Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

de tre däckspassagerarna på ångbåten Porthan, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Esiintymiset kirjeissä

på Östersjön, nära Bornholm, d. 28 Sept. 28. syyskuuta 1873
Däckspassagerarna är också tre till antalet, en estnisk folkskollärare som ska utbilda sig till emigrantpräst i Basel samt två tyskar, "ein Sachser und ein Prejsser" [en saxare och en preussare]; Hegels landsman, "der Prejsser", visade tillsammans med "Der Sachsen" en intellektuell överlägsenhet mot den estniske skolläraren "Der Shulmäster".

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.