Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Replik i halv storlek av föregående, beställd i mars 1881 av konsthandlaren Bulla såsom ombud för en konsthandlare i Nwe York (antagligen Knoedler).

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 29 Juni 1880. 29. kesäkuuta 1880
Följande år tänker Edelfelt troligen inte göra någon stor "maskin" för Salongen; han ska försöka tjäna pengar på porträtt och mindre tavlor, vilket bär sig bättre.

Måndag d 21 mars 1881 21. maaliskuuta 1881
Bulla, som bjudit 3000, bestälde genast en reproduktion i halfva storleken.

Toledo d. 4 maj 188[1]. 4. toukokuuta 1881
Bra gerna skulle jag genast efter återkomsten till Paris resa hem till Finland, men det är mig omöjligt. Jag skall ju måla en tafla åt Maclean, göra Pasteurs porträtt färdigt, samt måla en reproduktion af min salongstafla.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.