877 – mars 1878. Belönad 1878 med Finska statens pris i figurmålning 1200 mk. Inköpt hösten 1879 av Finska Konstföreningen för 4 000 mark.

Esiintymiset kirjeissä