Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Målad i Paris i slutet av juni och början av juli 1882 på beställning av en amerikansk konsthandlare.

Esiintymiset kirjeissä

Fredag 11 maj 1882 11. toukokuuta 1882
Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

Paris d. 15 maj 1882 15. toukokuuta 1882
En amerikanare har beställt taflor af mig, mera än jag hinner göra, men alla mindre till 1500 à 2000

Fragment 30. toukokuuta 1882
Epävarma yhteys Farväl för denna gång – Måtte jag nu bara komma mig för att hastigt måla dessa taflor färdiga tusen helsningar från Atte.

Paris d. 1 Juni 1882 1. kesäkuuta 1882
först skall jag sluta tvenne taflor – eller studier bestälda till Amerika, och detta tar väl en månad af mig,

Fragment 6. kesäkuuta 1882
Epävarma yhteys måtte nu vädret bli sådant att jag kan måla ute, och snart får min tafla färdig.

Paris 16 Juni 1882. 16. kesäkuuta 1882
Jag önskar blott att snart bli färdig (ändå ej förr än om en månad) med mina taflor.

Fragment 23. kesäkuuta 1882
Epävarma yhteys Min lilla flicka i trädgården blir rigtigt bra tror jag.

Paris d. 26 juni 82 26. kesäkuuta 1882
Hvad det vore roligt att kunna förflytta sig till Haiko med ens – Om jag ändå ej hade dessa tråkiga taflor att måla till slut, så skulle jag resa i morgon dag. Ända tills i går har jag gått och varit temmeligen lat igen, men nu skall jag denna vecka, arbeta som en träl för att få taflorna så färdiga som möjligt Och nu farväl för denna gång Modellen kommer Tusen helsningar från Atte Atte Epävarma yhteys Jag har modell både på för och eftermiddagen nu – det är den lilla flickan med sin Mamma – och som de troligen komma om en qvart, blir brefvet ej långt.

d. 28 juni 1882 28. kesäkuuta 1882
Epävarma yhteys I dag har det varit förfärligt qvalmigt, och så varmt att färgerna torkade an efter som jag målade, hvadan jag också frambragt en högst ohygglig smörja i dag. I morgon har jag åter Modell, måtte det gå bättre.

Måndag 3 juli 82 3. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys Jag hoppas få min lilla flicka färdig denna vecka. Epävarma yhteys Jag har modell i dag,

Paris d 9 Juli 1882. 9. heinäkuuta 1882
Jag skäms grundligt vid tanken på att det nu är en vecka sedan jag skref. Jag har varit ute i Maisons Laffitte igen en gång, på middagsbjudningar nästan alla dagar och så har jag arbetat på att få mina saker färdiga – men framförallt har jag som vanligt skjutit upp med brefskrifningen

Fragment 12. heinäkuuta 1882
lilla flickan i trädgården anses bra

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys Jag tror jag får mina saker färdiga om en vecka eller något mer

Paris d. 28 Juli 1882 28. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys Jag har nu mina taflor att måla färdiga, och Mamma vet att det alltid är det krångligaste. I morgon (jag har bläck som tjära) skall jag låta fotografera dem (nu slog jag vatten i bläcket). och så hoppas jag bli färdig i nästa vecka.

Paris d. 3 aug. 1882 3. elokuuta 1882
Mina taflor äro nu expedierade. Den lilla flickan väcker allmän enthusiasm och skall bli graverad såväl i eauforte som i träsnitt. Skada att amerikanaren ej går in på att exponera taflan här.

Paris d. 23 Jan 83. 23. tammikuuta 1883
Epävarma yhteys Min lilla flicka i trädgården håller på att graveras i trä af Baude och "a la taille douce" (det som man hemma kallar till fina engelska stålstick) af en Mr Morse. Det borde bli en anslående gravyr som kanske kunde säljas i Norden, ehuru den visst blir ganska dyr (minst 20 frcs).

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.