Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Publicerad vid årsskiftet 1879-1880.

Esiintymiset kirjeissä

Stockholm d. 9 november 1879 9. marraskuuta 1879
Under Edelfelts "kammararrest", fick han besök av Fredrik Vult von Steyern och Ernst Beckman, Ny Illustrerad Tidskrifts blivande redaktör; Edelfelt har tecknat ett och annat för NIT; han var tillåten att gå ut och äta middag med dem på Kung Carl.

Paris d. 8 januari 1880 8. tammikuuta 1880
Edelfelt undrar om Alexandra Edelfelt sett hans teckning i första numret av N.I.T. [Ny Illustrerad Tidning]; han är nu medarbetare i tidningar i Stockholm, Paris och New York; Edelfelt har träffat Lucien Marc, som vill att Edelfelt ger honom en teckning varannan månad; Marc kommer snart på visit för att se tavlan.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.