Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Planer på ett porträtt som troligen inte verkställdes.

Esiintymiset kirjeissä

Torsdag d. 21 april 21. huhtikuuta 1881
Amerikanska ministerns i Madrid fru och döttrar (mycket söta, fina menniskor) har sett dem. De kommer i Maj till Paris och ha då lofvat söka upp mig. De läto mig t.o.m. förstå att jag skulle måla den äldre dotterns porträtt (vacker, kokett, lungsigtig).

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.