Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Bröstbild i fas åt vänster av en ung dam i 1700-talsdräkt med spetsmössa och fichu. I den av nedre bildranden avskurna högra handen håller hon en solfjäder. Kolorit i grått, gråblått och gult. Signerad: Edelfelt. 60 x 48,5. Sannolikt identisk med en i Paris i februari - mars 1884 utförd pastellmålning med samma motiv, som Edelfelt i mars samma år skänkte till ett lotteri till förmån för en svensk-norsk understödsfond i Paris.

Esiintymiset kirjeissä

Odaterat 1. tammikuuta 1884
Den der nordiska tidningen som skall komma ut här, tigger alltjemnt om bidrag af mig. Då jag nu redan gifvit en vacker pastell så tycker jag mig ha gjort nog för de skaninaviske arbetarne i Paris.

Måndag d. 10 mars 1884 10. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Jag tänkte ett ögonblick skicka upp en pastell som jag gjort på Salongen – men vet ej om det lönar mödan och ramen.

Paris d. 20 mars 84 20. maaliskuuta 1884
Här skall ges ut en svenska norsk artistisk tidning dit jag lofvat teckna. Snoilsky, Jonas Lie (icke Björnson) skrifva, och jag har lofvat illustrera en sida – den skall säljas för välgörande ändamål, för en understödsförening för fattiga nordiska arbetare. Reuterskiöld står i spetsen för den och för ett lotteri som skall dragas i maj, och dit jag gifvit en pastell. Epävarma yhteys Jag tänkte möjligtvis skicka upp den Levinska spanskan som Mamma såg och det lilla sommarlandskapet, gjordt på Haiko, samt 2 här gjorda pasteller.

Paris d. 24 mars 84 24. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Alla dessa bjudningar hindra mig icke att komma i säng kl. 11 – hvilket är absolut nödvändigt om jag skall kunna arbeta. – Det är vanvettigt att hoppas att 1 tafla och 2 pasteller skola kunna bli färdiga till nästa söndag, men det går ju än att försöka.

Paris, fredag d. 28 mars 84 28. maaliskuuta 1884
Interiören blir ej bra. Jag skyndar mig fjäskar målar öfver och har nu att göra med ett tjockt lager af smutsig och halftorr färg – det är för otäckt. Jag tror derföre att jag låter den vara och skickar upp endast andra saker. Så tillvida är det dumt, att jag möjligen skulle ha kunnat sälja denna tafla – hvilket hade varit en bra sak, under det att bland de andra sakerna endast 1 pastell är att sälja, ty en har jag skänkt till det svenska lotteriet och den andra är en skizz gjord hos Noël och tillhörande honom. förgyllarne äro nu här för att sätta pastellerna i ram.

Paris d. 31 Mars 84 31. maaliskuuta 1884
Talte jag om att jag gifvit en pastell till det der Reuterskiöldska lotteriet för svensk norska arbetare en vacker vinst, med ram och allt. Det ser ut som om jag ändå ej skulle komma med i Petits utställning. Då jag senaste onsdag ännu ej hade gifvit bestämdt svar, tryckte de affischerna utan mitt namn, och det skulle ju då se ut som om jag kommit med på nåder eller för att fylla några luckor. Då jag dessutom ej hade annat än några pasteller den Levinska spanskan o.d att skicka, tycker jag att förlusten är ringa.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.