Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Edelfelt skriver att han gör en kartong i tavlans storlek. Brev till Alexandra Edelfelt 14.12.1877.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 dec. 77 14. joulukuuta 1877
Edelfelt har gjort en kartong i tavlans storlek för att få figurerna rätt placerade. Edelfelt vore nöjd om han hade alla figurer färdigt skissade på duken; han känner sig "mycket disponerad" och hoppas vid Gud att inte något kommer i vägen; Ferdinand Gueldry, Rafael de Ochoa och Gustave Bourgain har sett kartongen och tycker kompositionen är så bra att Edelfelt kan gå lös på utförandet.

Paris måndag – 17 dec. 77 17. joulukuuta 1877
Svenskarna Axel Borg, August Hagborg och Georg Pauli kom på besök; de såg på Edelfelts skisser och studier, samt bjöd till julaftonsfirande; de ogifta svenskarna firar i Carl Larssons ateljé och bjuder in de ogifta finnarna.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.