Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Utkast till en icke utförd komposition med motiv från Kalevala. I ett insjölandskap i lätt aftonrodnad står en ung, naken flicka på knä på en strandklippa i förgrunden till vänster. Hon betraktar några sjöjunfrur, som längre bort leka i vattnet vid en klippa i mittplanet till höger. I bakgrunden en skogbevuxen strand. Tusch, akvarell och gouache. 43,5 x 28,8. Målad med all sannolikhet i Paris i februari 1884. Talrika tecknade kompositionsutkast i Ateneum, främst skissbok A II 1517:49 från 1884.

Esiintymiset kirjeissä

Nyårsnatten 1882-1883 31. joulukuuta 1882
Jag nekar ej att jag denna gång skulle vilja göra något helt poetiskt, hörande till sagan mera än till historien – jag drömmer om någon prinsessa i en nordisk sommarnatt, men jag får ej fatt i henne.

fastlagstidag 83 6. helmikuuta 1883
Efter den 15 Mars, då taflorna skola inlemnas, skall jag ta itu med Bellman – Aino, en massa saker – men dock försöka komma härifrån så tidigt som möjligt.

Petersburg fredag 22/1 84 22. tammikuuta 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.

Paris d. 13 febr. 84. 13. helmikuuta 1884
Annars börjar jag göra teckningar till Gustaf III, Aino o.d. – stora teckningar vill jag göra. Skicka Kalevala Collans öfversättning, så är Mamma snäll. Jag vill kasta mig in i denna fantastiska vilda, trolldomspoesi – kanske kan jag få många idéer derifrån

Paris d. 17 febr 84. 17. helmikuuta 1884
skall börja, efter fru R. som kanske kommer i dessa dagar, att teckna Aino, sedan Gustaf III

Paris fredag d. 22 febr. 84 22. helmikuuta 1884
Jag har gjort en massa teckningar till Aino. Det blir en svårighet i komposition, som också anmärktes af Sargent – den att det blir likasom två taflor – först hon och så de der sjöjungfrurna i bakgrunden. – Huru få mera enhet i kompositionen? I morgon har jag åter modell för Aino får se om jag får något bättre denna gång, det är en liten 14 års flicka, ännu outvecklad. Jag ville, om jag gör denna tafla få fram något helt ungt, kyskt och sagolikt.

Paris måndag d. 25 febr. 84 25. helmikuuta 1884
Jag studerar då och då Kalevala. Om man kunde tänka sig alla dessa hjeltar och hjeltinnor något så när europeiska, så kunde der finnas herrliga saker att måla, men sjelfva dikten ger dem så många rent finska ugriska attributer, att de få en oskön och Ekmansk prägel. Åtminstone har jag svårt att helt och hållet frigöra mig från minnet af Ekmans fasliga teckningar.