Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Förarbete till Under björkarna.

Esiintymiset kirjeissä

Berlin (centralstation, Friedrichsstrasse) d. 24 kl. ½ 7 på morgonen 1. tammikuuta 1882
Jag hoppas att genralen framfördt mitt bref ock mina helsningar, att Mamma fått telegrammet samt afsändt pengarna och teckningen af Anni till Paris.

Söndag 23. marraskuuta 1882
Jag märkar, till min stora förargelse att teckningen, föreställande Anni läsande, hvaraf jag skall begagna mig för retoucherandet af taflan, ej är med. Sök reda på den och skicka den på ett eller annat sätt – helst med någon resande hit. Ifall jag är bortrest, kunna de ju skicka den efter mig. Reser ingen menniska direkt till Paris. Kanske det är bättre att skicka den dit, men först då jag är rest. – Atte.

Paris d. 2 Dec 1882 2. joulukuuta 1882
Mycket, mycket har jag att skrifva om, men det kommer ej nu genast klockan är 1 på natten och jag skjuter upp resten till härnäst. Tack för vexeln. Kan mamma skicka ännu en på 500 då detta kommer fram, så vore det bra. Teckningen har ännu ej kommit, men paket gå ju alltid långsammare. Härmed farväl, Gud bevare er alla, mina käraste – Mammas Atte