Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Något förändrad replik av "Goda Vänner", katalog nummer 191. Läsande en bok i rött och iklädd en ljusröd klänning med körsbärsröda strumpor sitter konstnärens tolvåriga syster Berta i en vit, gustaviansk soffa med rosafärgat övertåg och två kuddar i gult, grönt och rött. Bredvid henne en vit pudel på en brokig kudde. Genom ett fönster till vänster utsikt över ett solbelyst sommarlandskap. På fönsterbrädet står en keramikvas med blommor. Vit fönstergardin med mönster i rosa. Längst till höger en vägg i ljusgrönt och rosa. 40 x 32. Signerad A. Edelfelt 1882. Målad i Gatschina senare hälften av februari 1882 efter den vid samma tillfälle av kejsar Alexander III förvärvade "Goda vänner I". Såld i Paris i maj 1882 för 1 000 franc till den engelske konsthandlaren Mac Lean, på vars beställning "Goda vänner I" målats.

Toimituksen kommentit

Färgskissen är signerad 1883 och hör ihop med Goda vänner III (Hintze 223)

Esiintymiset kirjeissä

Torsdag d. 3 mars 1881. 3. maaliskuuta 1881
Lägg till det vanliga salongsbekymret att jag har 2 taflor (små) och 1 aqvarell bestälda och att konsthandlarne löpa hos mig alltjemnt för att skynda på mig.

Paris fredag d. 12 mars 81. 12. maaliskuuta 1881
Jag skall måla en aqvarell åt MacLean i London (en af de största konsthandlarna der) lika så en tafla för 800 frs samt teckna Judics porträtt – allt saker som jag kan tänka på först efter den 20.

Måndag d 21 mars 1881 21. maaliskuuta 1881
Mac Lean och Tooth ha hvardera bestält mindre taflor o. aqvareller

Toledo d. 4 maj 188[1]. 4. toukokuuta 1881
Bra gerna skulle jag genast efter återkomsten till Paris resa hem till Finland, men det är mig omöjligt. Jag skall ju måla en tafla åt Maclean, göra Pasteurs porträtt färdigt, samt måla en reproduktion af min salongstafla.

Måndag natt kl ½ 12 ffebr. 1882 12. helmikuuta 1882
Emellertid lät kejsarinnan mig förstå, att Kejsaren gerna ville köpa Bertha som han lär vara mycket betagen i. – Jag tar derföre och gör en kopia i flygande fläng – jag har redan börjat, för att om onsdag eller torsdag föra originalet med mig, och säga att min systers konterfej med Capi står till hans disposition. Blir det ej fint för paret Butti och Capi? I dag har jag begynt kopiera af Butti

Gatschina fredag 17. helmikuuta 1882
Under de 4 dagar jag var i Petersburg, kopierade jag Bertha, ganska bra, så att jag nu i alla fall kan ha en åt Mac Lean om också kejsaren köper den andra.

Paris d. 15 maj 1882 15. toukokuuta 1882
Bertha såldes naturligtvis genast till MacLean – dock höll han på det uppgjorda priset 1000 frcs. men bestälde 2 aqvareller, hvaraf den ena redan är afsänd till England.