Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Strandbild från Haiko fjärd. På en sten i förgrunden sitter en pojke på huk, med en käpp manövrerande en tvåmastad barkbåt. Bredvid står en annan pojke iklädd endast skjorta och hållande en segelbåt i händerna. Längst till vänster i förgrunden går en pojke, sedd från ryggen, ut i vattnet. Solglittrande fjärd under blå himmel med lätta moln. Vid en skogbevuxen strand i bakgrunden till vänster en större ångbåt, två segelfartyg och en mindre pråm; längst till höger en udde. 89 x 106,5. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti - oktober 1884. I Ateneum studier i svartkrita av gossarna samt kompositionsutkast A III 2028:308 och 311. Inköpt i juni 1885 för 5,000 franc från Galerie Georges Petit av greve Wladimir Scheremetjeff för kejsarinnan Dagmar. Förvärvad 1930 i Leningrad (från de upplösta samlingarna i Anitschkoffpalatset) av konsthandlaren W. Sjöberg, Helsingfors. Inköpt från denne för 85,000 mark till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Toimituksen kommentit

Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna samtalade om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 22 om aftonen 85 1. tammikuuta 1885
Dagen innan var "teatralisk-artistisk representation" i Petits galleri; Edelfelt fick inte tillfälle att fråga efter sina pengar.

Petersburg, tisdag morgon 1. tammikuuta 1885
Det blåser isande vind då man åker i "istwostschik" [droska]; Edelfelt har träffat Stenbock som berättade att [storfurst] Sergej är nöjd med "taflan" och att pengarna har gått till Paris; kan träffa Oom först förljande dag angående "den andra taflan" ["Lekande pojkar på stranden I"]; Sjeremetev är bortrest, kanske i Moskva .

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24. maaliskuuta 1885
Utställningen kan inte öppnas före den 30 april 1885; konstverken "står osedda i arfprinsens palais", arvfurstens palats; Kronberg och Eilif Petersen har "strejkat"; Edelfelt är arg: har förklarat för Looström att konstverken ska skickas tillbaka till Finland. Utställningsarrangörerna köper inte "Lekande pojkar på stranden" till Nationalmuseum. En liknande tavla som "Lekande pojkar på stranden" av Krøyer har köpts till Nationalmuseum, men museet vågar inte ställa ut verket eftersom det anses för impressionistiskt; en annan tavla av Krøyer har blivit refuserad; Edelfelt: stockholmarna är "brackor". Ska tillsammans med Bergh gå för att se verken som är ämnade för utställningen; Edelfelt låter troligen skicka hem dem. Krøyers verk var som "en artistisk väckelse" för Edelfelt; "Lekande pojkar på stranden" såg gul och kall ut i jämförelse med den. "Lekande pojkar på stranden" anses outförd; man ska måla som Hellqvist i tysk anda, "kälkborgerligt" anser Edelfelt. Stockholmsvistelsen misslyckad vad utställningen beträffar. Glad att ha sett Krøyers tavla; vill resa ut och lära sig. Har skällt ut Looström för att utställningen inte blev av.

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28. maaliskuuta 1885
Lämnade "tavelbestyren" till fru Edgren; hon och Hanna Palme är upprörda över att Edelfelts verk inte har ställts ut i Stockholm; de är arga på Looström; fru Edgren ville skriva i Stockholms Dagblad, men Edelfelt har lyckats hindra henne. Fru Edgren har fått carte blanche att styra och ställa som hon vill; Edelfelt tror att hon tillsammans med Hanna Palme kommer att se till att verken kommer till sin rätt.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30. maaliskuuta 1885
Telegraferade inte från Stockholm; var upptagen av utställningsbekymmer. Undrar hur det har gått med fru Edgren och utställningen i Stockholm. "Lekande pojkar på stranden" kommer troligen att reproduceras i det "Hazeliuska bladet". Bergh och Josephson har berömt "Lekande pojkar på stranden" och porträttet av Anna Sinebrychoff.

Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Furstinnan Demidoff har genom M. Jaunez bett Edelfelt resa till henne i Pratolino utanför Florens för att måla hennes avlidne makes porträtt; hon anser att ingen har lyckats lika bra som Edelfelt med porträttet av henne; Edelfelt har svårt att bestämma sig för om han ska resa och när i så fall; Courtois och Dagnan råder honom att resa; utställningen hos Petit är tämligen klar; innan Salongen öppnar vill Edelfelt inte resa.

Paris d. 1sta Maj 1885 1. toukokuuta 1885
Edelfelt hoppas "Lekande pojkar på stranden" kommer fram i tid från Stockholm; järnvägstransporter är "det mest godtyckliga på jorden": ibland tar det tre, ibland sex till sju veckor från Hamburg till Paris.

Paris d. 4 maj 1885 4. toukokuuta 1885
Edelfelt är orolig för "Lekande pojkar på stranden" som är på väg från Stockholm, men som inte hörts av ännu.

Paris d 10 maj 85 10. toukokuuta 1885
Följande dag ska verken vara inlämnade för utställningen hos Petit. Förgyllaren och färghandlaren kommer inte: Edelfelt får åka omkring själv; till Pasteur och Petit, ska försöka hinna till Adele Ehrnrooth och Rose-Marie. Edelfelt väntar på förgyllaren, som skulle hämta ramarna redan på morgonen.

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
Utställningen hos Petit har öppnat; Edelfelt tycker att de egna verken ser färglösa och gulgråa ut, t.o.m. "Lekande pojkar på stranden"; publiken tycker om "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och "Höslåtter". "Höslåtter" är det enda verket av dem på utställningen hos Petit som är sålt i förväg och det frågar folk om. Edelfelt har förstått sin egen "slapphet" på Petits utställning.

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12. kesäkuuta 1885
Edelfelt oroar sig för kejsaren ankomst till Finland som Alexandra Edelfelt rapporterat om; undrar om han ska hinna till Finland till dess och vad han ska ha att visa upp; "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och "Lekande pojkar på stranden" är de enda, menar han .

Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
"Lekande pojkar på stocken" hos Petit är såld för 5 000 åt greve Wladimir Scheremetieff som "troligen bror till vår Heydenian"; ingen av "pojktaflorna" kommer till Helsingfors; är osäkert om de hade behagat kejsaren och Alfthan; Edelfelt ska måla färdigt "I barnkammaren" som han hoppas kunna sälja till kejsarfamiljen; det är ont om tid, men ska ändå gå; hoppas vara klar att resa den 6 eller 7 juli, senast den 10 juli.

Petersburg oläsligtdag kl. 11 f.m. 18 nov. 1885 18. marraskuuta 1885
Oom har hävdat att Sjeremetev är otillräknelig och ofta köper tavlor för kejsarinnan utan att betala; Edelfelt sade då att "Lekande pojkar på stranden I" köptes på kejsarinnans uppdrag varefter Oom lovade betala Petit eller Edelfelt själv mot räkning; föregående afton såg Edelfelt operan "Onegin"; han tyckte det var speciellt att se en opera om en kärleksdikt i 1830-talets kostymer; en bal på slottet med sångarna i uniformer från år 1831 var "utmärkt vacker"; Tjajkovskijs musik är vacker och orkestern var magnifik .

Petersburg fredag 13 mars. 13. maaliskuuta 1896
Han gör från början till slut intryck af "bättre folks barn" och en europé. Om Rjepins porträtt sade han: Il m'a torturé tout l'hiver dernier, Rjepin, – et tout ça pour aboutir à ce portrait à l'expression hautaine et dure – que je n'ai pas, je l'espère, sade han småleende. – Han är minst af allt hautain et dur. och har modrens ögon, hvilket jag sade honom. Han kom mycket väl ihog Gatschina och min målning der samt alla de taflor hans föräldrar ega af mig. Hans yttre är mycket mera fördelaktigt på nära håll. fin, ytterst jemn hy – icke gul, men blek – ljust skägg och vackra goda ögon, med samma omärkliga kastning som tant Leuhusen och kejsarinnan – . Han är ej kort egentligen, men då han alltid är omgifven af kusiner och onklar som äro långa som Ettrarne, ser han kortare ut.