Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Förstudie till den sittande gubben i "Den brända byn". Bröstbild i fas åt höger av en äldre bonde med mörkt, yvigt hår, hakskägg, uppnäsa och bred mun med smala läppar; det vänstra ögat är blint. Ljus, neutral fond. 53 x 41. Signerad: A. Edelfelt. Målningen utgör en fri spegelbild av en tuschpennsteckning i Borgå museum, utförd i Jääskis i augusti 1877. Samma modell, tecknad i tusch, profil åt vänster, från 1877 i skissboken A II 1517:25 i Ateneum. Målad sannolikt 1877 eller 1878. Samma breda, kraftiga behandling återfinns i katalog nummer 92 och 110. Förvärcad från friherrinnan Ellan von Born till Vasa stads samlingar.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 Januari 79. 14. tammikuuta 1879
Edelfelt har fört alla sina studier till Chabod för att spännas upp; inom kort för han dem till Jean Léon Gérôme.

Paris d. 16 Januari 1879. 16. tammikuuta 1879
Jean-Léon Gérôme tycker inte om Edelfelts skiss; ämnet var bra, bara huvudgruppen, kvinnan och gubben, fick större betydelse som grupp; Gérômre rådde Edelfelt att ägna någon vecka åt kompositionen och visa skisserna innan han började på tavlan; då Edelfelt anmärkte att han inte får tavlan färdig till årets salong sade Gérôme att han då kan ställa ut ett gott verk följande år; man får inte arbeta för utställningarna, man ska arbeta för att göra det man känner och för att man älskar konsten.

Paris d. 26 Januari 1879. 26. tammikuuta 1879
Det är svårt att hitta modell till gubben på Edelfelts tavla; för kvinnan har han en italienska som är blond och ser nordisk ut; hon kanske ser för bra ut för en finsk bondpiga.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.