Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Beställd av konsthandlaren Mac Lean under förra hälften av maj 1882.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 5 maj 1882 5. toukokuuta 1882
Epävarma yhteys jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

Paris d. 15 maj 1882 15. toukokuuta 1882
Bertha såldes naturligtvis genast till MacLean – dock höll han på det uppgjorda priset 1000 frcs. men bestälde 2 aqvareller, hvaraf den ena redan är afsänd till England.

Paris 16 Juni 1882. 16. kesäkuuta 1882
Epävarma yhteys Jag önskar blott att snart bli färdig (ändå ej förr än om en månad) med mina taflor.

Fragment 12. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys och så har jag målat en aqvarell

Paris d. 3 aug. 1882 3. elokuuta 1882
Epävarma yhteys Mina taflor äro nu expedierade. Den lilla flickan väcker allmän enthusiasm och skall bli graverad såväl i eauforte som i träsnitt. Skada att amerikanaren ej går in på att exponera taflan här.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.