Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

I huvudsak identisk med föregående, men kvinnan är framställd sittande med sitt barn i famnen och yxa i handen. Gubben endast skissaktigt antydd. Kolorit i vitt, rött och brunt. 24 x 48. Intygad av Ellan von Born [tidigare Ellan Edelfelt]. Genom Konstsalongen L. Bäcksbacka förvärvad 1919 från friherrinnan Ellan von Born.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 Januari 79. 14. tammikuuta 1879
Edelfelt har fört alla sina studier till Chabod för att spännas upp; inom kort för han dem till Jean Léon Gérôme.

Paris d. 16 Januari 1879. 16. tammikuuta 1879
Idag har Edelfelt fortsatt att teckna nya skisser; Jean-Léon Gérôme tyckte mera om de utkast där kvinnan tittar upp för att speja om soldaterna närmar sig; Edelfelt har fått en tämligen god modell till kvinnan, en italienska på 30 år. Jean-Léon Gérôme tycker inte om Edelfelts skiss; ämnet var bra, bara huvudgruppen, kvinnan och gubben, fick större betydelse som grupp; Gérômre rådde Edelfelt att ägna någon vecka åt kompositionen och visa skisserna innan han började på tavlan; då Edelfelt anmärkte att han inte får tavlan färdig till årets salong sade Gérôme att han då kan ställa ut ett gott verk följande år; man får inte arbeta för utställningarna, man ska arbeta för att göra det man känner och för att man älskar konsten.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.