Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

På en bänk vid en stenvägg sitter en ung, mörk dam i svart hatt, karminröd mantilj och vit kjol, med en solfjäder i högra handen och den vänstra vid sidan. På bänken till höger en till hälften tömd vinflaska. Knäfigur vänd åt vänster, huvudet i fas åt höger. 45 x 37. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad i Paris i maj 1883 med konstnärens syster Annie som modell.

Esiintymiset kirjeissä

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31. maaliskuuta 1883
Hans fru är en kokett och ganska vacker sydamerikanska, som lär vilja beställa en tafla af mig, säger Wahlberg. Hon var alldeles vådligt road af balletten. Underlig smak! Jag har ju hopp om att få mera pengar för fru Reuterskiöld, små porträtten, taflor o.s.v.

Fragment 1. tammikuuta 1884
Jag skall gå till Levin för att få den lilla spanska danserskan som Anni satt för på sin födelsedag.

Valter Runebergs atelier påskaftonen kl 4 ½ e.m. 1. tammikuuta 1884
Jag har gjort en teckning till den skandinaviska tidningen efter den der Levinska danserskan, och Nilsson vill nödvändigt kalla den Carmen – då det nu inte är Carmen, vet jag ej hvad det skall tjena till, men Nilsson försäkrar att det vore tusen gånger bättre för försäljningen

Paris d. 20 mars 84 20. maaliskuuta 1884
Jag tänkte möjligtvis skicka upp den Levinska spanskan som Mamma såg och det lilla sommarlandskapet, gjordt på Haiko, samt 2 här gjorda pasteller.

Paris d. 24 mars 84 24. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Theodor Blanck från Stockholm var här En bracka som ej tycks ha mycket reda på konst. Jag talade dock om en utställning i höst. Han går bara in på att betala frakten från Lübeck.

Paris d. 31 Mars 84 31. maaliskuuta 1884
Det ser ut som om jag ändå ej skulle komma med i Petits utställning. Då jag senaste onsdag ännu ej hade gifvit bestämdt svar, tryckte de affischerna utan mitt namn, och det skulle ju då se ut som om jag kommit med på nåder eller för att fylla några luckor. Då jag dessutom ej hade annat än några pasteller den Levinska spanskan o.d att skicka, tycker jag att förlusten är ringa.

Lördag 5 april 84. fortsatt onsdagen. – 5. huhtikuuta 1884
Teckningen, gjord efter Lewins spanska danserska, var bra, men tog mycken tid af mig.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.