Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Sommarmotiv med konstnärens 15-åriga syster Annie som modell. Målad på Haiko sommaren 1881 och såld 1882 av konsthandlaren Norbert Vuy åt skådespelerskan Alice Regnault i Paris.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d 16 mars 1881 16. maaliskuuta 1881
Kejsarsorgen! – ack jag som tänkte skaffa flickorna rosenröda eller ljusblå sommarkostymer, visserligen med den egoistiska tanken att låta dem stå modell då och då! Sorgligt blir det att se alla menniskor i svart.

Paris d. 31 Mai 1881. 31. toukokuuta 1881
Jag funderar ofta på mina blifvande taflor som nu redan intressera mig ofantligt. Då ingen exposition blir i Moskva och Manzeys ej äro dernere, kommer naturligtvis ingen rysk resa i fråga, och så bra kan det vara, ty jag vill försöka att vara rigtigt flitig. Mamma må ej beklaga sig öfver att jag arbetar då jag kommer hem och derföre icke helt och hållet kan lemna mig åt hemmets och landtlifvets fröjder – men å andra sidan vet Mamma att jag är glad, munter och på allt sätt angenämare då jag har något att göra. Ingenting gör mig så dyster som sysslolöshet. Dessutom har jag ju lofvat att stanna hemma så länge Mamma någonsin vill denna gång. Jag tänker derföre i lugn och ro börja min tafla i Juli, arbeta hela Augusti och halfva September derpå, på mellantiderna göra ett porträtt (stort) af mina två systrar göra teckningar o.s.v. sommardagen är ju lång i Norden och om jag anslår 5 à 6 timmar om dagen till arbete (jag måste stiga tidigare upp i år) så finnes ju alltid tillräckligt öfver till simning, ridt, sång o.d.

Café de la Régence d. 7 Juni 1881. 7. kesäkuuta 1881
Blir vädret vackert skall jag på lediga stunder måla flickorna.

Paris d. 7 juni 1881 7. kesäkuuta 1881
Jag väntar med otålighet bref från Anni för att få måtten Möjligt är att jag vid valet af klädning också litet kommer att tänka på nyttan (för mig) d.v.s. tar något som lämpar sig att måla. Jag lofvar att jag ej skall plåga dem öfverhöfvan. – Och nu farväl. Helsa Haiko, Etters, tante Gadd och alla från Atte

Paris d 29 Maj 2dra dag Pingst 1882 29. toukokuuta 1882
Epävarma yhteys I lördags öppnades expositionen för det der välgörande ändamålet, dit jag gifvit Annis porträtt, Mamma vet. Det har en mycket vacker ram och tar sig särdeles väl. ut, får se huru högt det säljs på auktionen.

Paris d. 1 Juni 1882 1. kesäkuuta 1882
Epävarma yhteys I går såldes taflan med Anni på auktion men jag vet ej huru högt den gick. I går kom det in 100,000, och försäljningen fortgår ännu.

Paris, söndag 82 27. marraskuuta 1882
I går bestälde jag ramar till alla taflorna. Jag är ej så mycket försinkad hvad detta angår, ty Duez, Jacquet m.fl. ha ej heller bestält ramar förrän i dissa dagar.

Paris d 6. joulukuuta 1882
I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.

Paris d. 17 Dec 1882 17. joulukuuta 1882
En tråkig historie med krångel har jag haft med den der Anniska flickan i skogen från i fjol. Alice Regnault sade sig ha fått Mr Norbert-Vuys ord på att få taflan anmäler detta för mig, ber mig utställa den, och jag skrifver upp den i katalogen – emellertid har, Mr Norbert Vuy under tiden sålt taflan åt en turk som rest till Konstantinopel med den – stort bråk fram och tillbaka kommande och gående. Norbert Vuy sade sig ej ha förstått Alice Regnaults tal som ett köpeaftal. – Emellertid har denna tafla nu stigit till mycket högre pris.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.