Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Strandmotiv från Haiko i vindstilla och aftonbelysning. På en sten vid stranden till höger står en ung flicka i ljus klänning (fröken N. von Lerche) vänd mot en vitmålad båt med tre flickor klädda i svart, gråvitt samt rosrött och gulvitt (porträtt av fröknarna Aina Ehrnrooth, Lily von Etter och Berta Edelfelt), som närmar sig stranden. I vikbottnen i mittpartiet till höger en dam med ett barn. Gulröd fullmåne mot en gråblå, ställvis rödskimrande, lätt molnbetäckt himmel. Vattnets glitter reflekterar månen och molnen i lilaskiftande toner. I bakgrunden en midsommareld. 82 x 102. Signerad A. Edelfelt 1883. Målad på Haiko i augusti–september 1883 på beställning av konsul Alfred Jacobsson i Åbo för 4000 mk. Talrika, varierande kompositoinsutkast och studier i skissbok A II 1517:13 i Ateneum.

Esiintymiset kirjeissä

fastlagstidag 83 6. helmikuuta 1883
Hemma har jag ju Jacobsons beställning som jag kan göra – Manzeys porträtt – (skall jag resa dit?) arbete blir det nog.

Paris d 20 mars 83 20. maaliskuuta 1883
Om jag nu får en beställning af Kejsaren, och dessutom har en tafla på 2000, en på 5000 och den Jacobsonska på 4000 att göra, så kan jag räkna på ganska mycket pengar i höst. Så skulle vi komma hem just till den första sommaren, och jag skulle sätta mig att arbeta ofantligt – den ena taflan efter den andra, måla Norden med hela dess poesi dess juninätter, dess jungfruliga sommarskrud.

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31. maaliskuuta 1883
Jag har ju hopp om att få mera pengar för fru Reuterskiöld, små porträtten, taflor o.s.v.

Fragment 1. tammikuuta 1884
Jag tror ej jag skickar den Jacobsonska taflan till Petersburg, utan tänker på att få den med i en utställning af flere saker som jag allt mera funderar på för Köpenhamn och Stockholm.

Paris 8 februari 84 8. helmikuuta 1884
Bulla, den rike tafvelhandlaren har varit här – han bestälde af mig en liten reproduktion af den Jacobsonska taflan för 3000, gjorde mig komplimanger för den stora och förespådde mig succes.