Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

I ett brev från december 1882 omnämner Edelfelt, att konsthandlaren Bulla, agent för en amerikansk konsthandlare (sannolikt Knoedler) beställt en replik av "Under björkarna".

Esiintymiset kirjeissä

Paris d 6. joulukuuta 1882
Konsthandlare löpa här i massa. Det är roligt att kunna vara stolt på sig. En, gubben Bulla, som skall ha min reproduktion af taflan, säger att jag ej skall begära mindre än 5000 för Tajta. Hvad tycks?

Paris d 29. Jan 29. tammikuuta 1883
Epävarma yhteys Rike Stewart ville köpa Under björkarna; hans vän vill ha annan tavla, men har ännu ej bestämt sig för vilken.