Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Stående manlig modell med naken överkropp, huvudet i halv fas åt vänster. Halvfigur i naturlig storlek. Vänstra handen vid sidan. 92 x 72. Signerad AE 31 X 73. Edelfelts första målade studie efter naken modell, utförd i oktober 1873 vid akademin i Antwerpen.

Toimituksen kommentit

Samma modell verkar återkomma i senare studier efter naken modell.

Esiintymiset kirjeissä

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29. lokakuuta 1873
På konstakademien är det varmt; modellen måste ha varmt, i synnerhet sedan de börjat måla torser [torso, överkropp]; Edelfelts första tors är under arbete och ska bli färdig på lördag; modellen för torson byts en gång i veckan, medan modellen för huvudet byts ut varannan dag; de har två modeller samtidigt så att eleverna, som är många, kan välja.

Antwerpen Allhelgonadagen 1873. – 1. marraskuuta 1873
Edelfelt har avslutat sin första tors och Jozef Van Lerius sade att den var bra; kompositionen är inlämnad, men Edelfelt har ännu inte hört något från Nicaise de Kayser; deras uppgift i expression har mördartema, Monsieur Arthur har ritat en jesuit.

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8. marraskuuta 1873
Edelfelt har blivit uppflyttad till naturklassen, "klas van het levend model", enseignement superieur, konstakademiens högsta avdelning; Polydore Beaufaux hade skarpt kritiserat Edelfelts sista teckning i antiken, men verkade nöjd med Edelfelts arbeten i naturklassen, allt har hittills gått bättre än väntat; Nicaise de Keyser sade att kompositionen i svartkrita var bra; Jozef Geefs tyckte inte om Edelfelts huvud med mördartema, en tjock spansk riddare med skurkaktigt utseende; flera hade valt Judas Iskariot som motiv; alla skrattade hjärtlöst åt Monsieur John Jamessons huvud.

Paris 18 April 1875 18. huhtikuuta 1875
Epävarma yhteys Den Lindholmska pojken kostade inget att måla; Berndt Lindholm har bekostat ramen och tillåter att tavlan ställs ut i Helsingfors; Edelfelt sänder även några nakenstudier som Alexandra Edelfelt får avgöra om de ställs ut eller inte.

Paris d. 12 Maj 1875 12. toukokuuta 1875
Epävarma yhteys Edelfelt skall skicka porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier; Alexandra Edelfelt får avgöra om det lönar sig att ställa ut något annat än Lindholms pojke.

Paris d. 17 Maj på aftonen. (annandag pingst) 17. toukokuuta 1875
Epävarma yhteys Edelfelt har tagit lös sina studier från ramarna för att skicka dem till Helsingfors. Epävarma yhteys Idag sänder Edelfelt en låda med porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier till konsul Klingström i Lübeck för vidare befordran till Alexandra Edelfelt; han hoppas unge Lindholms porträtt hinner med på utställningen i Helsingfors.

Börjadt d. 25 Maj 1875, fortsatt senare. 25. toukokuuta 1875
Epävarma yhteys Edelfelt ska snart skriva om de studier han sänt hem; han hoppas att studierna och porträttet av lilla Ragnar Lindholm kommer fram i tid; av studierna har han bara tänkt ställa ut två, Alexandra Edelfelt är säkert av samma åsikt.

Paris 31 Maj 1875. 31. toukokuuta 1875
Epävarma yhteys Edelfelts studier borde lyckligen ha anlänt till Helsingfors; han borde ha förvarnat Alexandra Edelfelt på att flera av dem inte är ägnade för folks, systrarnas och fruarnas, blickar på grund av sin nakenhet; torserna, den lilla pojken som spelar flöjt och huvudena kan ju vem som helst se; han hade gärna velat måla draperier på de nakna gubbarna men då var det för sent, och målningen torkar ju inte på en dag.

Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14. kesäkuuta 1875
Epävarma yhteys Det var en stor uppmuntran att Alexandra Edelfelt finner inte Edelfelts studier alltför dåliga; de är alla hopsmetade på 5-6 förmiddagar och om han får mera tid kan han göra bättre; bara han blir säkrare i teckningen, i synnerhet i konstruktionen (proportioner, rörelsen o.s.v), så kommer måleriet också att gå lättare.