Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Lutad mot järngallret framför hörnfönstret i Edelfelts ateljé Avenue de Villiers 147 står en ung dam i svart promenadkostym med ljusröd krage, helfigur i profil åt vänster. Hon avtecknar sig i silhuett mot den ljusgrå himmeln och den pärlgrå, disiga utsikten åt nordväst över Paris. Till vänster en hög, japansk skärm och en stol, till höger en lätt antydd, mörkblå kruka med ett stort fång röda blommor. 46 x 38. Signerad: A. E. Målad i Paris vårsommaren 1884.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d 17 mai 84 17. toukokuuta 1884
Epävarma yhteys Men nu går det åter – jag arbetar ganska mycket och hvad jag gör blir behjelpligt, fastän ingen vill köpa det.

Torsdag d. 23 mai, 84 23. toukokuuta 1884
Epävarma yhteys Återkommen hit måste jag slutföra några påbegynta taflor – och hoppas få detta klart till slutet af juni.

d. 23 maj 84 23. toukokuuta 1884
Epävarma yhteys På e.m. har jag modell.

London, 3 juni, aftonen 1884. 3. kesäkuuta 1884
Epävarma yhteys I öfvermorgon, thorsdag, reser jag åter till Paris kl. 8 på morgonnen och är der kl. 5 e.m. Så sätter jag mig att måla och hoppas få mina usla taflor färdiga till slutat af månaden, så att jag i början af juli kan komma till Haiko.

Paris d. 6 Juni 1884 6. kesäkuuta 1884
Epävarma yhteys Det förefaller mig som om denna lilla resa skulle ha gifvit mig, dugtiga impressioner. Åtminstone förefalla mig nu mina påbörjade taflor klena agreabla, "vackra", nätta – men ej värdiga en man. Detta intryck af manlighet man får deröfver i förening med minnet af allt det gamla ypperliga måleri jag sett skola kanske hjelpa mig ifrån att bli en rigtig sockersöt strunt på konstens område. – Detta Paris har med allt det goda, det felet att det vill göra oss utländingar för mycket till fransmän, fastän vi från början ha en så annan karaktär. – Det der hjelper nu ej att tala om – måtte jag i verk kunna visa att jag gör allvar af hvad jag nu säger.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.