Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Mot en mörk, rödbrun bakgrund står en gammal ordensprydd man med kommendörsband över bröstet, iklädd adelsuniform utan hatt och hållande lantmarskaksstaven i högra handen och ett papper i den vänstra. Knäfigur i fas åt höger. Upptill till vänster det von Bornska vapnet. 125 x 95. Signerad A. Edelfelt pinxit Anno MDCCCLXXVIII. Målat på uppdrag av Ridderskapet och adeln i Helsingfors september–november 1878.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 3 februari 1878. 3. helmikuuta 1878
*Har Alexandra Edelfelt hört något om Johan August von Borns porträtt?; Edelfelt tror att Gunnar Berndtson som släkting siktar in sig på det.

Paris d. 16 mars 78 16. maaliskuuta 1878
Edelfelt har fått brev från Victor de la Chapelle med beställning på Johan August von Borns porträtt och anhållan att få veta Edelfelts villkor; Born kommer till Paris i början av sommaren; Edelfelt åtar sig inte att måla porträttet för under 2 000 mark.

Paris d. 20 mars 78. fortsatt d. 22 – 20. maaliskuuta 1878
Carl Gustaf Estlander har sänt ett brev, i vilket han på beställning av Nyländska avdelningen frågar om Edelfelt vill åta sig att måla ett porträtt av Johan Ludvig Runeberg för Studenthuset; Edelfelt tror det blir en svår uppgift och kan knappast göra något mera likt än Bernhard Reinholds porträtt, men troligare ett bättre målat och mera artistiskt; Edelfelt har svårt att sätta ett pris, på samma sätt som han inte kunnat bestämma vad Johan August von Borns porträtt skulle kosta.

Paris skärtorsdag – 78. 18. huhtikuuta 1878
Edelfelt har fått brev från riddarhusdirektionens sekreterare Victor de la Chapelle, med en ytterligare stadfästelse på beställningen av Johan August von Borns porträtt; Edelfelt får bestämma priset; det enda vilkoret är att porträttet skall vara färdigt inom detta år.

Paris d 4 Juni 1878. 4. kesäkuuta 1878
Edelfelt hälsar till systrarna; *har Alexandra Edelfelt beslutat om flyttning till landet?; om Mamma fruktar utgifterna kan hon räkna med Edelfelt; han måste ju få pengar genom Johan August von Borns porträtt och småsakerna åt Cedercreutz.

Paris d. 16 Juni 1878 16. kesäkuuta 1878
Resan borde inte bli dyr och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tänka på saken; Johan August von Borns och Johan Ludvig Runebergs porträtt kommer åtminstone att ge pengar; Edelfelt får troligen lov att i varje fall stanna några dagar i Stockholm för att göra några landskapsstudier i omgivningarna (Haga) och teckna av några porträtt på Nationalmuseum; hans tavla blir inte såld; till nästa salong skall han ha två tavlor, av vilken den ena skall vara säljbar.

Paris midsommardagen 1878. 24. kesäkuuta 1878
Victor de la Chapelle har meddelat att Borns inte kommer till Paris; Edelfelt undrar var han skall börja på med porträttet, blir det på Gammelbacka eller först i Helsingfors?

Paris d. 23 Juli 1878 23. heinäkuuta 1878
Edelfelt måste försöka förtjäna pengar hemma; Alexandra Edelfelt får hjälpa honom att hushålla.

Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2. elokuuta 1878
Den Bornska vistelsen på Gammelbacka är en förargelse; det vore "le comble de ridicule" [höjden av fånighet] att komma hem för att sitta i Borgå, då Alexandra Edelfelt är i Helsingfors. Det var gubben Fredrik Berndtson som rådde Edelfelt att vända sig till Gustaf Wilhelm Edlund; Edlund borde begripa att Edelfelt har säkerhet i sina tavlor och Johan August von Borns porträtt; det var dumt att inte ta de Heimbürgerska pengarna föregående år och sätta in dem på en sparbank.

Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10. helmikuuta 1879
Fotografierna från Daniel Nyblin har kommit; Jules Bastien tyckte Johan August von Borns porträtt var mycket bra och sade det var skada att Edelfelt inte kunde ställa ut det här.

Paris d. 23 23. toukokuuta 1879
Med tanke på att hans tavlor för Salongen är riktiga hastverk, måste Edelfelt vara ganska nöjd med resultatet; han har sitt lättsinne och omständigheterna (arbetet i Finland, Johan August von Borns två porträtt) att tacka för att han i år inte kan hoppas på medalj.

Paris d. 15 maj 1882 15. toukokuuta 1882
Ahrenbreg skrifver från Moskva, att alla de taflor jag önskat få exponerade, redan äro på väg. Således skulle såväl kejsarens barn som fru Miatleff komma med. Hvarföre de utan att fråga mig skickat ”la Citoyenne” som dock är medelmåttig vet jag ej.

d. 28 juni 1882 28. kesäkuuta 1882
Talte jag om att Botkin skrifvit och komplimenterat mig öfver min utställning i Moskva. Han regretterar att jag icke har något till salu, och säger att han säkert kan påstå att jag skall bli dekorerad vid utställningens slut. – Troligen Stanislavkan! La belle affaire! Emellertid tyckas mina taflor ta sig bra ut och Ahrenberg skrifver att de göra en briljant figur bredvid de ryska.

Paris 31 maj 1888 31. toukokuuta 1888
Hulda von Born har skrivit från Köpenhamn; hon menar att den finländska avdelningen på utställningen är usel, att Edelfelts verk är dåligt placerade och att den finländska avdelningen är för liten.