Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

I ett odaterat brev från Antwerpen, anfört av Söderhjelm i "Profiler" (1913, s. 194), omnämner Edelfelt att han i december 1873 utfört en akademikomposition med ett tiotal figurer. I handteckningssamlingen i Ateneum finns en kartongteckning i kol, signerad och daterad Anvers II/XII 73, med sju draperade figurer församlade i ett rum, i vilket aposteln Petrus inträder med handen utsträckt till välsignelse, medan en kvinna håller en brinnande lampa framför honom. Sannolikt identisk med den av Edelfelt omnämnda kompositionen.

Toimituksen kommentit

Kan kompositionsövningen som nämns i brevet från 19 november 1873 vara en första idé och utkast till Hintze nr 38?

Esiintymiset kirjeissä

Antwerpen d. 19 November 73. – 19. marraskuuta 1873
Edelfelt håller på med en kompositionsövning: "Då Nero skickat ut sina legoknektar att mörda sin moder, Agrippina, flyr den enda qvinna som kunnat beskydda furstinnan; denna Agrippina rifver i förtviflan upp sin mantel och ropar till den första af mördarne: genomborra detta bröst, ty det har närt en Nero." Edelfelt har arbetat med vallonen Jospeh Cornet på kompositionen; han råkar ofta i dispyt med vallonerna om Antoine Wiertz, som de betraktar som århundradets största målare; Edelfelt kan inte gå med på detta med Paul de la Roche, Wilhelm von Kaulbach, Peter von Cornelius, och Louis Gallait för ögonen.

Antwerpen d 24. Nov. 73. 24. marraskuuta 1873
Alexandra Edelfelt får inte tro att Edelfelt slagit in på lättja och sällskapsliv; på söndagen arbetade han flera timmar på sin perspektivritning och komposition.

Antwerpen d. 30 Nov 73. 30. marraskuuta 1873
Epävarma yhteys Nicaise de Keyser tyckte att den senaste kompositionen var ganska bra, men lugn och stel; Joannes Van der Busche, professor i perspektiv, tyckte att "Monsieur Edefé" hade tecknat sin perspektivritning omsorgsfullt; Van der Busche är en "komplett narr".

Antwerpen d 2 Februari 74. 2. helmikuuta 1874
Sista dagen före konkursen [tävlingen] har han primo [för det första] ritat ett skelett hos Sidney Adams; secundo [för det andra] "hopsmetat" en komposition om Neros förföljelser av de kristna; tertio [för det tredje] läst perspektiv; quarto [för det fjärde] sprungit genom halva Antwerpen för att skaffa sig ett ritbräde.