Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Bröstbild i fas åt vänster av en gammal man med bruna ögon, kal hjässa och vit hårkrans, kort vitt skägg och vita mustascher. Grå rock, vit stärckrage och svart kravatt. Rödbrun fond. 61 x 49. Till hälften oläslig signering vid högra axeln: Edelfelt.Beställt 1882 men målat sannolikt först omkring 1900 efter fotografi.

Esiintymiset kirjeissä

P.burg måndag d. 20 november 1882 20. marraskuuta 1882
Fröken Sofi sade sig trifvas utmärkt väl, och jag förstår att derute är lika roligt som i Petersburg med det underliga slägtlif de lefva. De togo ett löfte af mig att återkomma i sommar och att då måla gubbens porträtt. Frökens hänger nu derute, och är verkligen dåligt.

fastlagstidag 83 6. helmikuuta 1883
Hemma har jag ju Jacobsons beställning som jag kan göra – Manzeys porträtt – (skall jag resa dit?) arbete blir det nog.

Petersburg lördag morgon 8. joulukuuta 1883
och så till Manzeys. Här erfor jag att ingenting kan bli af porträttet, emedan M., som är någonslags adelsmarskalk i Twer, om några dagar måste resa dit och stanna der i 8 dagar, hvarefter han skall till Moskva i affärer. De ha hyrt två stora präktiga rum, man kunde nästan säga salar till, till venster om förra salongen; hans rum har blifvit frökens och det hela har derpå vunnit ofantligt. Manzeys nya rum är så ljust att jag nog skulle ha kunnat måla hvilket porträtt som helst derinne, men efter han nu ej kan sitta så är det ej vidare värdt att tänka derpå.

Paris 12 maj 91 12. toukokuuta 1891
Jag har ej skrifvit och tackat för Mammas bref och brefkort, emedan jag under denna sista vecka varit så trött och utfaren som jag ännu alldrig varit förr. Allt för Manzeys porträtt – Jag började måla det sista torsdags, steg upp kl. 6 de följande dagarne och gnodde på – Så kommo Etters-Manzeys – men i stället för att stanna har öfver d. 15 som jag hade trott resa de redan i afton – bortkörda af Mischa som narrat dem bort från Cannes och nu stannar här längre än de. Jag tror jag blir galen af all deras underlighet. Mischa vill bli af med dem – alltnog porträttet är nu färdigt, och det är, skall jag säga Er, resultatet af en oerhörd ansträngning – och ändå är det alldeles "omsonst" som jag bråkat så ty fru Etter sade i går att fru Manzey ej har några pengar mera, ty Mischas luxuösa installation har tagit med deras fyrkar. – De ha just så mycket att de komma hem. Och nu bo de (Mischas arrangement) på hôtel Bristol, Place Vendôme, der endast kungliga personer brukar bo, och der en kopp kaffe med doppa kostar 6 frcs. – Jag har gjort 2 porträtter af gubben Manzey, som Mamma vet, – och skall nu föra dem i vagn (de äro encadrerade redan) till Place Vendôme. jag är halfgalen af trötthet nu – Tänk jag har haft salongen dessa dagar, målat färdig och utstält en ny tafla skaffat ram o. d. från Valescure i morgon kl. 9 f.m. kommer Carnot dit, och till dess skall Ellan ha en hatt. Hon har nu Lily på frukost – Gud det om jag hinner köpa några minnen åt flickorna och Mamma nu på e.m. Jag skall göra följande: fara till Place Vendôme med 2 taflor, föra dessas ramar rue Bonaparte, fara till Marchand för att beställa en ecriteau till min tafla, besöka Vallery Radot, sedan igen fru Etter och Manzey. Allt deras rysliga kuschande för Mischa, deras gråtande på kammare och vänlighet i salongen mot denne lurk, gör mig mismodig.

Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20. toukokuuta 1891
I all denna vefva frågade fru Etter hvad jag ville ha för porträttet och jag hade, tack vare Ellans allvarliga förmaningar, mod att säga 1000 rubel (de få 2 porträtt derför) – och fru Etter kom en stund efter, till min glädje och öfverraskning med 10 hundrarubelssedlar som fru M. försäkrade sig kunna undvara. Måtte de nu inte anse mig vara en klåbracka! – Emellertid ber jag Mamma vara god och så snart Mamma träffar fru Etter betala de 500 markerna till baka – de återstånde hackorna ber jag Mamma använda till sommar flyttningen, efter godtfinnande, jag behöfver dem Gudskelof ej. –

Paris 23 Juli 91 23. heinäkuuta 1891
Rysligt mycket skulle jag ha att tänka på och bestyra om, men jag orkar inte nu, en del sakers sändande till Finland, åtskilliga uppköp för de Snoilskyska teckningarna, den allra sista retoushen på det andra af Manzeys porträtt m. m Men jag kan icke nu. – Inga kläder har jag beställtingenting har jag köpt af det myckna jag skulle köpa, allt af samma orsak. Jag är icke sjuk precis men jag är lallig och blir trött af det minsta. Jag ids icke ens oroa mig för de Snoilskyska teckningarna, som dock äro bra vigtiga att åtminstone få fråbörjade efter modell och kostymer här.

Vilna kl. 11.20 fredag 21 feb. 95 i sofkupén 21. helmikuuta 1895
Epävarma yhteys Sofie Volkoff, som jag ej en enda gång träffat ensam talade ej med mig om taflan – när träffar man menniskor utan visiter i Petersburg?

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.