Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

"En kokett, parisisk kammarjungfru från 1750-talet à la Pompadour" (Hufvudstadsbl. 18.X.1882). Akvarell målad i Paris 1882.

Esiintymiset kirjeissä

Fragment 12. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys och så har jag målat en aqvarell

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10. marraskuuta 1882
En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.

d. 17 Nov. fredag 17. marraskuuta 1882
Aqvarellen blef der – Troligen köper kejsarn den. Mme Flotow sade bara att hon är nöjd att ej ha sådana kammarjungfrur der på slottet, der det finns så många officerare.

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12. joulukuuta 1883
Jag hade dejeunerat med Duperret, och försökte så godt jag kunde försona min försumlighet att ge min adress i somras. Vi drucko på återseende i Finland nästan sommar. – Han tyckte att jag skulle visa skizzen åt Kejsarn, emedan det ej vore säkert att jag skulle få ställa ut taflan i Paris ifall han engång köpte den. Han skulle laga så att jag en af dessa dagar, troligen fredag, skulle få audiens hos Kejsarinnan, och rådde mig att helt öppet tala med henne om taflan A propos – den der aqvarellen, l'Evantail de Madame, som jag gaf Kejsarinnan i fjol, står i hennes förmak på ett bort och skall vara mycket omtyckt Duperret tyckte det var rysligt dumt att ej ha några aqvareller, pasteller o.d. åt henne.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.