Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Teckning i svartkrita av Robert Stigell "à la Holbein". Utförd i Paris i mars 1877, utställd på Salongen 1877.

Esiintymiset kirjeissä

torsdag d. febr. 77. 1. maaliskuuta 1877
Edelfelt ska visa Jean-Léon Gérôme ett svartkritsporträtt av Robert Stigell; om Gérôme tycker det är bra sänder han även det till Salongen.

Paris onsdag d 7 mars 77. 7. maaliskuuta 1877
Robert Stigell är ful som stryk, men Edelfelt har funderat på att göra en teckning à la Holbein och göra något lustigt av honom.

Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13. maaliskuuta 1877
På eftermiddagen tecknar Edelfelt Robert Stigell i svartkrita; om det blir bra skickar han även det till Salongen.

Paris d. 18 mars 1877. 18. maaliskuuta 1877
Teckningen av Robert Stigell är också avsänd till Salongen; ramen kostade 10 francs, men den får Stigell betala då Edelfelt ger honom porträttet; han har visat teckningen för Jean-Léon Gérôme som tyckte den var lite "sec" [torr], magert behandlad, men bra som karaktär och esprit [anda]; bara Stigell och Gunnar Berndtson vet om att den är anmäld, därför gör det inget om den blir refuserad.

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22. maaliskuuta 1877
Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.

Paris d. 5 April 77 5. huhtikuuta 1877
Edelfelt har ännu inte hört om teckningen av Robert Stigell har blivit antagen till Salongen.

Paris d. 15 April 77. 15. huhtikuuta 1877
Det var underligt att Alexandra Edelfelt den 10 [april] inte hade fått Edelfelts underrättelse om att han var antagen i Salongen; nu är han så gott som säker på att både tavlan och teckningen är antagen; av 7530 inlämnade verk är 2110 antagna. Jean Gounod har fattat vänskap för Edelfelt sedan han sett porträttet av Robert Stigell och några andra teckningar; han är en hygglig och väluppfostrad ungdom, som har ärvt faderns veka lynne; han är stor konstentusiast, spelar piano och violin men vill inte bli jämförd med fadern och har därför valt måleriet; han har just börjat så det är svårt att säga om det blir något av honom.

Paris den 1sta Januari 1878. 1. tammikuuta 1878
Monsieur Carpentier, som är lierad med [känner] Rosa Bonheur, hade sett Robert Stigells porträtt på Salongen; Madame Jacquinot frågade för hans räkning om Edelfelt efter att ha fått färdig sin tavla kunde tänka sig att göra ett porträtt av Mademoiselle Carpentier; Edelfelt får till följande lördag att lämna svar om sitt pris; Mademoiselle Carpentier är ganska vacker och har mycket "chic"; hennes vänner Mademoiselle d'Avançon och Marguerite Jacquinot tycker hon är korkad; Edelfelt har bara sett henne en gång då hon spelade komedi hos d'Avançons; modern, Madame Carpentier, har ett huvud som Edelfelt skulle åstadkomma på fem minuter, dottern har en mindre näsa; Madame Carpentier smickrade Edelfelt förfärligt: "on ne peut guère mieux commencer, – avoir du succès à Paris à votre âge, c'est rare... [man kan knappast få en bättre början, ha framgång i Paris i er ålder, det är sällsynt...]

Paris d 6. joulukuuta 1882
En gammal Mr de Marillon, påminnande om Gustaf Philip, förvånade mig genom att han hade reda på allting – från Sveriges och Rysslands historia – till alla mina salongstavlor – och han lefver ändå hela året om ute på sitt gods.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.